Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Norden som i en liten ask – Nordiska rådet samlas till session i Helsingfors

Från 2017
Uppdaterad 30.10.2017 13:15.
Nordiska flaggorna
Bild: Søren Sigfusson/norden.org

Hur ska det gå för finskans ställning i Norden, kan fred bli ett nordiskt varumärke och ska vi få ett gemensamt elektroniskt ID? Det är bara några av frågorna som Nordiska rådet ska diskutera under den här veckans lopp.

Redan på måndag samlas flera mindre grupper i Helsingfors för att diskutera aktuella ämnen.

Själva sessionen i riksdagshuset börjar på tisdag och pågår till torsdag eftermiddag. Listan över ärenden som ska avklaras är lång.

Den fråga som har fått klart mest publicitet inför mötet, åtminstone i Finland, är hurdan finskans och isländskans ställning ska vara i Nordiska rådet.

Riksdagshuset i Helsingfors.
Bildtext Nordiska rådets 69:e session hålls i riksdagshuset i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Som det är nu är endast svenska, norska och danska officiella arbetsspråk i Nordiska rådet. Finlands och Islands delegationer har ändå framfört ett förslag om att också finska och isländska ska få samma status.

Förslaget fick stor publicitet i Finland nyligen. Det här sedan det kom fram att förslaget hade röstats ner av presidiet med minsta möjliga marginal, 6 röster mot 5.

Även presidiets åländska ordförande Britt Lundberg röstade mot förslaget, vilket fick både politiker och media i Finland att resa ragg.

Taktikröstning

När Lundberg fick förklara sig i en intervju för Svenska Yle berättade hon att det handlade om taktikröstning.

I och med att hon ansåg att det ursprungliga förslaget inte skulle få tillräckligt med stöd i Nordiska rådets session, röstade hon i stället för ett kompromissförslag.

Ålands representant i NR Britt Lundberg
Bildtext Britt Lundberg.
Bild: Norden.org

Därmed måste både det ursprungliga förslaget och kompromissförslaget behandlas under sessionen i Helsingfors, och någotdera ska godkännas.

Kompromissförslaget går ut på att finska och isländska får mer synlighet i Nordiska rådets arbete.

Språkfrågan ska diskuteras på sessionens sista dag, alltså torsdag.

Samnordiska identitetshandlingar

På förslag finns att de Nordiska medborgarna ska ha ett gemensamt, elektroniskt ID.

Tidigare diskuterades ett gemensamt personnummer, men välfärdsutskottet sade nej till förslaget. Det motiverade utskottet med att elektroniskt ID är ett enklare och billigare system.

Ett estniskt ID-kort för e-invånare
Bildtext I Estland finns det redan sådana här kort som kan användas som elektroniska ID-handlingar.
Bild: Yle/Patrick Holmström

Elektronisk ID används redan i dag på många håll, de är bekanta främst från de olika bankernas inloggningssystem. Nu föreslås alltså ett gemensamt system för hela Norden.

Medling vid separation och internationella konflikter

För att nämna några andra projekt som ska diskuteras under veckan kan exempelvis Nordens roll inom fredsförmedling lyftas upp.

Diskussionen inleds med ett tal av Nobels fredsprismottagare, president Martti Ahtisaari.

Martti Ahtisaari
Bildtext Fredsmäklaren Martti Ahtisaari ska prata och Nordiska rådet ska fundera hur man kan göra fredsförmedling till ett nordiskt varumärke.
Bild: Yle/Seppo Sarkkinen

Mäkling i betydligt mindre skala, men lika viktigt för de enskilda individerna, kan det bli fråga om ifall förslaget om obligatorisk medling vid separation blir verklighet.

Förslaget gäller par som har minderåriga barn, och det är speciellt barnens psykiska hälsa man vill värna om med förslaget.

Psykisk och fysisk hälsa handlar det om då de nordiska länderna vill ha förebyggande åtgärder för att undvika att folk blir utbrända i arbetslivet.

Ett gemensamt försvarsprojekt blir också ett samtalsämne då samarbete kring cyberförsvar ska behandlas. Även planer på hur Norden ska samarbeta kring energi presenteras.

Läs alla ärenden på Nordiska rådets webbplats.

Diskussion om artikeln