Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Politiker behandlade utredning om västmetron: "Visar inte att det krävs sanktioner"

Från 2017
Hagalunds metrostation
Bildtext Västmetron från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo antas börja gå i november. På tisdagen meddelades att testkörningar nu pågått i två veckor utan problem.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Västmetrobolaget antas få nya styrelsemedlemmar. Sakkunniga och politiker anser att styrelsen behöver mera kompetens inom byggande och infrastruktur.

Politiker i både Esbo och Helsingfors har diskuterat specialrevisionen om den rejält försenade västmetron.

– När det görs förändringar under ett projekt blir det också dyrare. Jag är Drumsöbo och det här berör starkt trafiken på Drumsö. Det viktiga nu är att metron börjar gå, säger Ulla-Marja Urho (Saml), ledamot i stadsstyrelsens koncernsektion i Helsingfors.

– Utredningen behövdes och nu ska vi dra slutsatser om hur noggrann planeringen ska vara när det gäller mammutprojekt som Spårjokern och Kronbroarna när budgeten görs upp.

Föranleder den här utredningen några åtgärder enligt dig?

– Förra koncernsektionen bytte ut Västmetrobolagets vd och ansvaret mellan byggnadskonsulten Sweco och bolaget fördelades på nytt. Den här utredningen visar inte att det krävs sanktioner, säger Urho.

"Ingen är nöjd med det som har hänt"

Stadsstyrelsens koncernsektion i Helsingfors diskuterade specialrevisionen på måndagskvällen. Specialrevisionen, som ska ger svar på frågan varför västmetron har försenats och blivit dyrare, offentliggjordes i början av oktober. Den har gjorts av Ernst & Young.

– Ingen är nöjd med det som har hänt. I utredningen går det att utläsa att organisationen inom Västmetrobolaget är problematisk och för liten i jämförelse med hur kontrakten med leverantörerna är uppbyggda. I efterhand är det lätt att säga att man borde ha insett det tidigare, säger Otso Kivekäs (Gröna), som sitter i koncernsektionen.

Guzenina: Västmetrobolagets styrelse behöver mer expertis

Stadsstyrelsens koncernsektion i Esbo behandlade specialrevisionen förra veckan.

Sektionens ordförande Maria Guzenina (SDP) kräver förändringar i Västmetrobolagets styrelse då metron nu ska byggas vidare från Mattby till Stensvik.

– Västmetrobolagets styrelse måste förändras när det gäller sammansättning och tillvägagångssätt. Styrelsen behöver mer expertis. Ett av det första skedets misstag är att kunskapen inom styrelsen är för tunn, sade Guzenina till Yle förra veckan.

Esbopolitikern Maria Guzenina.
Bildtext Maria Guzenina (SDP) vill se nya krafter i Västmetrobolagets styrelse.
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Koncernsektionen i Esbo kräver att Västmetrobolaget på sin extra tillsatta bolagsstämma ser till att kompetensen inom bolagets styrelse svarar på det krav som projektet ställer.

Bara tjänstemän och politiker i bolagets styrelse

Advokaten Manne Airaksinen vid advokatbyrån Roschier har skrivit en rapport utgående från specialrevisionen på begäran av Esbopolitikerna.

I rapporten påpekar Airaksinen att det inte har funnits några som helst experter på byggande eller infrastruktur i Västmetrobolagets styrelse.

Styrelsen består av ledande tjänstemän och politiker från Esbo och Helsingfors. Städerna äger tillsammans Västmetrobolaget.

Det är oklart när Västmetrobolaget håller den extra tillsatta bolagsstämma där nya styrelsemedlemmar antas utses.

Vill inte ta ställning till om styrelsen ska bytas ut

Helsingforspolitikerna i koncernsektionen vill ogärna direkt ta ställning till sammansättningen av Västmetrobolagets styrelse.

Otso Kivekäs (Gröna) säger att det till viss del är problematiskt att det inte funnits experter på byggande och infrastruktur i styrelsen. Men han vill inte kräva att sammansättningen förändras.

– Det är i första hand Esbo som ska ta ställning till styrelsens sammansättning. Esbo är majoritetsägare i Västmetrobolaget och förlängningen av metrolinjen byggs i Esbo, säger Kivekäs.

Ulla-Marja Urho (Saml.) påpekar att styrelsemedlemmar redan har bytts ut under processens gång.

Inte berättigade till skadestånd

Airaksinen skriver också i sin rapport att det inte går att slå fast att kostnadsökningen och förseningen av västmetroprojektet berättigar till utbetalning av skadestånd till Esbo och Helsingfors.

Byggandet av västmetrons första skede från Gräsviken i Helsingfors till Mattby i Esbo har blivit över 330 miljoner euro dyrare än beräknat. Slutsumman landar på över 1,1 miljarder.

Västmetron är försenad med flera år.

Diskussion om artikeln