Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg försöker göra Knipnäs mera lockande för köpare

Från 2017
Uppdaterad 01.11.2017 10:54.
Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Huvudbyggnaden vid Knipnäs.
Bild: Yle/Marica Hildén

Planerna på att sälja den gamla sjukhusfastigheten i Knipnäs i Ekenäs går vidare. Raseborgs stad planerar nu också att förstora fastigheten ända till stranden i Knipnäs.

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg skulle i måndags (30.10) ta ställning till ett förslag att staden ändrar detaljplanen för området. Men hela frågan drogs bort från föredragningslistan.

Knipnäs sjukhusområde
Bildtext Knipnäs ligger vid havet.
Bild: Hans-Erik Nyman

Syftet var att utsträcka fastigheten till stranden och göra det möjligt att uppföra bastu-, sällskaps och ekonomibyggnader i närheten av stranden.

Försäljning nästa steg

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg skulle också på måndagen ta ställning till ett förslag att aktierna i Fastighets Ab Knipnäs läggs ut till försäljning. Men sektionen behandlade alltså inte förslaget.

Aktierna berättigar till besittning av byggnaderna.

Raseborgs stad äger knappa 85 procent av aktierna och yrkesutbildaren Axxell återstoden.

Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Trädgården vid Knipnäs sjukhus.
Bild: Yle/Marica Hildén

Axxell är dessutom bundet vid ett hyreskontrakt av fastigheten fram till år 2035 som utbildaren av ekonomiska skäl redan önskat avsluta i flera år.

Förutom aktieförsäljningen skulle sektionen också besluta att staden och Axxell tillsammans säljer ut hela fastighetsstocken i Fastighets Ab Knipnäs.

Rasebogs stad har gått i borgen för miljonlån

Fastighetsbolaget har stora skulder. Vid årsskiftet kommer de att uppgå till 4,3 miljoner euro, ett år tidigare var skulderna 4,5 miljoner.

Lånet behövdes när Knipnäsfastigheten för drygt tio år sedan renoverades. Renoveringen gjordes för att skapa moderna utbildningslokaler för läroanstalten.

Raseborgs stad har tecknat borgen för hela beloppet.

Om fastighetsbolaget i Knipnäs inte klarar av sina lån, måste staden ta ansvar för dem, förklarar stadskamreren Thomas Karlsson. Och om hyresavtalet bryts, klarar bolaget sannolikt inte av sina lån.

- Bolagets inkomster består av hyror som till övervägande del kommer från Axxell. Om hyresavtalet bryts kommer bolaget att tappa inkomsterna vilket i sin tur skulle leda till att bolaget inte klarar av sina räntor och amorteringar. Lånen skulle i förlängningen falla på staden, uppger Karlsson.

Fakta om byggnaderna i Knipnäs

Aktierna i fastighetsbolaget berättigar besittning av tre byggnader och de ägs nu av Raseborgs stad.

Sjömansro eller Läkarvillan

 • Ett bostadshus i två våningar
 • I huset finns en lägenhet på 214 kvadratmeter och en källare på 60 kvadratmeter
 • Bostaden är uthyrd

Huvudbyggnaden

 • Byggdes som sjukhus i början av 1930-talet, men upphörde som sjukhus år 1996
 • Byggnaden på 4 977 kvadratmeter gjordes om till läroinrättning och renoverades då till en del
 • Huset har en hiss som är byggd utanför stommen i början av 1980-talet
 • I dag finns det förvaltning, undervisning och studiebostäder i huvudbyggnaden
 • I källaren finns också rum för undervisning

Rosengård

 • Bostadshus i två våningar
 • I huset finns två lägenheter som är 215 kvadratmeter stora
 • Bägge lägenheter har källare på 107,5 kvadratmeter
 • Bostäderna är uthyrda

Utöver de här tre husen finns en snickeribyggnad på 1 005 kvadratmeter i området. De aktierna ägs helt och hållet av Axxell Utbildning. Byggnaden är underutnyttjad.

Träartesaner utbildas vid Axxell, här studerande Jonathan Sandberg och lärare Johan Pihlström
Bildtext Snickeriet.
Bild: Yle/Jani Saikko

Det finns också en bastubyggnad på 200 kvadratmeter. Den innehas gemensamt av Fastighets Ab Knipnäs.


Artikeln korrigerades tisdagen 31.10.2017 vid 6.40-tiden. Tidigare stod det att sektionen beslutade enligt det förslag som fanns: att sälja Knipnäs och ändra detaljplanen. Men sektionen fattade 30.10 inget beslut eftersom ärendet drogs bort från föredragningslistan.

Artikeln kompletterades onsdagen 1.11 klockan 10.52 med uppgifterna om fastighetsbolagets skulder.

Diskussion om artikeln