Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Domen i skogskartellhärvan kommer idag

Från 2017
vikeshögar
Bild: Yle/Veronica Montén

Beslutet i skogskartellmålet har dröjt. Men på tisdagen får 32 kommuner veta ifall de har rätt till ersättning av skogsbolagen Stora Enso, Metsäliitto och UPM Kymmene.

Bland de kärande finns bland annat Kristinestad, Vasa och Raseborg.

Raseborg kräver närmare 245 000 euro i skadestånd, medan Vasas skadeståndsyrkande ligger på dryga 143 000 euro och Kristinestads på knappa 124 000 euro.

Sammanlagt har de 32 kommunerna krävt skogsbolagen på nära sex miljoner euro i skadestånd på grund av de förluster som kartellen orsakat kommunerna.

Dessutom har Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Nyslott lämnat in skilda stämningsansökan. De kräver sammanlagt 2,1 miljoner euro av skogsbolagen. De domarna kommer i ett senare skede.

Kartellbildning under sju år

Under åren 1997-2004 upprätthöll Stora Enso, Metsäliitto och UPM Kymmene en kartell i syfte att hålla ner virkespriserna.

Kartellbildningen behandlades i Marknadsdomstolen och 2009 dömdes Stora Enso och Metsäliitto till böter på 30 respektive 21 miljoner euro. UPM avslöjade kartellen för Konkurrensverket och undvek böter.

Staplat virke.
Bildtext Kartellbildningen behandlades i Marknadsdosmtolen 2009.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Efter det har härvan nystats upp i domstolen ett flertal gånger.

I mars 2014 inleddes rättegången där 700 privata skogsägare krävde miljonersättningar av skogsindustrin.

Skogsägarna ansåg sig ha förlorat jättesummor på att virkesuppköparna kommit överens om priserna.

I några av fallen ansåg Helsingfors tingsrätt att åtalsrätten redan hade hunnit preskriberas.

Den senaste domen kom i början av september då rätten avslog åtta skogsägares krav. Över 400 skogsägare väntar ännu på en dom.

Sommaren 2016 avslog rätten också Forststyrelsens krav på närmare 160 miljoner euro.

Domen kommer idag

Idag får i sin tur kommunerna veta ifall de har rätt till ersättning av skogsbolagen.

Rättegången inleddes i november förra året och pågick till februari. Ursprungligen skulle domarna komma redan under sommaren.

Men beslutet sköts först upp till slutet av september och sedan av någon anledning vidare till 31 oktober.

Skogsbolagen anser sig inte vara skyldiga att betala någon ersättning och oavsett hur domarna faller kan man förvänta sig att de överklagas till hovrätten.

De domar som fallit har redan överklagats.

Diskussion om artikeln