Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Forskare: Alla kan sjunga, men pojkar får ta ut svängarna mer

Från 2017
Musiklärare Johan Sundqvist övar inför Lucia med gymnasieettorna i Korsholm.
Bildtext Musiklärare Johan Sundqvist övar inför Lucia med gymnasieettorna i Korsholm.

Pojkar har mer utrymme att ta ut svängarna, skojsjunga och roa andra, medan flickor förväntas sjunga seriöst, säger forskaren Linn Hentschel som nyligen disputerat på pojkars och flickors sjungande i musikundervisningen.

Förväntningarna på hur flickor förväntas sjunga kan vara annorlunda än för pojkar. Om flickor försöker skojsjunga kan de bli tillsagda av pojkarna att sluta.

Pojkar får "pjasa"

– Vi pojkar vill nog gärna fåna oss och ”pjasa” lite på lektionerna, säger Jim Norrgård som går på ettan i Korsholms gymnasium. Han känner igen det som förs fram i Hentschels avhandling.

– Flickorna vågar inte komma med utan vill hellre hänga med i undervisningen, vilket naturligtvis är bra.

Benjamin Rönnqvist och Jim Norrgård  går i Korsholms gymnasium.
Bildtext Benjamin Rönnqvist och Jim Norrgård går i Korsholms gymnasium.

– Men vi har lugnat ner oss på musiklektionerna, om man jämför med när vi senast hade musikundervisning då vi gick på sjuan. Nu deltar nog pojkarna också och sjunger.

Kursen Korsholmseleverna går på är obligatorisk och just nu övar de inför Lucia. Eleverna är indelade enligt stämmor och pojkarna sitter på ena sidan, flickorna på andra.

Man märker nog att flickorna har det mer strikt än pojkar när det gäller hur de ska sjunga

– Man märker nog att flickorna har det mer strikt än pojkar när det gäller hur de ska sjunga, säger Benjamin Rönnqvist som också deltar i sångundervisningen i Korsholms gymnasium. Pojkarna "pjasar" mer och det hörs.

Lova Byggningsbacka och Joanna Mattbäck går på ettan i Korsholms gymnasium.
Bildtext Just nu övar vi inför Lucia. Den som inte vill vara med i Luciatåget får sjunga i kören. Då blir det inte så nervöst, säger Lova Byggningsbacka Joanna Mattbäck.

Joanna Mattbäck och Lova Byggningsbacka deltar i samma musiklektion som Rönnqvist och Norrgård. De håller med om det som Linn Hentschel säger om att flickor inte får skojsjunga. Men det gäller bara utanför skolan.

– Vår musiklärare är bra på att behandla oss jämlikt, säger Joanna Mattbäck.

"Alla kan sjunga"

Så gott som alla de högstadieelever som Linn Hentschel talat med tycker om att sjunga i skolan. De flesta anser också att alla kan sjunga.

Eleverna i hennes studie menar också att det är möjligt att förbättra sin sångförmåga. Men även om eleverna tycker om att sjunga, är det fler flickor än pojkar som väljer sång om det är valbart.

Avhandlingen fokuserar på högstadiets musikundervisning. Ett åttiotal elever deltog i undersökningen, en del av dem gick i musikklass.

Linn Hentschel har undersökt flickors och pojkars sjungande i musikundervisningen.
Bildtext Linn Hentschel har undersökt flickors och pojkars sjungande i musikundervisningen.

Tjejigt att sjunga?

Bland eleverna finns det en föreställning om att det är tjejigt att sjunga, säger Linn Hentschel.

– Sången sitter i kroppen. När du sjunger är det du som låter, inte ett instrument, som en av lärarna i min studie säger. Det är här man kan hitta förklaringen till att sång ses som någonting tjejigt.

Också i tidigare genusforskning kopplas sången till det personliga, känsliga och kroppsliga och därmed till något mer feminint.

"Flickor tonar ner, pojkar sjunger bara"

– Flickor tenderar att tona ner sina sångkunskaper och säger till varandra att de inte kan sjunga. Pojkarna fäller inga sådana kommentarer, de bara sjunger, säger Linn Hentschel.

Korsholmseleven Jim Norrgård tycker om att träna sin sång. Han nynnar och sjunger för sig själv varje dag, inte minst i duschen.

– Musik är inte riktigt mitt ämne så jag håller en lägre ton, säger Benjamin Rönnqvist. Men så är det också för andra elever.

Med hjälp av mer träning och fler lektioner, tror jag nog att rösten skulle gå att utveckla, så att jag till exempel skulle kunna sjunga högre toner.

Flickor bryr sig om vad pojkar tycker om deras sång

Enligt Linn Hentschels undersökning hade flickorna i studien olika, motsägelsefulla ideal att leva upp till.

Adele, med sin starka och varierade röst, utgjorde ett ideal för flickornas sjungande när Hentschel utförde sin studie.

– Men flickorna har också ett annat ideal att leva upp till, hur de tror att pojkar tycker att flickor ska sjunga. Flickorna trodde att pojkarna föredrog att de sjöng ljust och luftigt och nynnade försiktigt.

Pojkar fick, enligt flickorna, å sin sida sjunga som de ville.

Hur har Idol påverkat?

Har då sångtävlingar som Idol påverkat synen på sång och förmågan att sjunga?

Den typen av tävlingar kan, enligt de lärare som Linn Hentschel intervjuat i sin studie, förstärka synen på sång som en talang som man endera har eller inte har.

Det här i motsats till synen på sång som en förmåga man kan träna och öva upp.

– Det är ingen i min studie som pratat om Idol som någonting positivt i förhållande till synen på sin sångförmåga, säger Linn Hentschel.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln