Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ökande kostnader drog ner OP:s resultat

Från 2017
Nytt kontorshus för Op i Vallgård
Bild: Yle/Helena von Alfthan

OP-gruppens resultat före skatter sjönk till 290 miljoner euro i juli-september jämfört med 306 miljoner euro förra året. Vinsten minskade bland annat för att utgifterna ökade med 15 procent.

Intäkterna ökade bara med knappa 5 procent.

Vinsten före skatter för januari-september sjönk med fem procent då utgifterna steg med tolv procent.

- OP-gruppens resultatutveckling var fortsatt kraftig och fyllde förväntningarna. Resultatet för januari-september var nära de senaste årens och samtidigt alla tiders rekordresultat trots att utvecklingskostnaderna ökade markant, säger koncernchefen Reijo Karhinen.

- Den exceptionellt stora kostnadsökningen är en direkt följd av att vi förnyat vår verksamhet i enlighet med vår strategi.

OP-gruppens chefdirektör Reijo Karhinen.
Bildtext Reijo Karhinen

Karhinen säger att resultatet för bankverksamheten och kapitalförvaltningen stärktes tack vare en kraftig produktutveckling.

I bankverksamheten ökade insättningarna klart snabbare och krediterna något snabbare än på marknaden i allmänhet.

Däremot sjönk resultatet för och tillväxten i skadeförsäkringar.

Omfattande investeringsprogram

Karhinen säger att OP möter den häftiga omvälvningen som ökar kostnaderna i finansbranschen i god resultatform.

- Under de närmaste åren måste vi genomföra ett mycket omfattande investeringsprogram, skapa nya affärsmodeller och nya sätt att få intäkter och förnya personalens kompetens i stor utsträckning.

Karhinen säger att OP måste kommunicera de förändrade kompetensbehoven mer öppet och med bättre framförhållning än tidigare. Han säger att det är centralt att hitta metoder för att förebygga marginalisering i arbetslivet tillsammans med personalen.

Text: FNB

Diskussion om artikeln