Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg planerar sälja tre fastigheter i Gumnäs i Pojo

Från 2017
skogsdunge
Bildtext Gumnäs är ett naturskönt område i Pojo där det har planerats plats för nya hus. Planerna har ändå krympt under årens lopp.
Bild: YLE/Veronica Montén

Gumnäs gård, ladugård och bostadshus i Pojo kanske säljs genom anbud. Områdena är kulturhistoriskt värdefulla eller viktiga för naturen.

Det är Raseborgs stadsutvecklingssektion som föreslår att de tre fastigheterna säljs. Det är stadsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet om försäljning.

Alla tre fastigheter finns ändå i det som kallas för stadens försäljningsportfölj. Staden har alltså redan tidigare beslutat att de är objekt som kan säljas.

Det tre fastigheterna ligger alla inom området för detaljplanen för Gumnäs-Klockarudden.

Gumnäs gård

Det obrutna området Gumnäs gård finns på är cirka 1 900 kvadratmeter stort. På tomten finns en gammal stockbyggnad från cirka år 1930 samt en liderbyggnad.

Byggnaden är ett tidigare bostadshus som nu har används som lager. Fastigheten har sporadiskt varit uthyrd.

Fastigheten ligger vid Gumnäs gårds gränd och Gerda Knaapinens gränd i närheten av Pojoviken.

I detaljplanen är området planerat för kvartersområde för småhus. Området betecknas som kulturhistoriskt och för stadsbilden värdefullt område där skala för byggande och viktiga vyer bör bevaras.

Gumnäs bostadshus

Området vid Gerda Knaapinens gränd 2 är cirka 1 500 kvadratmeter stort. På området finns en bostadsbyggnad i trä som har byggts omkring år 1950.

Fastigheten är uthyrd.

Också området Gumnäs bostadshus betecknas som kulturhistoriskt och för stadsbilden värdefullt område där skala för byggande och viktiga vyer bör bevaras.

Gumnäs ladugård

Det största av de tre områdena är Gumnäs ladugård där det handlar om ett område på cirka 2 600 kvadratmeter. På området finns en ladugård från sannolikt år 1936.

Adressen är Gerda Knaapinens gränd 4.

I detaljplanen är området reserverat för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader. Dessutom betecknas området som del av ett område som ska bevaras som ett viktigt fladdermusområde.

Förslaget är att samtliga områden bjuds ut till försäljning som separata objekt. Stadsstyrelsen tar sedan ställning till anbuden och har rätt att förkasta dem.

Diskussion om artikeln