Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Besvär mot vindkraft i Lappfjärd avslogs i förvaltningsdomstolen

Från 2017
Mörka moln hopar sig ovanför ett vindkraftverk.
Bild: Yle/Juho Karlsson

Förvaltningsdomstolen i Vasa har förkastat de besvär som riktats mot den planerade vindkraftparken i Lappfjärd i Kristinestad.

Bland annat Uttermossa vindkraftpark och Sydbottens Natur och miljö yrkade på att fullmäktiges beslut att godkänna delgeneralplanen för vindkraftparken skulle upphävas.

Enligt Sydbottens Natur och miljö inverkar de omfattande satsningarna på vindkraftverk i regionen skadligt på naturen, landskapet och rekreationslivet. Utredningarna är bristfälliga anser miljöföreningen.

I andra besvär påtalas jävsproblem, att en politiker deltagit i besluten och även äger mark på området.

I sitt bemötande skrev stadsstyrelsen att besvären inte motiverar ett upphävande av fullmäktiges beslut, och att besvären bör förkastas.

Nu har förvaltningsdomstolen gått på stadsstyrelsens linje. Enligt domstolen har inte fullmäktiges beslut tillkommit i felaktig ordning eller är lagstridigt på de grunder som anförts i besvären.

Miljöföreningen besviken

Carl-Anders Lundberg, ordförande för Sydbottens Natur och miljö är besviken med förvaltningsdomstolens beslut. Miljöföreningen kommer ändå inte att besvära sig till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Inte ser vi några möjligheter att gå vidare. Det bli för höga kostnader med tanke på arvoden för juridisk expertis och så vidare. Det är bara att leva med det, säger Lundberg.

Ni anser alltså helt enkelt att det inte är värt att föra vidare det här till Högsta förvaltningsdomstolen?

- Knappast finns det någon möjlighet att få någon förändring till stånd. De ser säkert på de här sakerna på ett annat sätt än vad man har sett det från natur- och miljövårds håll.

- Det är bara att acceptera att det här beslutet är gjort och vi har gjort det som vi har trott är det enda rätta och förnuftiga i fallet.

Det är CPC Finland som planerar bygga 39 vindkraftverk i Lappfjärd. Bolagets vd Erik Trast har inte varit anträffbar för en kommentar.

Diskussion om artikeln