Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Privatperson donerar 300 000 till ÅA:s forskning om murbruksdatering

Från 2017
Åbo Akademis huvudbyggnad.
Bildtext Åbo Akademis huvudbyggnad.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Stig Dreijer från Åland donerar 300 000 euro till Åbo Akademi. Pengarna riktas till ett forskningsprojekt om murbruksdatering, som leds av professor emerita i konstvetenskap Åsa Ringbom.

Dreijer har ett stort intresse för historia och arkeologi och har arbetat som chef för Ålands landskapsstyrelses fornminnesavdelning och som landskapsantikvarie och byråchef vid landskapsstyrelsens museibyrå.

Åsa Ringbom har bland annat använt sig av murbruksdatering med hjälp av den så kallade kol-14-metoden (14C-metoden), för att fastställa åländska kyrkors ålder.

- Tack vare murbruksdatering är kronologin för Ålands kyrkor ganska klar. Nu behövs ytterligare precisering av äldsta skedet i flera av kyrkorna, och flera kontroller av metodologisk natur. Vi daterar till exempel också kalkklumpar inkapslade i murbruket och får på detta sätt en dubbelkontroll. Dessutom försöker vi identifiera äldsta skedet av Kastelholm, vilket blir en utmaning eftersom slottet kontinuerligt har ombyggts och reparerats, säger Ringbom i ÅA:s pressmeddelande.

Åbolands kyrkor ska genomgå 14C-analys

Inom projektet prioriteras metodutvecklingen högt. Både murbruk och kalkklumpar i Åbolands kyrkor (Pargas, Nagu, Korpo och Kimito) och Åbo domkyrka ska genomgå 14C-analys.

Inom det internationella forskningsnätverket samarbetar man med olika forskare och 14C-laboratorier.

- Aktuellt just nu är en större jämförelse av hur olika prepareringsmetoder fungerar på olika typer av murbruk. Det är därför viktigt att aktivt delta i olika workshops och internationella konferenser rörande 14C-metoden och arkeologi. Donationen tryggar även anställningen av projektforskare Alf Lindroos som är projektets vetenskapliga expert, säger Ringbom.

mikko hupa
Bildtext Mikko Hupa.
Bild: Yle/Andy Ödman

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa är tacksam för donationen.

- Det är glädjande att Åbo Akademis forskning intresserar. Donationer är välkomna även om den statliga motfinansieringskampanjen är avslutad. På det här sättet kan donatorerna också rikta sina medel mer exakt enligt eget önskemål, säger Hupa.

Diskussion om artikeln