Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad: Attendos system med fjärrläkare fungerade inte

Från 2017
Uppdaterad 06.11.2017 13:48.
En dator och en mobiltelefon
Bildtext Fjärrläkartjänsten uppfyllde inte det Hangö stad och Attendo hade avtalat om, anser Hangö.
Bild: Yle/Stella Ollus

Det var innehållet och kvaliteten i fjärrläkartjänsterna som fallerade i samarbetet med vårdbolaget Attendo i Hangö. Det säger grundtrygghetschef Elisabeth Kajander i Hangö.

Attendo förverkligade inte sin service så som bolaget och staden hade kommit överens.

Den geriatriska läkartjänsten innefattande fjärrläkartjänsten är ganska komplex, säger Kajander.

- Det är ett krävande koncept för att det ska vara så patientvänligt och säkert som möjligt. Det ska fylla vissa krav.

Kajander understryker också Valviras stränga krav för hur fjärrläkartjänsterna ska skötas.

Måste organiseras på rätt sätt

I Raseborg har Regionförvaltningsverket i södra Finland klagat på Doctogons fjärrläkarsystem. Kajander menar ändå att fjärrläkartjänsterna i sig inte behöver vara ett problem.

Innehållet och servicen och kvaliteten definieras i avtalet mellan staden och vårdbolaget.

Kajander betonar att det är viktigt att det organiseras på rätt sätt.

- När läkaren ska bedöma vårdbehovet för en patient måste läkaren ha tillgång till patientens uppgifter. Det betyder att läkaren måste känna till patienten: veta vem det gäller och kanske ha träffat patienten någon gång. Åtminstone måste det finnas anteckningar i patientens journal som läkaren har tillgång till. Det är ju ganska viktigt.

Kajander säger att fjärrläkartjänsterna alltid är ett komplement till närläkartjänsterna. Därför är grundkartläggningen av patienten viktig men även återkommande förebyggande läkarbesök hos de äldre.

Dokumentationen ska vara exakt

När det gäller fjärrläkartjänster spelar dokumentationen en speciellt viktig roll, understryker Kajander.

- Den ska vara exakt, så man på ett tryggt sätt kan göra bedömningarna. Det måste finnas en grundkartläggning av de patienter som hör till den här tjänsten och så måste det finnas tillförlitligt material så att läkaren på distans kan ta beslut på goda grunder.

Nu ska ni fortsätta med ett system med fjärrläkare. Hur vet ni nu att det blir bättre med Doctagon?

- Vi vet vilka groparna är och vi vet vad Valvira fordrar för att det fyller de här kraven. Det är ju stipulerat i det avtal som vi gör med Doctagon. Vi tror att vi kan undvika dem.

Hangö stad kommer att ha en noggrann uppföljning även med Doctagon.

Attendon logo ja ruisku

Vårdbolaget Attendo ska inte längre sköta läkartjänsterna inom äldrevården i Hangö

Grundstrygghetsnämnden beslöt att säga upp Attendoavtalet.

Diskussion om artikeln