Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåföretag pumpar in mera pengar i stadens kista - kommunalskattesatsen behöver inte höjas

Från 2017
Uppdaterad 02.11.2017 20:06.
pengar flyger
Bildtext Ibland flyger de stora sedlarna också andra vägen - det vill säga in i stadshuset.
Bild: Yle/Robin Halttunen

De samfundsskatteinkomster som Borgå stad får nästa år är större än vad staden räknat med.

Det här innebär att staden kan avstå från att höja kommunalskattesatsen.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula ändrar därför sitt budgetförslag så, att kommunalskatte- och fastighetsskattesatserna inte höjs.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Bildtext Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Bild: Yle/Stefan Härus

Många Borgåföretag betalar mera

Skatteinkomsterna för år 2016 offentliggjordes i onsdags (01.11). Ur uppgifterna framgår att år 2016 var ett gott år för företagen i Borgå.

Två företag inom kemisk industri på raffinaderiområdet Sköldvik i Borgå finns med på listan. Ett av dem betalar mera skatt under 2016 än under 2015 medan det andra betalar mindre.

Neste Jacobs toppar listan över betalda samfundsskatter och betalar mera skatt 2016 än under 2015. Däremot betalar Borealis Technology mindre skatt.

Andra företag i Borgå som betalar mera skatt 2016 än under 2015 är bland andra Borgå energi, fastighetsservicebolaget Porvoon huoltomiehet och försäkringsbolaget LähiTapiola Uusimaa.

År 2015 var Borealis Polymers inte alls med på topp tio-listan över företag som betalar mest skatt i Borgå. År 2016 toppar Borealis Polymers däremot listan med en vinst på närmare 18,5 miljoner euro och betalda skatter på 3,7 miljoner euro euro.

Företagens vinst
FöretagVinst 2015Vinst 2016Skatt 2015Skatt 2016
Neste Jacobs Oy9 893 75911 650 7701 981 7512 333 156
LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö2 436 3276 153 669489 7871 230 794
Borealis Technology Oy7 930 7686 100 6451 588 8941 221 571
Eino Korhonen Oy2 440 9853 776 233485 579752 133
Porvoon Huoltomiehet Oy2 162 8672 492 233435 573501 446
Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab1 628 9291 874 513328 736394 286
Oy Sabik Ab2 320 6781 858 325467 180374 683

Tabellen jämför de företag som fanns med på topp tio-listan både i fjol och i år.

Glädje över partigränserna

Tanken var att genom höjd kommunalskatt och höjda fastighetsskatter nästa år samla in cirka 3,4 miljoner euro. Nu kommer de pengarna att komma in istället som samfundsskatteinkomster.

Många beslutsfattare i Borgå är glada över stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag att inte höja skattesatsen.

- Det här var ju en jättepositiv nyhet. Säkert veckans bästa nyhet. Det är trevligt att veta att det går bra för företagen i vår region och att vi därmed kan få mera skatteintäkter och tillväxt, säger fullmäktigeledamoten Anette Karlsson (SDP).

Positivt för både Borgåbor och lokala företag

Sedd ur Borgåbornas perspektiv är den vändning som är följden av ökade samfundsskatteinkomster naturligtvis en positiv sak.

Att staden avstår från skattehöjningar ökar Borgåbornas disponibla inkomster, och förbättrar därmed köpkraften vilket i sin tur syns i de lokala företagens kassaflöde.

- De miljoner vi skulle ha fått från stadens invånare i form av en förhöjd skattesats, kan vi nu istället få in i form av skatter från företagen, säger Karlsson.

Anette Karlsson
Bildtext Anette Karlsson.
Bild: Yle/Stefan Härus

Skatteintäkterna ökar den naturliga vägen

Samlingspartiet har ursprungligen varit av den åsikten att kommunalskattesatsen inte borde höjas.

- Vi anser att det skulle finnas alternativa möjligheter att både spara och öka inkomsterna, men inte genom förhöjda skatter, så stadsdirektörens nya beslut är därför helt i linje med hur vi ser på saken, säger fullmäktigeledamoten Tom Blomqvist (Saml).

Blomqvist säger att det fortfarande finns ett visst tryck att höja kommunalskatten även om det nu ser ut att flyta in mera pengar i form av samfundsskatt.

- Å andra sidan går Finland ganska bra just nu, vilket kommer att innebära att skatteintäkterna kommer att öka den naturliga vägen utan att vi behöver höja på kommunalskatten – inte åtminstone just nu, säger Blomqvist.

Höjd skattesats inget trumfkort för Borgå

Inte heller fullmäktigeledamoten Christer Andersson (SFP) skulle ha haft någon större lust att vara med om att höja kommunalskattesatsen i Borgå.

- Jag har inte varit för en förhöjning, så för min del passar stadsdirektör Ujulas förslag riktigt bra. En förhöjning av skattesatsen hade gett en dålig bild utåt och fått följder för både privatpersoner och företag i Borgå, säger Andersson.

Kunde man höja kommunalskatten trots att det nu ser ut att flyta in mera pengar i Borgå stads kista i och med mera samfundsskatt?

- Så länge samfundsskatten täcker utgifterna så ser jag nog inte något behov av att höja kommunalskattesatsen, säger Andersson.

En skattkista.
Bildtext Då företagen nu fyller på Borgå stads skattekista med mer än staden beräknat, behöver inte invånarnas skattesats höjas.
Bild: All Over Press

Bromsar företag och skrämmer inflyttare

Också Anette Karlsson (SDP) och Tom Blomqvist (Saml) är på samma linje.

- I den här situationen ser jag det inte som en aktuell fråga nu när vi får in de dryga tre miljonerna från företagen istället för från invånarna. Visserligen behöver vi i framtiden också hålla ett sådant alternativ öppet, säger Karlsson.

Tom Blomqvist säger att han förstår tanken på att höja kommunalskattesatsen.

- Vissa partier har ju talat om att höja kommunalskattesatsen ännu mera än vad stadsdirektör Ujula föreslagit och visst, det finns en bra tanke där, men själv ser jag att höjda skatter bromsar företagens tillväxt och nya invånare från att flytta till Borgå, säger Blomqvist.

Skuldbördan ökar trots allt

Enligt Blomqvist finns det inom hans parti också de som tycker att Borgå borde följa Helsingfors modell och sänka kommunalskattesatsen.

- Det kommer vi nog trots allt troligtvis inte att föreslå, säger Blomqvist.

Om stadsdirektörens förslag om bibehållen kommunal- och fastighetsskattesats går igenom i stadens beslutande organ, kommer förändringen dock inte att påverka budgeten på annat sätt.

Inte heller skulle stadens skuldsättning påverkas. Också efter skatteändringarna kommer Borgå stads skuldbelopp att växa under 2018 med 29 miljoner euro.

Artikeln uppdaterad 3.11.2017 kl. 5:30 med lite mer uppgifter om tabellen och vilka företag som betalade mycket skatt 2016.

Diskussion om artikeln