Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ägarföreningen bakom Sjundeås allaktivitetshall åkte på stor skattesmäll

Från 2017
Uppdaterad 03.11.2017 05:48.
Spelplan
Bildtext Sjundeå allaktivitetshall öppnade år 2016.
Bild: Yle/Veronica Montén

Sjundeå intresseförening grundades för att jobba för en allaktivitetshall i Sjundeå. Skattemyndigheterna vill nu ha 200 000 euro av de stödpengar föreningen har delat ut till hallprojektet.

- Nog är det ju lite svårt att en så att säga vanlig talkoarbetare ska drabbas av något sådant här. Jag tycker inte att det är helt genomtänkt. Har man nu faktiskt från skattemyndigheterna funderat på det här, undrar Henrik Sandström som är ordförande för Sjundeå intresseförening.

Det här är Sjundeå intresseförening

Sparbanksstiftelsen i Sjundeå är den privata aktör som har gett de största bidragen till hallbolaget Sjundeå Allaktivitetshall som ägs till 100 procent av Sjundeå intresseförening.

Bidrog med över en miljon

Totalt har Sparbanksstiftelsen gett över en miljon euro till bygget av hallen.

Av de pengarna har ungefär 800 000 euro betalats till hallen via Sjundeå intresseförening.

Sjundeå allaktivitetshall
Bildtext Hallen finns i Sjundeå centrum.
Bild: Yle/Veronica Montén

Och det här tycker Skatteförvaltningen ska ses som vinst som ska beskattas. Skatteprocenten är 20 och det betyder att det är ungefär 200 000 euro av bidraget till hallen skattebjörnen nu vill ha på sitt konto.

Summorna kommer från åren 2015 och 2016. I Svenska Yles sammanfattning av skatteuppgifterna från i fjol gör det här Sjundeå intresseförening till den största källan till samfundsskatt i Sjundeå i fjol.

Det är större risk att vi förlorar än att vi vinner det här

Henrik Sandström, Sjundeå intresseförening

Från Sjundeås intresseförenings sida kämpar man med näbbar och klor för att slippa betala skatten, men hittills ser det mörkt ut.

Föreningen har först vänt sig till Skatteförvaltningen som har hållit fast vid sitt beskattningsbeslut. Sedan har man vänt sig till förvaltningsdomstolen som också har ställt sig på skattebjörnens sida.

Så här mycket pengar har olika instanser bidragit med

Nu sätter man sitt hopp till högsta förvaltningsdomstolen, men det är inte ens säkert att man får tillstånd till besvär, konstatera Henrik Sandström.

- Nu får man väl säga att det är större risk att vi förlorar än att vi vinner det här. Så är det bara.

Det är väl lite som ägget eller hönan. Vilken var först?

Henrik Sandström, Sjundeå intresseförening

I intresseföreningens stadga sägs att föreningen också ska jobba med annan verksamhet än bara stöda hallen.

Det har i praktiken inte skett och det är en orsak till att Skatteförvaltningen nu kanske är sträng i sin bedömning, tror Sandström.

- De tycker inte det är allmännyttig verksamhet att äga aktier i en allmännyttig hall. Fast man har i sin stadga att man också har annan verksamhet.

- Det är väl lite som ägget eller hönan. Vilken var först? Nu är det ju lite så att så länge den här skattestriden pågår så är man nu inte så motiverad att syssla med så mycket annan verksamhet i föreningen då heller. Att nu måste det här ju nu först lösas. Så ser vi hur vi går vidare.

Obegriplig tolkning

Också Henrik Rehnberg från Sjundeå sparbanksstiftelse är förvånad över tolkningen.

- Jag skulle ju förstå om hallen gjorde vinst att man där eventuellt blir beskattad. Att man då skulle betala mervärdesskatter för verksamheten.

Två män sitter på en läktare i en bollhall.
Bildtext Henrik Sandström (t.v.) och Henrik Rehnberg.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Men att intresseföreningen som är den allra allmännyttigaste parten i Sjundeå blir beskattad är helt obegripligt bara för att man då inte anses ha tillräckligt annan verksamhet.

- Vad mer ska man ha än att man har skapat en hall för alla Sjundeåbor. Är det inte allmännyttigt det? Men det är nu så här nu med skattelagstiftning och juridik att det inte alltid är så logiskt, säger Rehnberg.

Kan innebära högre hallhyror

Sjundeå intresseförening äger alltså alla aktier i hallbolaget, men trots att hallbolaget ska klara av sin ekonomi självständigt går vinsten åt till att betala bort lånet man har för hallen.

Dessutom ska allaktivitetshallen inte betala ut någon dividend och aktiekapitalet Sjundeå intresseförening själv har lagt in är mycket litet, bara kring 2 500 euro, säger Sandström.

Ett rum med två stora fönster. I rummet står flera bord med stolar brevid.
Bildtext Det finns också mötesrum i hallen.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Om skattebeslutet står kvar blir frågan då hur samfundsskatten på 200 000 euro ska betalas.

Henrik Sandström säger att hallanvändarna sannolikt drabbas av höjda hallhyror.

Det är fullständigt absurt hela det här upplägget

Henrik Sandström, Sjundeå intresseförening

Troligt är också att Sjundeå intresseförening måste vända sig till bidragsgivaren, Sjundeå sparbanksstiftelse, för att hjälp med att betala skatten.

I slutändan kan det leda till att sparbanksstiftelsen tvingas betala och betala och betala i flera år tills skatteskulden har krympt bort.

- Skatt på skatt. Det minskar ju hela tiden. Att om man betalar 20 procent och 20 procent och igen 20 procent så minskar det ju.

- Det är fullständigt absurt hela det här upplägget.

Att är det faktiskt ett sådant här samhälle vi ska?

Henrik Rehnberg, Sjundeå sparbanksstiftelse

Att läget är absurt skriver också ordföranden för Sjundeå sparbanksstiftelse Henrik Rehnberg under.

- Jag tycker att vi ska skicka hälsningar redan i det här skedet till politikerna. Att är det faktiskt ett sådant här samhälle vi ska?

- Det är på något vis så obegripligt att staten ska vara så girig att man faktiskt behöver de här pengarna när det finns näringsverksamhet på annat håll som genererar helt andra summor.

- Och framförallt rättvisa. Vi är ute efter att vi skulle få rättvisa till slut, säger han.

Utreddes noggrant

Då beslutet att grunda en intresseförening togs hade man noga utrett frågan, säger både Rehnberg och Sandström.

De säger att bland annat närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) tyckte det var positivt att det rörde sig om en allmännyttig förening i bakgrunden som stod på en bred bas. Och att finansieringen dessutom var stark.

- Hela projektet godkändes ju på NTM-centralen för statsstöd uttryckligen med den här konstruktionen att en förening äger bolaget.

- Ännu där blev det bekräftat att det här var en bra konstruktion, säger Rehnberg.

Inget nytt påfund

Han säger att man talade med många experter. Att bilda en förening var inget man bara drog ur luften.

- Det var långa diskussioner. Vi var inne hos olika rådgivare och hos revisorer på flera håll.

- Plus att man hade exempel på att det finns sådana här understödsföreningar som äger verksamheter och bolag ovanpå. Det var inget nytt påfund. Det var en ny konstruktion i Sjundeå.

- Man kan ju aldrig veta vad framtiden för med sig, men å andra sidan tror vi ju nog att det här är en obegriplig feltolkning från skattemyndighetens sida.

Vi kan inte ge så här stora bidrag till sådana här projekt om myndigheternas tolkning är så här snäv

Henrik Rehnberg, Sjundeå sparbanksstiftelse

Trots att det ser mörkt ut har Rehnberg ändå inte gett upp hoppet.

- Det är klart det förvånar. Och vi kommer ju nog inte att ge oss. För det här är ju direkt bort från orten, från ungdomarna och från projektet.

- Om den här skatten ska betalas så är det ju pengar som ännu får läggas på projektets prislapp.

- Plus att vi får fundera i framtiden hur vi ger våra bidrag. Vi kan inte ge så här stora bidrag till sådana här projekt om myndigheternas tolkning är så här snäv.

Lämnar inte föreningen i sticket

Rehnberg säger att staten på sätt och vis tar tillbaka sina understödspengar sakta men säkert då man har fattat ett sådant här beslut.

Och om det värsta händer lämnar man inte Sjundeå intresseförening i sticket.

- Blir det så har Sparbanksstiftelsen ryggraden att reda upp det här så att inga lokala mänskor hamnar i någon skuldproblematik eller att intresseföreningen inte skulle kunna reda ut det här.

- Men nog kommer vi att tala med flera media och säkert också gå till politikerna och diskutera om det är ett sådant här samhälle vi ska ha nuförtiden. Att man inte ens kan bidra till tredje sektorn utan att bli beskattad.

Oro för skattesmällen i Karis

I Raseborg har ishallsbolaget också hamnat i kläm med skattemyndigheterna.

Här handlar det om fastighetsskatt som bolaget nu krävs på.

I Sjundeå är man medveten om läget i Raseborg, säger Henrik Sandström från intresseföreningen.

- Vi har ännu inte, tack och lov, sett till någon fastighetsskattefaktura.

"Vi ser hur det går"

Han konstaterar att Sjundeå kommun har beslutat att allmännyttiga samfund inte betalar fastighetsskatt.

- Nu är det ju frågan om hur skattemyndigheterna ser på frågan. Hittills har de ju inte godkänt att intresseföreningen skulle vara allmännyttig så vet man ju inte hur det går.

Konditionssal
Bildtext Det finns nu också ett nytt gym i hallen.

- Å andra sidan är det ju inte intresseföreningen som betalar den skatten utan den går direkt till hallbolaget. Det är ju då möjligt att man då har tolkat att hallbolaget är allmännyttigt.

- Jag har nu inte heller haft något större intresse av att utreda det heller. Vi ser hur det går, säger Sandström.

Trots alla motgångar är både Henrik Rehnberg och Henrik Sandström glada över att allaktivitetshallen byggdes i Sjundeå.

- Å andra sidan tycker jag att vi ju i alla fall har lyckats bygga en fin hall och fått den att rulla bra. Och det är ju fint. Det är ju inte bara negativa saker. Men det här verkar inte rätt, säger Sandström.

Diskussion om artikeln