Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Mer tvåspråkigt på toppen, bättre vård på svenska och tvåspråkiga skolcenter - så mår svenskan i huvudstadsregionen

Från 2017
Stadsvy över Helsingfors med bland annat domkyrkan.
Bildtext Vy över Helsingfors. Arkivbild.
Bild: Johannes Valkama / Alamy

Snart har ännu ett år på svenska gått i huvudstadsregionen. Med anledning av att svenska veckan nu inleds passade Yle huvudstadsregionen på att ta pulsen på svenskan i dina hemknutar. Hur går det med service och kunnighet i regionen?

Först ut i vår rundfrågning är Patrik Karlsson som är ordförande för svenska kommittén i Vanda samt stadsfullmäktigeledamot. Han tycker att arbetet med svenskan har gått framåt i staden hittills i år.

– Rent konkret så har vi inom vården satsat mycket på utbildning och information. Det har varit ett strategiskt mål för året, och det har märkts. Våra undersökningar visar att våra invånare har blivit nöjdare med vården på svenska.

Patrik Karlsson poserar med Yletornet i bakgrunden.
Bildtext Patrik Karlsson
Bild: Yle / Ted Urho

Om informationen inom vården har förbättrats så sträcker den sig inte till Vanda stads hemsida. Vanda.fi är den stora utmaningen under den närmaste tiden enligt Karlsson.

– Den svenska hemsidan är eftersatt och det händer att våra invånare missar information som inte publiceras där, eller så händer det att informationen de hämtar därifrån är föråldrad. Så kan vi inte ha det.

Borgmästaren talar utmärkt svenska

Björn Månsson leder tvåspråkighetskommittén som arbetar med svenska frågor i Helsingfors. I somras genomfördes en stor organisationsförändring i huvudstaden och den har självklart också påverkat svenskan.

Fullmäktigeledamot Björn Månsson på Salutorget
Bildtext Björn Månsson säger att hemvården på svenska måste få mer resurser.
Bild: Yle/Linnea de la Chapelle

Månsson tycker dock att det har gått så kort tid att det ännu är svårt att utvärdera hur detta har fungerat. Däremot tycker han att att det är roligt att det är mer tvåspråkigt i toppen.

– Vår borgmästare talar utmärkt svenska, och jag har talat svenska med samtliga biträdande borgmästare. Det är förstås en bra förändring.

En annan förändring som skedde efter omstruktureringen av staden var att Arbis slutade vara ett eget verk och istället blev en del av stadens dagvård och utbildning.

– Nu har vi all undervisning från dagis till Arbis under samma ledning.

Månsson tror att det kommer bli bra med mer kontinuitet inom utbildningssektorn.

Hemvården på svenska haltar

Enligt Månsson har en extra stor utmaning för det svenska varit hemvården för äldre i Helsingfors.

– Den fungerar inte som den ska just nu, och jag har lyft fram att det här är en fråga som måste få mer resurser.

Enligt Patrik Karlsson har man i Vanda delvis samma problematik, men i en betydligt mindre skala.

Helsingfors stad har slopat den gamla vapenskölden som sin logga. Den nya loggan finns i dagsläget i tre versioner, en tvåspråkig och två enspråkiga. Tvåspråkighetskommittén tycker att det är viktigt att det är den tvåspråkiga som blir norm.

– Klart att det är bra att ha de enspråkiga för vissa sammanhang, som skolblanketter och sådant, men i alla stora sammanhang bör den tvåspråkiga loggan vara den man tar till.

Mer behöriga klasslärare

Bo Lönnqvist är ordförande för nämnden Svenska rum i Esbo. Lönnqvist säger att en positiv sak för det svenska i Esbo är att verksamheten inom bildningssektorn utvecklats kontinuerligt.

– Jag vågar säga att kvaliteten på verksamheten hela tiden utvecklas.

Mattlidens skolcentrum
Bildtext Mattliden i Esbo utsågs till partnerskola för klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Ett annat viktigt framsteg för svenskan i Esbo är att klasslärarutbildningen startade vid Helsingfors universitet. Lönnqvist säger att man nu kan förvänta sig ett mycket stadigare utbud av behöriga klasslärare på svenska i Esbo.

– Mattliden utsågs till partnerskola för utbildningen och det har gjort lärarkåren väldigt entusiastisk.

Många får inte service på svenska

Enligt Lönnfors är det största utmaningen att garantera vård på svenska i Esbo.

– Alltför många gånger tvingas svenskspråkiga klienter acceptera service på något annat språk än sitt modersmål vilket inte ens är lagenligt, säger Lönnqvist.

Liksom Helsingfors tampas också Esbo med problem gällande den svenskspråkiga hemvården.

För tillfället jobbar Svenska rum med att påvisa mervärdet av språkkunskap i allmänhet och kunskaper i svenska i synnerhet.

Rent konkret innebär det att nämnden arbetat för ett tvåspråkigt skolcentrum i Alberga. Språkcentret som beräknas stå klart 2021 ska inhysa både finsk- och svenskspråkiga daghemsbarn och skolelever.