Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Bara fem landskap har möjlighet att fixa valfriheten i vården

Från 2017
Uppdaterad 03.11.2017 19:11.
Träsklandskap i Urho Kekkonens nationalpark.
Bild: Pekka Kauranen

Bara fem av sammanlagt aderton landskap har goda förutsättningar att tillgodose kraven på valfrihet i vården.

Det här framkommer det utkast till valfrihetslag som skickades ut på remiss i dag.

Konsekvensbedömningen av den blivande valfrihetslagstiftningen visar att bara fem landskap anses ha goda förutsättningar att tillämpa valfriheten i vården.

Dessa landskap är Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Norra Savolax och Norra Österbotten.

I dessa landskap finns flera av landets största städer samtidigt som endast en liten andel av befolkningen bor på den glest befolkade landsbygden, skriver social- och hälsovårdsministeriet i konsekvensbedömningen.

I de här områdena finns det med andra ord goda förutsättningar för att ”bilda sådana mångsidiga producentnätverk som systemet med valfrihet kräver och att kunna tillgodose valfriheten.”

Vidare finns det i samtliga dessa landskap en medicinsk fakultet och flera andra utbildningsenheter som har möjlighet att utbilda arbetskraft för social- och hälsovårdens behov.

Bristen på hälsocentralläkare och övrig personal samt långa avstånd inom en del landskap betyder att valfrihet är svårt att förverkliga där

Samtidigt listar ministeriet också de landskap som har att få svårigheter med valfriheten. Dessa är:

 • Södra Savolax
 • Södra Österbotten
 • Österbotten
 • Mellersta Österbotten
 • Kajanaland
 • Lappland

Bristen på hälsocentralläkare och övrig personal samt långa avstånd inom landskapen kan leda till att valfriheten inte kommer att fungera i dessa landskap.

I områden där producentnätverket blir glesare kommer landskapets egen verksamhet även i fortsättningen att ha en betydande roll, slår ministeriet fast.

I landskapens centralorter kommer det däremot att finnas bättre förutsättningar att förverkliga valfriheten i vården.

Ministeriet listar även de landskap som kommer att ha relativt goda förutsättningar att förverkliga valfriheten. Dessa är:

 • Södra Karelen
 • Satakunta
 • Egentliga Tavastland
 • Päijänne-Tavastland
 • Kymmenedalen
 • Norra Karelen
 • Mellersta Finland

I dessa landskap är andelen personer som bor i glest befolkade områden relativt liten, samtidigt som utbudet på företag inom social- och hälsovårdssektorn är hyggligt, skriver ministeriet.

Diskussion om artikeln