Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skiftesdaghem debatteras i Borgå – föräldrar missnöjda med nya daghemmets placering

Från 2017
Kartanoniitty daghem i Borgå.
Bildtext Kartanoniitty daghem har varit ett av två daghem i Borgå dit föräldrar som jobbar i skift kunnat föra sina barn. Det stänger i december.
Bild: Yle / Hanna Othman

Vid årsskiftet stänger skiftesdaghemmen Katthult i centrum och Kartanoniitty i Gammelbacka. Det splitternya daghemmet på Majberget faller inte alla föräldrar i smaken.

Skiftesvård erbjuds för barn till föräldrar som jobbar i skift. Daghemmen som erbjuder vården är öppna dygnet runt, alla dagar i veckan om det finns behov.

I Borgå har det funnits två daghem som erbjudit den här sortens vård. Katthult i centrum har erbjudit både svensk och finsk småbarnsfostran dygnet runt, medan Kartanoniitty väster om centrum erbjudit finsk skiftesvård från morgon till kväll.

Vid årsskiftet står Majbergets daghem färdigt och då flyttar alla grupper från de två tidigare daghemmen dit. Majberget ligger intill Borgå sjukhus, en bit utanför Borgå centrum på östra sidan om ån.

Katthult daghem i Borgå.
Bildtext Katthult daghem i centrum av Borgå.
Bild: Yle / Hanna Othman

Tvåbarnsmamman Saija Haapasaari bor i Pepot och hör till dem som tycker att det är fel att staden koncentrerar skiftesvården till östra sidan av staden.

På grund av sitt skiftesjobb inom vårdbranschen använder hon Katthults tjänster ibland då det behövs.

- Det kommer att bli nästan omöjligt för någon som bor på västra sidan om ån som inte har bil att ta sig med buss till Majberget, säger Haapasaari.

Hon säger att hon som tur själv har bil, men redan nu har det blivit en hel del körande mellan daghem och det blir tungt för barnen.

Många föräldrar jobbar i skift på sjukhuset

Leila Nyberg är direktör för småbarnspedagogik vid Borgå stad och säger att staden måste avvakta var det finns tomter som lämpar sig för att bygga ett daghem.

- Daghemmet ligger nära intill sjukhuset som är arbetsplats för många av föräldrarna. Trots det ska daghemmet förstås inte bara betjäna en yrkesgrupp, men det är en bra plats, säger hon.

Enligt Nyberg har de flesta skiftesjobbande föräldrar en bil till förfogande eftersom de måste ta sig till jobb sådana tider då det inte går bussar.

Det halvfärdiga Majbergets daghem i Borgå.
Bildtext I det nya skiftesdaghemmet på Majberget kommer det att finnas rum för sex grupper. De två tidigare daghemmen hade fem grupper allt som allt.
Bild: Yle / Hanna Othman

Saija Haapasaari är ändå lite fundersam till svaret, och påpekar att det går bra med bussar till Sköldvik och att det inte är sagt att alla föräldrar på västra sidan av staden har behövt bil hittills.

Haapasaari säger att hon redan tidigare varit förvånad över att det i en stad av Borgås storlek bara funnits två skiftesdaghem.

Sjukhuset och industriområdet i Sköldvik är stora arbetsgivare, för att inte tala om att det finns en hel del andra yrkesgrupper som nuförtiden arbetar i skift.

- Jag förstår inte hur det är tänkt att det ska gå ihop, säger hon.

Enligt Leila Nyberg har antalet barn som varit i behov av skiftesvård i Borgå varit mycket stabilt en längre tid.

Det halvfärdiga Majbergets daghem i Borgå.
Bildtext Lokalerna i Majbergets daghem är planerade för ett skiftesdaghem. De tidigare husen har inte på samma sätt kunnat ta i beaktande exempelvis att barnen sover sin nattsömn där.
Bild: Yle / Hanna Othman

- Man läser ibland att antalet personer som jobbar skiftesarbete ökar, men det har inte märkts hos oss.

Nyberg påminner också att det inte är en subjektiv rätt att få skiftesdagvård. Kriterierna är stränga, båda föräldrarna måste jobba i skift för att få rätt till vården.

Det har funderats mycket kring placeringen av daghemmet och också på storleken.

- Förstås reagerar vi ifall vi märker att det finns behov för ett större daghem eller på en annan plats. Men vi har uppskattat att Majberget daghem ska fylla det behov som nu finns, säger Nyberg.

Diskussion om artikeln