Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatmötet i Bonn: Finlands chefsförhandlare räknar med USA

Från 2017
Uppdaterad 07.11.2017 05:00.
Mallorca drabbades av en häftig storm den 4 oktober 2017.
Bildtext Mallorca drabbades av en häftig storm den 4 oktober 2017. Klimatförändringen kan påverka väderfenomen som superstormar.
Bild: EPA-EFE/CATI CLADERA

Hundratals miljoner människor hotas av stigande havsnivåer och torka för att det blir 3 grader varmare det här seklet trots Parisavtalet 2015. "Alla vet att vi måste göra mera. Men vem ska göra vad och när? Det är jättepolitiska frågor", säger Finlands chefsförhandlare inför FN:s klimatmöte i Bonn.

Outi Honkatukia på miljöministeriet har i över tio år arbetat med klimatfrågor. Hon var med om den globala klimatuppgörelsen i Paris 2015 och hon leder Finlands förhandlingar vid FN:s uppföljande klimatmöte i Bonn den 6 - 17 november.

Parisavtalet följer med hur utsläppen har utvecklats men inte vad länderna gör konkret.

- Därför ska Bonnmötet göra upp ett regelverk för hur länderna mäter och minskar sina utsläpp, säger Finlands chefsförhandlare till Svenska Yle precis när hon är på väg till Bonn.

De medverkande 195 länderna ska i Bonn konkretisera reglerna för rapporteringen. De ska skapa ett utkast för fortsatta förhandlingar så att regelverket kan slås fast 2018.

EU, Kina och Kanada leder utvecklingen

- EU är en av ledarna i den här utvecklingen och vi har ren i flera år haft en klimatpolitik. Kina är också en ledare och kanske även Kanada, säger Outi Honkatukia. Hon tillägger att Finland hör till de ambitiösa EU-länderna.

Till vänster medelålders man, till höger medelålders kvinna.
Bildtext Energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen förhandlar i Bonn från och med den 13 november. Chefsförhandlaren Outi Honkatukia har redan börjat förhandla i Bonn.
Bild: Christian Forsberg/Yle

- Vi har beslutat att sluta använda kol i vår energiproduktion och vi halverar oljeförbrukningen i Finland. Det är mycket ambitiösa mål säger energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen till Svenska Yle.

- Vi har också beslutat att Finland ska vara klimatneutralt före 2045. Det betyder att vi minskar våra utsläpp så att vi når en balans mellan koldioxidutsläppen och kolsänkan som anger hur upptagningen av koldioxid kan förstärkas genom skogarna och haven eller genom artificiell lagring.

Kimmo Tiilikainen leder Finlands delegation under den andra veckan i Bonn där Outi Honkatukia redan är på plats.

- Alla vet att vi måste göra mera och det är också Finlands linje. Men det gäller också vem som ska göra vad och när. Det är jättepolitiska frågor, säger chefsförhandlare Honkatukia inför Bonnmötet.

Hon säger att EU redan har gjort upp ett regelverk för 2030 men att vi inte vet så mycket om de andra länderna.

USA väcker frågor om landets verkliga klimatambitioner och de oljeproducerande länderna motsätter sig av princip många förslag.

Ordförandelandet Fiji ser sin existens hotad

De små östaterna som Fiji, ordförandelandet på Bonnmötet, är mycket ambitiösa i klimatfrågan eftersom deras existens är direkt hotad av klimatriskerna.

Företagen som handlar med fossila bränslen gör affärer med den största källan till utsläpp av växthusgaser. De ignorerar framstegen inom rena teknologier såsom solceller, elbilar och batterilagring som kan ge kostnadsbesparingar och stödja utbyggnaden av förnybar energi.

Energiföretagen slösar bort biljoner dollar i onödiga projekt för att de tror på kol, olja och naturgas.

― Tankesmedjan Carbon Tracker

- De här företagen slösar bort 2,2 biljoner alltså 2 200 miljarder dollar i onödiga projekt för att de räknar med att efterfrågan på kol, olja och naturgas kommer att fortsätta att öka. De menar att rena teknologier kan hindra deras affärsmodeller.

Den salvan levererar den Londonbaserade tankesmedjan Carbon Tracker Initiative som kartlägger hur klimatförändringen påverkar finansmarknaderna.

Tankesmedjan talar om en kolbubbla för att beskriva hur de gamla projekten med fossila bränslen strider mot kampen mot klimatförändring.

Den stigande medeltemperaturen är ett globalt hot

Inför Bonnmötet varnar FN:s miljöprogram UNEP för att ländernas löften sedan Paris 2015 är otillräckliga för att minska utsläppen.

Alla länder måste höja sina klimatambitioner. Med nuvarande åtaganden är världen på väg mot en tre graders höjning av medeltemperaturen det här århundradet, slår UNEP fast i sin nya årsrapport.

Förhandlarna vid Parismötet 2015 tog däremot fasta på att temperaturstegringen måste ligga under 2 grader och helst begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

- Vi gör inte på långa vägar tillräckligt för att rädda hundratals miljoner människor från en olycklig framtid, säger norrmannen Eric Solheim som är direktör för FN:s miljöprogram UNEP.

FN:s klimatförhandlingar under de två veckorna i Bonn måste ta ställning till rapportens varning om värmestegringen som kan skapa svåra värmeböljor, superstormar, torka och en höjd havsnivå.

Många regeringar som stödjer Parisavtalet känner ett tryck av president Donald Trumps plan att lämna avtalet och i stället stödja kol- och oljeindustrierna i USA.

Vad hoppas Finlands chefsförhandlare av Bonnmötet?

- Jag hoppas att USA kommer att vara med i Parisavtalet också i fortsättningen. Och jag hoppas att vi får ett utkast till ett regelverk. Det är jätteviktigt, vi måste få det.

USA gör mycket på det nationella planet i klimatförhandlingarna. De har en stor expertis som vi behöver i FN-processen.

― Chefsförhandlare Outi Honkatukia

- Du verkar förhålla dej försiktigt positivt till USAs medverkan, varför det?

- USA gör mycket på det nationella planet i klimatförhandlingarna. De har en stor expertis som vi behöver i FN-processen.

- Så vi ska inte låta skenet bedra i Vita huset för att mycket är på gång också i USA?

- Det är jättemycket på gång också i USA i städerna och regionerna, säger Finlands chefsförhandlare Outi Honkatukia.

Donald Trumps motstånd har enat länderna

Miljöminister Kimmo Tiilikainen anser inte heller att president Donald Trumps besked i USA om att klimatförändringen är en "bluff" behöver påverka klimatmötet i Bonn på ett negativt sätt.

- Jag tror att det påverkar så att de andra länderna har kommit närmare varandra. De är mycket beslutsamma om att vi måste göra vår andel för att bekämpa klimatförändringen.

- Städerna, delstaterna och företagen också i USA gör mycket för att minska utsläppen säger minister Tiilikainen.

Han hoppas personligen att Bonnmötet gör upp klara regler för hur Parisavtalet ska efterföljas.

- När utsläppen blir tydligt kartlagda kan vi också fatta nya beslut om vad som behövs för att minska dem och förhindra klimatförändringen, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Diskussion om artikeln