Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

I Bermuda verkar jättelika Appleby som erbjuder skatteparadistjänster

Från 2017
Uppdaterad 07.11.2017 06:33.
Bermuda.
Bildtext En ny läcka avslöjar makthavarnas kopplingar till skatteparadis

Världens största och äldsta bolag som erbjuder skatteparadistjänster har en stor mängd internationella stora bolag och rika privatpersoner som kunder. Enligt bolaget självt finns inget att anmärka på i verksamheten.

Först kom Panamadokumenten, nu kommer Paradisdokumenten.

Enorma informationsläckor har under de senaste åren drabbat stora företag som erbjuder skatteparadistjänster. På våren 2016 berättade medierna om advokatbyrån Mossack Fonsecas dystra hemligheter.

Här kan du läsa mer om Panamadokumenten.

Nu berättar den internationella journalistorganisationen ICIJ och Yles MOT-program i egenskap av medlem i organisationen om Appleby; ett annat stort företag som erbjuder skatteparadistjänster. Den nya informationsläckan har döpts till Paradisdokumenten (Paradise Papers).

Vad är Appleby?

Appleby är sannolikt världens största bolag som erbjuder skatteparadistjänster. Det verkar i flera skatteparadis på olika håll i världen.

Företagets affärsidé är att erbjuda tjänster åt privata personer och framför allt åt företag, som har beslutat att utnyttja skatteparadis i sin verksamhet. Appleby har nästan 500 anställda, bland annat jurister och revisorer.

Företaget har en lång historia: den anses börja redan på 1890-talet då major Reginald Appleby grundade en advokatbyrå i Bermuda. Från och med 1950-talet har bolaget expanderat och startat kontor bland annat på Caymanöarna, på Jersey, i Hongkong och i Kina.

Appleby kontor, Bermuda.
Bildtext Appleby

Vilka är kunderna?

Till Applebys kunder hör flera av världens största eller mest kända företag, stora banker, fonder, arbetspensionsbolag, nätspelsbolag och förmögna privatkunder.

Applebys mest kända kunder är:

- Sökmotorn Google

- Facebook, som erbjuder tjänster inom sociala medier

- Mobiljätten Apple

Vad gör bolaget?

Applebys tjänsteutbud är omfattande.Ibland är företagets roll obetydlig till exempel när det bara grundar ett bolag för en kund, men inte blandar sig i verksamheten efter det.

Men i många fall erbjuder Appleby åt sina kunder en "paketlösning" och sköter då alla verksamheter i ett bolag: förvaltning, den juridiska bedömningen av avtal och andra funktioner eller rådgivning gällande hur kunder kan bygga upp en möjligast "skatteeffektiv" ägarstruktur.

Företaget har hjälpt sina kunder att sköta bland annat:

- Truster och stiftelser

- Truster som är kopplade till anställdas bonusprogram

- Registrering av flygplan och lyxjakter

- Fonder, bland annat islamisk placeringsverksamhet

- Förvaltning av immateriella rättigheter som upphovsrätter och varumärken

Vad vet vi om företagets tillvägagångssätt?

I centrum för Panamadokumenten fanns advokatbyrån Mossack Fonseca, vars tillvägagångssätt på många sätt var tvivelaktiga. Mossack Fonseca utredde till exempel inte i flera fall företagens riktiga ägare.

Jämfört med Mossack Fonseca är Appleby en klart mer ansvarsfull aktör. Företaget har enligt Paradisdokumenten vanligtvis krävt att det egentliga ägandeförhållandet och annan information har klarlagts, så att det ska vara svårare att idka kriminell verksamhet via ett skatteparadisbolag.

Appleby verkar också granska om företagets ledning eller ägare har politiska bindningar det vill säga om de är politisk inflytelserika personer (Politically Exposed Persons).

Till företagets kunder har hört också högt uppsatta tjänstemän, personer på internationella sanktionslistor och till exempel personer dömda för narkotikahandel.

Även om Appleby har verkat klart mer etiskt än Mossack Fonseca och följt lagen bättre, får inte bolaget rena papper.

Paradisdokumenten visar att även Appleby har stora brister vad gäller att känna sina kunder och i identifieringen av dessa, vilket är grunden för att hindra penningtvätt. Finansinspektionen i Bermuda fann betydande brister i hur Appleby bedömer riskerna gällande penningtvätt och bötfällde bolaget i hemlighet.

Hur motiverar bolaget sin verksamhet?

Applebys inställning till skatteparadis eller till offshore-områden, som det kallas inom finansvärlden är naturligtvis positiv.

En artikel skriven av företagets lokala chefer på Caymanöarna beskriver väl Applebys tänkesätt. I artikeln förnekas att skatteparadisen skulle ha haft någon som helst roll i den världsomspännande finanskrisen år 2008.

Appleby kontor, Bermuda. Receptionen.

Enligt bolaget finns i själva verket inga bevis för att skatteparadisen förorsakar något underskott för staterna. Cheferna hävdar att skatteparadisen bara är en naturlig motkraft mot välfärdsstaternas "skatteförtryck".

- Enligt en myt som OECD (Den ekonomiska samarbetsorganisationen) blåser liv i uppmuntrar internationella offshorecentra till att undvika skatt. I verkligen är det välfärdsstatens tunga beskattning som uppmuntrar till skatteplanering, vilken är orsaken till att kapital flyttas till offshorecentra. Det logiska skulle vara att politikerna skulle sänka sina länders "skatteförtryck" för att förhindra denna utveckling, sägs i artikeln.

I artikeln hänvisas också till andra "myter" - enligt Appleby används skatteparadis inte för penningtvätt. Områden som Caymanöarna anses felaktigt vara skatteparadis och den stränga banksekretessen har inte att göra med undvikande av skatt.

Bolagets syn är i skarp kontrast med avslöjanden av och forskningen kring verksamheten i skatteparadis.

Appleby: bolaget har inte gjort sig skyldig till förseelser

Den internationella journalistorganisationen ICIJ skickade till Appleby 63 frågor som hade att göra med företaget, dess tillvägagångssätt och kunder.

Enligt förtaget har det inte gjort sig skyldigt till förseelser. Enligt Appleby innehåller frågorna ingenting som skulle vara relaterat till "allmän samhällelig eller journalistisk betydelse".

Företaget kritiserar i stället ICIJ:s verksamhet, som bolaget ser som tvivelaktigt.

- Det är uppenbart att ni helt enkelt har fått en stor mängd stulet material som ägas av eller har att göra med Appleby. I stället för att respektera materialets konfidentiella natur, har ni sett som er rätt att bekanta er med det och använda vilka delar som helst, där det enligt er finns sensationmässiga element, skriver Appleby i sitt svar.

Appleby berättade också om att bolaget startar en utredning om hur denna "på kriminell väg införskaffade " information har funnit sin väg till ICIJ och dess medlemmar.

Text: Minna Knus-Galán och Jyri Hänninen
Översättning: Pekka Palmgren

Därför anlitas Appleby:

- Världens största och äldsta bolag som erbjuder skatteparadistjänster åt stora bolag och rika privatpersoner

- Företagets historia anses börja redan på 1890-talet i Bermuda

- Företaget verkar i tio länder. Bland de nästan 500 anställda finns jurister och revisorer

- Till Applebys kunder hör stora internationella företag, stora banker, fonder, placeringsfonder och förmögna privatkunder.

Yle Nyheter: Paradisdokumenten - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln