Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hundratals finländare avslöjas i informationsläcka - men varför publiceras inte allas namn?

Från 2017
Uppdaterad 06.11.2017 15:01.
Bildcollage av Finlands flagga och Paradisdokumenten-logon.
Bildtext Hundratals personer och företag med koppling till Finland finns med i den nya jätteläckan som kommer från Appleby, som erbjuder skatteparadistjänster.

Yle berättar här vad Paradisdokumenten innehåller, vilken information som publiceras och varför vissa finländska namn inte offentliggörs.

I Paradisdokumenten finns hundratals personer och företag med koppling till Finland. Yle publicerar under de närmaste veckorna tiotals nyheter om läckan, men namnen på alla finländare publiceras inte.

Varför publicerar Yle inte alla finländares namn?

Att publicera alla namn i form av en lista kan leda till orimliga situationer för dem som finns med. Att skapa ett bolag i skatteparadis är inte olagligt om personen i normal ordning har rapporterat om sina inkomster från skatteparadiset till sitt lands skatteförvaltning.

Vid publicering av namn bör man också ta i beaktande till exempel personens ställning i samhället. Tumregeln är att ju mer makt en person har desto lägre är tröskeln att publicera namnet.

Till exempel att publicera namn på en politiker eller på ett stort företags direktör kan motiveras journalistiskt och samhälleligt.

Namnpubliceringen handlar också om det är skäl att misstänka att användningen av skatteparadis hänger samman med någonting tvivelaktigt eller till och med olagligt. I materialet finns personer som endera har dömts för brott eller utreds för brott just nu.

Yle publicerar inte heller, förutom i undantagsfall, namn på personer vi inte har kunnat nå. Till god journalistisk praxis hör att den det handlar om har möjlighet att kommentera de kritiska uppgifterna om sig själv som framförs. Namnet kan publiceras fastän personen vägrar kommentera saken.

Varför publicerar inte Yle all information genast?

Yle har tagit del av materialet via den internationella organisationen för grävande journalister, ICIJ. Med i projektet finns nästan 400 journalister från olika delar av världen. Inom organisationen har man kommit överens om med vilken tidtabell artiklar publiceras. Yle respekterar de här gemensamma besluten.

Artiklarna publiceras under olika tider också på grund av läckans storlek: med utgångspunkt i materialet görs tusentals artiklar i olika länder. Yle har undersökt materialet i månader, men i läckan finns material som vi inte har hunnit gå igenom tillräckligt noggrant.

Yle publicerar artiklar utgående från Paradisdokumenten under de följande tio dagarna. På basis av materialet kommer vi göra nyheter och analyser också under en längre tid.

Vad innehåller Paradisdokumenten?

Miljoner sidor med dokument:

- Bolags interna dokument
- E-postmeddelanden
- Låne-, leasing- och andra avtal.
- Aktieägarförteckning och uppgifter som rör andra företag och deras ägare.

I flera fall har Paradisdokumenten varit startskottet för en bredare undersökning. Förutom det läckta materialet har Yle skaffat information från tiotals olika källor:

- Dokument som rör bolag i Finland och i icke-skatteparadisländer.
- Rättegångs- och förundersökningsmaterial.
- Material som rör konkurser.
- Uppgifter i fastighets- och andra register.
- Personkällor.

Varifrån har uppgifterna kommit?

Den största källan är ett av världens största bolag som erbjuder skatteparadistjänster, Appleby. Materialet har läckts till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung som sedan har förmedlat uppgifterna till ICIJ:s medlemmar.

Också Panamadokumenten läcktes via samma tyska tidning.

Den andra källan är ett bolag med huvudkontor i Singapore, Asiaciti Trust, som säljer tjänster till företag. Materialet från det här bolaget är klart mindre än från Appleby.

Dessutom innehåller materialet basuppgifter från handelsregistren i 19 olika länder. För finländare är Malta det mest betydelsefulla. Närmare 350 finländare är verksamma eller har varit delägare eller direktör i ett bolag på Malta.

ICIJ samt dess journalistmedlemmar och mediehusen har säkerställt att dokumenten är äkta och ursprungliga.

Appleby kontor, Bermuda. Receptionen.
Bildtext Uppgifterna som har läckts kommer från advokatbyrån Appleby.

Om vad berättar den här läckan?

Den berättar om personers och företags kopplingar till skatteparadis, om pengar i rörelse, detaljer som rör skatteplanering, om storleken på egendom och olika ekonomiska och personliga kopplingar.

Utgående från läckan kan en exakt bild tecknas av hur de stora internationella företagen håller på med skatteplanering – helt lagligt, bör påpekas.

Läckan berättar också om politikers och tjänstemäns kopplingar till skatteparadisbolag och om att de inte har berättat om sina kopplingar öppet.

Om vad berättar läckan inte?

Fastän ett namn på ett företag eller på en privatperson dyker upp i det läckta materialet betyder det inte att verksamheten förknippas med någonting brottsligt eller ens förkastligt.

I flera fall har lagens gränser överskridits eller så är verksamheten annars klandervärd.

Läckan ger inte heller en fullständig bild av användningen av skatteparadis, det handlar snarare om en pusselbit som hjälper oss att få en bild av ett större fenomen.

I olika skatteparadis finns tiotals eller hundratals bolag som Appelby, vars uppgifter inte går att få.

Ännu en läcka – än sen då?

Under senare år har det skett flera stora läckor från skatteparadis varav den mest betydelsefulla är Panamadokumenten. Läckorna är samhälleligt betydelsefulla eftersom man med hjälp av dem kan reda ut flera saker:

- Vidden av företagens lagliga skatteplanering och hur det görs.
- Brottslig verksamhet som penningtvätt och korruption.
- Beslutsfattares dolda kopplingar till skatteparadisbolag och deras ägare.
- Hur skatteparadis fungerar och vem som svarar för att skatteparadisekonomin rullar.

Läckorna har runt omkring i världen lett till brottsutredningar, att politiker avgått, att lagstiftningen förnyats, större krav på öppenhet och flera andra åtgärder.

Skatteparadisens största trumfkort är att sälja sekretess. Det är så gott som omöjligt att få uppgifter om bolag eller penningrörelser från skatteparadis. Tack vare läckorna kan medierna och via media medborgare och beslutsfattare få en allt tydligare bild av skatteparadisens verksamhet.

Paradisdokumenten berättar också om det sätt på vilket företag och privatpersoner håller på med ”lagstiftningsshopping”. Fenomenet betyder att till exempel ett företag undviker sitt eget lands regler och lagar genom att flytta verksamheten till skatteparadis, där liknande begränsande lagar inte finns.

Kommer Yle att överräcka uppgifterna till skattemyndigheterna?

Nej. Om materialet överlämnas till myndigheterna kan det avslöjas vem eller vilka som har överlåtit materialet till journalister. För Yle och andra medier som publicerar uppgifterna är det viktigt att källor kan överlåta liknande material också i framtiden utan att vara rädd för att bli avslöjad.

Yle har inte heller överlåtit Panamadokumenten till skattemyndigheterna. I augusti 2017 beslöt Helsingfors förvaltningsdomstol att Yle-programmet MOT inte behöver överlåta materialet till skattemyndigheterna.

Också förvaltningsdomstolen ansåg att om materialet överlåts kan det äventyra medier att få tillgång till behövligt material.

Yle har också bundit sig till den internationella journalistorganisationen ICIJ:s regler. Enligt ICIJ får uppgifter inte överlåtas till en tredje part fastän det är fråga om en myndighet.

Text: Jyri Hänninen och Minna Knus-Galán
Översättning: Christoffer Gröhn

Yle Nyheter: Paradisdokumenten - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln