Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsminister Jussi Niinistö: Tragedin i Raseborg väcker frågan om säkerheten i tjänstgöringen

Från 2017
Uppdaterad 06.11.2017 14:22.
Jussi Niinistö öppnade den 223:e försvarskursen i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva

Den tragiska olyckan i Raseborg väcker frågan om säkerheten i tjänstgöringen, säger försvarsminister Jussi Niinistö (blå), som talade vid öppnandet av den 223:e försvarskursen i Helsingfors.

- I försvarsmaktens verksamhet har de värnpliktigas säkerhet första prioritet. Därför är det viktigt att olyckshändelsen och orsakerna till den utreds.

Försvarsförvaltningen jobbar på lång sikt med att utveckla säkerheten i arbetet och tjänstgöringen, säger Niinistö.

- Samtidigt måste det konstateras att beväringar, reservister och den tjänstgörande personalen utbildas för krigstida uppgifter. En krigare måste öva i alla miljöer.

Är nedskärningarna ett hot mot säkerheten?

Niinistö lyfter även upp arbetsbördan för försvarsmaktens personal.

Han säger att olyckan aktualiserar diskussionen om huruvida nedskärningarna inom försvaret utgör ett hot mot säkerheten i tjänstgöringen.

- I samband med försvarsmaktsreformen anpassades personalstyrkan till 12 000. Det här är den miniminivå som slås fast i försvarsredogörelsen.

Enligt Niinistö tyder det gångna årets enkäter om arbetsklimatet inte på några märkbara förändringar i personalens förutsättningar att sköta sina uppgifter.

- Ett faktum är ändå att försvarsmakten behöver mer personal på det utövande planet, säger Niinistö.

Reserven måste utnyttjas mer effektivt

Niinistö påtalar även betydelsen av det frivilliga försvarsarbetet.

Han säger att det frivilliga försvarsarbetet måste reagera på ändringar i säkerhetsomgivningen.

- Vår reserv som täcker hela landet måste utnyttjas mer effektivt, vår beredskap måste vidareutvecklas och den enskilda reservistens karriär och krigstidsplacering måste bindas ihop bättre än förut.

- Vårt mål är att göra allt det här utan att kväva frivillighetens glädje.

Diskussion om artikeln