Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statliga Finnfund har placerat åtta miljoner euro i skatteparadisbolag

Från 2017
Uppdaterad 07.11.2017 08:48.
Kvinna på åker
Bildtext Finnfund har placerat i asiatiska skogsprojekt i Laos, Malaysia och Indonesien via Caymanöarna.
Bild: Finnfund

Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfunds tillgångar har gått via Caymanöarna, som är ett känt skatteparadis. Finnfund har gjort placeringar på åtta miljoner euro i en fond, som har grundats för att genomföra skogsprojekt i Asien.

Finnfunds åtta miljoner euro har placerats i en fond som heter New Tropical Asia Forest Fund (TAFF). Den ska genomföra skogsprojekt i Indonesien, Malaysia och Laos.

Fonden är ändå registrerad på Caymanöarna, som är ett av världens mest betydande skatteparadis. Det har sitt kontor i samma lokaler som advokatbyrån Applebys kontor på Caymanöarna. Appleby står i centrum för Paradisdokumenten eftersom det var därifrån dokumenten läcktes.

Finnfund ska i allmänhet med sina medel stödja utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling.

Flera forskare och medborgarorganisationer ser ändå kapital som flyttas via skatteparadis som ett stort problem för utvecklingsländerna.

Trots det använder sig finländska Finnfund och andra länders utvecklingsfonder ofta av skatteparadis i sin placeringsverksamhet. I september 2017 anklagade medborgarorganisationen Finnwatch Finnfund för att ha deltagit i ”aggressiv skatteplanering”, vilket Finnfund förnekade.

Utvecklingspengar från staten

- Finnfund eller fonden för industriellt samarbete ägs av finska staten (93,4 procent), Finnvera (6,5 procent) och Finlands näringsliv EK (0,1 procent).

- Fonden placerar i utvecklingsekonomier och i Ryssland.

- Tanken med Finnfunds projekt är att stödja mottatagarländernas ekonomiska och sociala utveckling.

Skattefrihet i 50 år - fastän lagarna förändras

Fondbolaget där Finnfund har gjort placeringar på åtta miljoner euro grundades år 2012.

I Paradisdokumenten finns dokument som hänger samman med grundandet av ett fondbolag och bolagets verksamhet. Finnfund själv överlämnar inte dokumenten med hänvisning till affärshemligheter.

Enligt Finnfunds vd Jaakko Kangasniemi är Caymanöarna bara ett ”genomfartsland”.

– Caymanöarna är ett av de stabila länderna, vars arrangemang går att förutspå, försäkrar Kangasniemi.

Enligt Kangasniemi är det inte ens meningen att betala skatt i registreringslandet utan projektbolagen och placerarna betalar skatt i sina egna länder.

Fondbolagen finns ofta i länder med låg eller ingen skatt alls.

Fonderna motiverar det med att med hjälp av skatteparadisbolag undviker de att betala skatt två gånger.

I synnerhet kapitalfonder har ändå kritiserats för skatteplanering. Ett vanligt sätt är att använda sig av interna lån på ett sätt som lättar på företagets skattebörda i ett land där den egentliga verksamheten finns.

I Paradisdokumenten finns dokument som visar att de bolag som får pengar från Finnfund får ett löfte om att de inte behöver betala skatt under de följande 50 åren.

Enligt dokumenten hålls löftet också fastän lagstiftningen på Caymanöarna förändras.

Förutom Finnfund har också den danska statens utvecklingsfinansieringsbolag IFU placerat i samma fond.

Paradisdokumenten

- Yle publicerar under de kommande veckorna tiotals artiklar, som baserar sig på en jättelik informationsläcka.

- Materialet härstammar från två stora företag som säljer skatteparadistjänster, Appleby och Asiaciti Trust.

- Yle har dessutom tillgång till material från 19 länders handelsregister.

- Materialet består av 13,4 miljoner läckta dokument.

- Informationen läcktes ursprungligen till Süddeutsche Zeitung.

- Yles MOT-redaktion och A-studio har tillgång till materialet via den internationella journalistorganisationen ICIJ.

- Läckan kallas Paradisdokumenten.

- Paradisdokumenten avslöjar att hundratals finländare är ägare i skatteparadisbolag.

- Inga framstående finländska politiker har återfunnits i läckan.

"Chockerande verksamhet"

Juha Sipiläs (C) regering har klart förändrats strukturen på Finlands utvecklingsbistånd. Regeringen har skurit ner den traditionella utvecklingshjälpen och finansieringen till medborgarorganisationerna.

Tyngdpunkten har istället förflyttats till finansiering av den privata sektorn. Det här har inneburit tilläggsfinansiering till Finnfund som också genomför projekt via finländska företag.

I slutet av 2016 var placeringarna i Finnfund värda nästan 400 miljoner euro. I Paradisdokumenten avslöjas att Finnfund har deltagit i tre projekt som har gjorts via Appleby.

Forskare Alex Cobham anser att Finnfunds agerande är upprörande. Cobham arbetar i medborgarorganisationen Tax Justice Network som undersöker skatteparadis och kräver en mer rättvis beskattning.

– Det här är chockerande. Jag är förargad över att det fortfarande är så här dåligt, säger Cobham i en intervju för Yle.

– Finnfunds skyldighet är att utveckla fattiga länder och förbättra invånarnas liv. Hur kan en sådan här institution agera på samma sätt som andra placerare, som berövar skattemedel från fattiga länder? Det här kan inte försvaras på något sätt.

Jaakko Kangasniemi, vd för Finnfund.
Bildtext Jaakko Kangasniemi.
Bild: Veikko Somerpuro

U-länder lider mest

Utvecklingsländerna är de som lider mest av skatteparadisekonomin. Enligt Global Financial Integrity, som undersöker undvikande av skatt, försvinner hundratals miljarder euro olagligt kapital från utvecklingsländerna.

Största delen av pengarna slutar i skatteparadis. Skatteparadisen har en central roll också när det gäller korruption.

– Om den här olagliga kapitalflykten från Afrika kan stoppas behövs inte utvecklingshjälp längre, sade Luckystar Miyandazi, kordinator för organisationen Action Aids skattekampanj, i somras i Bryssel på en konferens för utvecklingssamarbete.

Att förstärka beskattningsförmågan i utvecklingsländerna finns också inskrivet i Finlands regeringsprogram.

Finnfunds vd Kangasniemi är av samma åsikt.

– Skatteintäkterna är otroligt låga i utvecklingsländerna. Det är helt centralt att verksamheten både är lönsam och ansvarsfull, att skatterna faktiskt betalas. Det är en central fråga.
Enligt Alex Cobham vore det viktigt att Finnfund publicerar sina samarbetspartners skatteuppgifter.

– De borde vara öppna med hurdana vinster deras samarbetspartners gör och hur mycket skatt de betalar. Finnfund borde också utreda hur andra placerare betalar skatt till sina länder.

– Om Finnfund är redo att publicera de här uppgifterna kan verksamheten godkännas.

Finnfunds vd visste inte hur mycket skatt deras samarbetspartners i Indonesiens skogsprojekt betalar, men han lovade utreda saken.

Senare återkom Finnfund till Yle via e-post:

– Vi har fått skatteuppgifterna från TAFF, men vi kan tyvärr inte offentliggöra dem.

Text: Minna Knus-Galán
Översättning: Christoffer Gröhn

Yle Nyheter: Paradisdokumenten - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln