Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dina sportkläder kan vara en miljöfara – innehåller silver som hamnar i vattendrag

Från 2017
Uppdaterad 22.11.2017 08:17.
Sportkläder
Bild: Arne Trautmann

Silver i nanostorlek används i allt fler konsumentprodukter trots att man vet väldigt lite om hurdan miljöpåverkan de här partiklarna har och hur de påverkar oss människor. Det oroar flera experter, som ändå samtidigt vill tona ned riskerna.

Du har antagligen stött på silvernanopartiklar många gånger under de senaste åren. Men de är så små att du inte kan se dem.

Det handlar om partiklar med dimensioner på bara några nanometer, alltså miljarddelar av en meter.

– Till exempel sportkläder som säljs som luktfria har i praktiken silvernanopartiklar i sig, och de dödar de bakterier som orsakar dålig lukt, berättar forskaren Juho Rajala, som har doktorerat vid Jyväskylä universitet om just silvernanopartiklar.

Dessutom förekommer det silvernanopartiklar bland annat i plåster, tandkräm och tandborstar. Och i några tusen andra mer eller mindre vanliga produkter. Antalet ökar hela tiden.

– Det är säkert att nanoteknik kommer att bli vanligare i framtiden. Det är också vettigt eftersom nanopartiklar har egenskaper som kan vara överlägsna större partiklar, säger han.

Juho Rajala
Bildtext Juho Rajala.

Men trenden innebär också att mer och mer silvernanopartiklar hamnar via avloppsvattnet i havet och i sjöar.

Partiklarna tvättas snabbt ur behandlade kläder. Efter tio tvättar kan de vara helt borta.

Drar paralleller till DDT

Samtidigt är det oklart hurdana effekter silvernanopartiklarna har på djur och människor.

– Det är mycket oroande att silvernanopartiklar används utan att man känner till effekterna, säger Rajala.

Han tillägger att man kan dra paralleller till användningen av insektgiftet DDT som ansågs vara ett mirakelmedel, tills man insåg att det var farligt för många djur och förbjöds.

Rajala betonar ändå att man inte behöver vara så rädd för de eventuella riskerna eftersom halterna av silvernanopartiklar är relativt små tills vidare.

Låga halter i unika mätningar

Pågående forskning vid Jyväskylä universitet som Svenska Yle har tagit del av bekräftar också att halterna av silvernanopartiklar i våra vattendrag är låga.

Det är första gången man har lyckats mäta dem; det har inte varit tekniskt möjligt tidigare, med äldre mätutrustning.

Halterna verkar vara högst i bottenslammet i närheten av reningsverk. Men partiklarna hålls inte kvar där.

Bottenslam
Bildtext Rajala lade till silvernanopartiklar i bottenslam i ett laboratorium. Ringmasken Lumbriculus variegatus fick i sig stora mängder.

Bottendjur såsom ringmaskar kan få i sig stora mängder silvernanopartiklar och de går sedan vidare i näringskedjan till exempel till fiskar och människor.

Partiklarna kan ta sig igenom cellmembranet, som är en cells skyddande avgränsning mot omvärlden, och kan orsaka mutationer där.

Man ska inte överdriva riskerna

Forskningsprofessor Kai Savolainen vid Arbetshälsoinstitutet är ändå inte så oroad över det.

– Det är nog ingen hälsofara för oss människor om enskilda celler eller vävnader skulle få höga halter av silver säger han. Cellerna har en så stor säkerhetsmarginal, säger han.

Samtidigt kan det ändå finnas skäl att följa med att det inte samlas alltför stora mängder silvernanopartiklar på ett och samma ställe i naturen.

– Ingen kan i nuläget säga att silvernanopartiklar skulle vara mycket farliga, men ingen kan heller säga att de skulle vara helt säkra, sammanfattar Rajala.

Diskussion om artikeln