Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Alla Borgåbarn kan inte gå i eftis - i Grännäs är Siri ensam hemma hela eftermiddagen

Från 2017
Uppdaterad 07.11.2017 13:30.
HIlma Englund, Linn Kippilä och Siri Sahamies går i ettan i Grännäs skola
Bildtext Hilma Englund, Linn Kippilä och Siri Sahamies går i ettan i Grännäs skola.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Ett första kriterium för att starta ett eftis är att det ska finnas tillräckligt med föräldrar som förbinder sig till att ha sina barn i eftis. Månadsavgifterna är viktiga för att få verksamheten att gå runt.

Med tillräckligt många bindande anmälningar menar Borgå stads eftiskoordinator Anne Lindholm åtminstone tio barn, helst tolv.

Utöver Saxby skola är Grännäs skola i Borgå den enda svenskspråkiga skolan i staden utan eftis. Där har anmälningarna till eftis i samband med skolinskrivningen legat på kring fem stycken. Det räcker inte för ett eftis.

- Jag har pratat med Hem och skola flera gånger och föreningen har funderat på sina möjligheter att ordna eftis. Jag har också pratat med bildningsledningen om vad det finns för alternativ, säger rektor Pamela Bäckman.

Pamela Bäckman, rektor för Grännäs skola
Bildtext Grännäs skolas rektor Pamela Bäckman på skolgården.
Bild: Yle/ Carmela Walder

En arrangör behövs

Borgå stad arrangerar inte själv eftermiddagsvård i skolorna. Det gör Hem och skola-föreningarna, Mannerheims barnskyddsförbunds Borgåavdelning, finska församlingen och den förening som driver idrottseftisarna i Borgå.

För att arrangera ett eftis ska intresserade föräldrar hitta en arrangör.

- Finns det ett behov för ett eftis så ställer vi oss inte på tvären. Vi hjälper nog med att fixa en arrangör, säger Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström.

För eftiskoordinator Anne Lindholm är nog den mest naturliga arrangören för ett eftis i Grännäs skola den egna Hem och skola-föreningen.

Borgå stads eftiskoordinator Anne Lindholm.
Bildtext Eftiskoordinator Anne Lindholm fungerar som Borgå stads kontaktperson till eftisarrangörerna.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Enligt rektorn för Grännäs skola Pamela Bäckman har Hem och skola-föreningen vid hennes skola inte varit särskilt entusiastisk över att ordna eftis.

- Jag vet från andra skolor att det är ett ganska stort ansvar som Hem och skola tar och ett jättestort jobb med ansökan om pengar från olika fonder och stiftelser, säger Pamela Bäckman.

Eftis kan få understöd från staden

Då det står klart att det finns ett verkligt behov av ett eftis i en skola och en arrangör för verksamheten ska arrangören anställa ledare och hitta lämpliga lokaler för verksamheten.

Borgå stad ger understöd till eftisarrangörer, men enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström finns det inget anslag i nästa års budget för att ordna ett eftis till.

- Men om kriterierna för att starta ett eftis upfylls är det nog inget problem att hitta pengarna, säger han.

utbildningsdirektör rikard lindström i borgå
Bildtext Borgås utbildningsdirektör är positivt inställd till ett eftis i Grännäs skola om det visar sig att det finns tillräckligt med intresse bland föräldrarna.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Pellinge-elever i annan sits

Som det är i dag kan de yngsta eleverna vid Grännäs skola välja eftisklubben på Pellinge eller eftiset i Vårberga skola.

Några elever som bor på Pellinge deltar i eftis i Pellinge byaråds regi. För andra barn är det inte ett alternativ för det blir för långt för föräldrarna att åka av och an till Pellinge varje dag.

Pellinge nerlagda skola
Bildtext På Pellinge finns en eftisklubb i den gamla skolan bredvid daghemmet.
Bild: YLE / Hanna Othman

Om föräldrarna väljer att sätta sitt eller sina barn i eftis i Vårberga skola måste eleven eller eleverna själva åka med buss från Grännäs till Vårberga.

Det har visat sig vara ett så komplicerat alternativ att inget barn går i Vårberga eftis.

Rätten till skolskjuts påverkar intresset för eftis

Om ett barn inte går i eftis har det rätt att åka skolskjuts hem efter skolan, förutsatt att det bor tillräckligt långt borta från skolan.

I Grännäs är det få elever som bor alldeles intill skolan. Barnen kommer från Seitlax, Ebbo, Tirmo eller Pellinge. Många åker alltså hem med skoltaxi eller -buss.

Kaj Forsbloms buss
Bildtext Grännäsbarn åker direkt hem med buss efter skolan.
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Då ett barn går i eftis blir det ingen skolskjuts. Föräldrarna måste hämta barnet själva. Ett annat alternativ är att ta en helt vanlig busstur hem, men det går otroligt få av dem förbi Grännäs skola.

En del föräldrar drar sig alltså för att anmäla sitt barn till eftis för att barnet då förlorar rätten till skolskjuts på eftermiddagarna.

Siri vill inte vara ensam hemma på eftermiddagarna

Siri Sahamies går i ettan i Grännäs skola. Hon tycker inte om att åka hem direkt från skolan.

- Där finns ingen att leka med, säger Sahamies.

De enda dagarna Sahamies gärna åker hem efter skolan är då hon träffar farmor. Andra dagar blir tiden lång att vara ensam hemma hela eftermiddagen.

Siri Sahamies berättar att mamma och pappa ibland också är hemma på eftermiddagarna för att hon inte ska behöva vara så mycket ensam.

Hilma Englund, Linn Kippilä och Siri Sahamies går i ettan i Grännäs skola.
Bildtext Hilma Englund och Linn Kippilä går i en eftisklubb på Pellinge, medan Siri åker hem direkt från skolan.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Linn Kippilä och Hilma Englund hör till de barn som går i den privata eftisklubben på Pellinge.

De åker dit med två bussar. Först en större till färjfästet och sedan en mindre på Pellinge.

- Vi brukar leka där och ibland får vi baka muffins, säger Hilma Englund.

Siri Sahamies tycker inte om att höra hur roligt hennes vänner har det i eftis då hon inte själv har möjlighet att delta.

Östnyland på 20 minuter: 07.11.2017: Barn i Grännäs skola om eftis och den andra luciakandidaten

Programmet är inte längre tillgängligt