Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm satsar på dagis och skolor

Från 2017
Barn som tecknar på daghemmet
Bildtext Ökande antal barn ger tryck på investeringar i Korsholm.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Skoleleverna och dagisbarnen ökar och det ger framtidstro, säger kommundirektör Rurik Ahlberg. Men det syns också i budgeten med stora investeringar 2018.

I Korsholm satsar kommunen nästa år många miljoner i skolor och daghem. Investeringsbudgeten går lös på drygt 20 miljoner euro.

På listan finns skolprojekten man länge planerat som Kvevlax lärcenter, Smedsby skolcentrum och Solf daghem.

100 nya skolelever och 50 nya dagisbarn kräver investeringar, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

- Det ger framtidstro att man kan satsa på barnen men också på bostäder och Fågelbergets industriområde.

Äldreomsorgen får mera pengar

För nästa år budgeterar Korsholm ett överskott på en miljon euro. Hittills i år har befolkningen ökat, men ökningen verkar ha stannat av under den senare delen av året.

Orsaken är svår att ange. Men också i Vasa minskar befolkningen. Åtminstone ett skäl torde vara att det försvunnit uppemot 1 000 arbetsplatser i staden, säger Ahlberg.

I Korsholm ändrade styrelsen budgetförslaget på en punkt. Äldreomsorgen fick ett påslag på 150 000 euro.

Rurik Ahlberg förklarar det med att antalet hembesök ökat med flera 10 000-tal de senaste åren men man har inte ökat på personalen.

Diskussion om artikeln