Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsk har de lägsta skatteintäkterna i hela Nyland

Från 2017
Uppdaterad 08.11.2017 11:05.
Kommundirektören i Lappträsk Tiina Heikka
Bildtext Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka tror fortfarande på Lappträsks framtid som självständig kommun trots de ekonomiska utmaningarna.
Bild: Kari Ahotupa / Yle

Lappträsk fick i fjol in minst skatteintäkter av alla kommuner i Nyland. Det lägger sordin på investeringsmöjligheterna.

I Svenska Yles jämförelse över kommunernas skatteintäkter i fjol ligger Lappträsk på plats nummer 206 av Finlands sammanlagt 313 kommuner.

I den nyländska jämförelsen är Lappträsk på jumboplats. Nästsista platsen innehas av Mörskom som i den nationella jämförelsen är på plats 198.

Lappträsk fick i fjol in 2 975 euro per invånare i kommunalskatt och 167 euro per invånare i samfundsskatt.

Det här kan jämföras med grannkommunen Lovisa som fick in 3 181 euro per invånare i kommunalskatt och 635 euro per invånare i samfundsskatt.

Kommundirektören ser ekonomin som en stor utmaning

Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka medger att det ser ganska problematiskt ut med kommunens ekonomi för tillfället.

Hon pekar på social- och hälsovården som en stor utgiftspost för kommunen.

- Men jag tror att vi fortfarande har möjligheter att vara en självständig kommun och producera bra service för kommuninvånarna.

Lapinjärven keskusta.
Bildtext Det är tyst och stillsamt i Lappträsk kyrkby. Arkivbild.
Bild: Kari Ahotupa / Yle

I Lappträsk bor många pensionärer

Christoffer Hällfors (SFP) är kommunstyrelseordförande i Lappträsk. Han har inte full insikt i kommunens ekonomi, men kan kommentera läget i stora drag.

Enligt honom beror de låga skatteintäkterna delvis på kommunens befolkningsstruktur.

- Vi har många äldre och en liten arbetsför befolkning, säger han.

Christoffer Hällfors
Bildtext Kommunstyrelseordförande Christoffer Hällfors talar inte för en höjning av kommunalskatten.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Kommundirektör Tiina Heikka å sin sida förklarar de låga skatteintäkterna med att Lappträskborna i allmänhet har låga löner. De jobbar till exempel som jordbrukare eller egenföretagare.

Kommunen har inte heller haft en särskilt stor framgång med att locka företag till orten.

- Det är alltid en utmaning att locka företag, speciellt för en liten kommun som Lappträsk som dessutom ligger i utkanten av Nyland, säger Christoffer Hällfors.

God kommunalskattesats i kombination med ett budgetunderskott

Ett tecken på att Lappträsk har problem med att få inkomster och utgifter att gå ihop är att kommunen i år troligen gör ett underskott på 700 000 euro.

I fjol blev underskottet ännu större. Då låg det på en miljon euro.

Lappträsk kommunkansli.
Bildtext Kommungården i Lappträsk. Arkivbild
Bild: YLE/Bettina Aspfors

Kommunalskattesatsen ligger redan nu på 20,50 procent i Lappträsk. I kommundirektörens budgetförslag fanns en höljning till 20,75 procent, men styrelsen förkastade förslaget.

- Det är klart att det hela tiden finns ett tryck att höja skatten men jag hoppas ändå att vi i slutändan ska kunna undvika en höjning, säger Hällfors.

Det är kommunfullmäktige som slår fast kommunalskattesatsen. Frågan har ännu inte behandlats i fullmäktige.

Små inkomster leder till problem att investera

De små skatteintäkterna påverkar kommunens möjligheter att investera.

- Vi har förstås alltid utmaningar i att investera, säger Hällfors.

Kommunens största investering just nu är att renovera civitjänstcentralen i Sjökulla, men kommunen räknar med att få pengarna tillbaka i form av hyra för fastigheterna senare.

Kommundirektör Tiina Heikka ser det som nödvändigt att kommunen tar mera lån för att klara av de investeringar som ska göras.

- Men jag tror att vi har ganska bra möjlighet att göra det som är viktigast för kommunen, säger hon sedan.

Civiltjänstcentralen i Lappträsk.
Bildtext Civiltjänstcentralen måste renoveras för att verksamheten ska fortsätta. Arkivbild
Bild: Jeannette Lintula/yle

Inga snabba lösningar till att få ekonomin på fötter

Att förbättra kommunens ekonomi går inte i en handvändning.

Kommundirektören talar om att få flera att flytta till Lappträsk och att få nya företag att till kommunen. Hon talar också för att stöda kommunens företagare att utveckla sin verksamhet.

- De är ganska stora frågor och stora utmaningar det här med hur vi ska få lite mera livskraft hit till Lappträsk, säger kommundirektör Tiina Heikka.

En vinterklädd gata gapar tomt i Kaskö.

Så mycket skatt får din kommun per invånare - se listan

Så här mycket skatt får kommunerna in per invånare

Diskussion om artikeln