Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bättre stadsluft efter svaveldirektivet

Från 2017
Uppdaterad 08.11.2017 06:23.
Ett fartyg ute på havet.
Bild: Petra Thilman / Yle

Mätresultaten tyder på att luftkvaliteten har blivit bättre på åtminstone en punkt under senare år. Delvis hänger det ihop med de striktare gränsvärdena för svavel i fartygsbränslen.

Redan i fjol, ett drygt år efter att svaveldirektivet trädde i kraft, uppmättes lägre halter av svavel i luften i Helsingfors. Resultaten i Åbo är de samma.

Sedan 1980-talet har svavelhalterna i luften minskat dramatiskt i Åbo. Svaveldirektivet har varit i kraft sedan 2015, så minskning har skett på även annat håll än fartyg. Miika Meretoja, luftvårdsexpert i Åbo, säger att energiproduktionen vid kraftverken släpper ut allt mindre svavel, men att en del av minskningen onekligen skett tack vare svaveldirektivet.

Svaveldioxidhalterna har minskat i Åbotrakten under de senaste åren i Runsala och i Nådendal. De största utsläppen kommer från kraftverket i Nådendal och från oljeraffinareriet i Nådendal. Båda har minskat utsläppen. Hur mycket den totala minskningen beror på svaveldirektivet är svårt att avgöra.

Minskade halter bidrar till bättre hälsa

De minskade halterna bidrar till bättre hälsa och till att miljön mår bättre. Det är svårt att avgöra hälsoeffekterna och hur många dödsfall som kan undvikas.

Men Meretoja säger att det helt klart också finns betydliga ekonomiska vinster. 1989 var det uppmätta årsmedeltalet på Salutorget i Åbo tjugo mikrogram. En stor del av svavelutsläppen härstammade då från trafiken.

Oljepannorna har åkt ut och fler är anslutna till fjärrvärme

En annan orsak till minskningen är att i allt fler fastigheter har oljepannorna åkt ut och de är anslutna till fjärrvärme. I Åbo finns tre mätstationer som registrerar halterna svaveldioxid.

Under senare år har halterna varit kring1-2 mikrogram svaveldioxid per kubikmeter luft. I fjol var nivån på mätstationen i Nådendal den lägsta någonsin. Tidigare har halterna varit på 3-4 mikrogram en längre tid.

Nu är de så låga att det är redan svårt att mäta halterna, säger Meretoja. Gränsvärdet är 125 mikrogram per kubik under ett dygn i medeltal.

Diskussion om artikeln