Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgåborna vill ha fler sittplatser och digitala verktyg i den nya bokbussen

Från 2017
Förslag på hur Borgås nya bokbuss kunde se ut utifrån.
Bildtext Konsultföretaget har också funderat på hur den nya bokbussen kunde se ut på utsidan. Kanske den kan prydas av skolelevers ritningar eller en Borgåkonstnärs version av ett känt landmärke?
Bild: Tilassa oy

Ett konsultföretag har presenterat sin vision för hur den nya bokbussen ska se ut och vilken service den ska erbjuda. Nu får Borgåborna säga sin åsikt om förslagen.

Borgå stads bokbuss är inne på sina sista kilometrar. Taket läcker och bussen är ofta inne på reparation.

Det är ännu inte säkert om Borgå stad har pengarna för att köpa en ny bokbuss, men ifall projektet får grönt ljus vill biblioteket ha planerna så klara som möjligt.

Tack vare finansiering av Regionförvaltningsverket i Södra Finland har konsultföretaget Tilassa kunnat ta fram två olika koncept som staden och användarna nu kan säga sin åsikt om.

Kaffe och bulle på bussen

Paula Viertola och Sonja Skogster från Tilassa har träffat användarna och tillsammans med dem funderat på vad som saknas i bokbussen. En sak som många nämnde var ett kafé.

- Tanterna blev ivriga på tanken av att man kunde ta en kopp kaffe och en bulle samtidigt som man lånar böcker, medan skoleleverna vill köpa läsk, säger Paula Viertola.

Många skulle gärna se fler sittplatser i bussen. Både barn och äldre skulle gärna sätta sig ner en stund och bläddra i böckerna.

Tilassa oy:s skiss för ny bokbuss för Borgå.
Bildtext Förslaget "Locus" tillåter bussen att ha 65 hyllmeter av böcker, men också fler sittplatser och ett hörn med hörlurar.
Bild: Tilassa oy

I ett hörn med hörlurar kunde man lyssna på musik och kanske det också kunde finnas en disk där kunderna själv kan låna ut böcker då det är lång kö i bussen.

Enligt en modell är hela bakdelen av bussen en enda stor soffa där flera kan sitta och exempelvis titta på film från en vit duk.

Fast det finns en hel del bokbussar i landet som man kunde ta modell av så är det bra att Borgå funderar ut precis hur stadens egen bokbuss ska se ut.

I Helsingfors finns exempelvis en bokbuss endast för barn. Men det är viktigt att Borgås bokbuss har material både för vuxna och barn och dessutom på både svenska och finska.

Tilassa oy:s skiss för ny bokbuss för Borgå.
Bildtext Förslaget "Futu" har ännu fler sittplatser, en vit duk som man kan dra ner från taket och 55 hyllmetrar för böcker.
Bild: Tilassa oy

För att biblioteksfunktionärerna lättare ska kunna byta ut böckerna och kunna rikta dem för just den dagens målgrupp förslås det att bokbussen har löstagbara bokhyllor på hjul. Hyllorna kan lätt hissas in och ut med lyften vid dörren.

Det finns ett par saker som lagstiftningen nuförtiden kräver av bussen, som att den måste ha en lyft som hjälper rullstolsburna användare in och ut. Det ska också finnas en mellanvägg bakom chauffören.

För att det ska finnas användning för den nya bokbussen så länge som möjligt vill man tänka på alla olika användningsmöjligheter. Kanske man i framtiden kunde köra bussen till olika evenemang?

Barnen är den enskilt största användargruppen för stunden. Bussen har också en viktig funktion som valbuss.

Förslag på hur Borgås nya bokbuss kunde se ut utifrån.
Bildtext Fler förslag på hur bussen kunde se ut utifrån. Kanske någonting grafiskt eller bilder på böcker?
Bild: Tilassa oy

En ny app kunde berätta var bussen rör sig och om den är försenad. Barnen önskade också att bokbussen hade en signaturmelodi som spelade då den kommer åkande, liksom glassbilen.

Besked om pengar på nästa års sida

Asko Rossi, chef för bibliotekstjänster vid Borgå stad, säger att det först i mars borde bli klart ifall det finns pengar för en ny bokbuss.

Beslutet fattas i samband med att utredningen av bildningsnätverket blir färdigt.

- Beslutet skjuts hela tiden framåt, och det är redan två år sedan vi fick stödet för att planera en ny bokbuss. Åtminstone är planen bra om vi i god tid hunnit fundera på olika alternativ, säger Rossi.

Paula Viertola och Sonja Skogster från Tilassa oy.
Bildtext Paula Viertola och Sonja Skogster från Tilassa oy.
Bild: Yle / Hanna Othman

Bokbussens användare får nu säga sin åsikt om de olika koncepten som konsultföretaget tagit fram. Förslagen kan man bekanta sig med i bokbussen och på huvudbiblioteket.

- Om användarnas åsikt är att bokbussen är bra som den är nu så måste man förstås inte ändra något, säger Paula Viertola från Tilassa.

Men planen är att Borgås nya bokbuss ska fungera i många år framåt och gärna locka också nya användare.