Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stora investeringar och mer lån väntar Ingå kommun

Från 2017
Uppdaterad 08.11.2017 16:08.
Kyrkfjärdens skola i Ingå.
Bildtext En av de stora investeringarna är Kyrkfjärdens skola .
Bild: Yle/Marica Hildén

Ingås budgetförslag för år 2018 landar på ett överskott på 30 000 euro. Det är visserligen ett överskott men det är alldeles för litet, säger kommundirektör Jarl Boström.

Kommunstyrelsen godkände budgetförslaget på tisdagen (7.11) och på måndag (13.11) är det fullmäktiges tur att ta sig an budgeten för nästa år.

Det är en mycket stram budget som läggs fram för fullmäktige.

Vi har fått ner lånebördan, men nu går budgetförslaget ut på att den ökar igen

― Kommundirektör Jarl Boström

Överskottet är för litet med tanke på de planerade investeringarna, säger Boström.

- Det här är en sak vi måste fundera visare på. För att vi ska ha möjlighet att investera borde överskottet i stället vara 1-1,5 miljoner euro. Annars stiger lånebördan igen.

Mer lån per invånare

Lånebördan i Ingå beräknas enligt årets budget landa på 3 109 euro per invånare vid slutet av 2017. Vid slutet av nästa år beräknas summan stiga till 3 218 euro per invånare.

- Lånebördan har de senaste åren gått ner. Vi är nu under landets medeltal. Vi har inte haft några stora investeringar.

- Vi hade hög låneupptagning tidigare då vi bland annat investerade i Merituulen koulu. Vi har fått ner lånebördan, men nu går budgetförslaget ut på att den ökar igen.

Kyrkfjärdens skola slukar miljoner

Det totala investeringsanslaget för 2018 uppgår till 3,15 miljoner euro.

Till de stora investeringarna hör Kyrkfjärdens skola som ska förnyas.

Ingå kommun satsar enligt budgetförslaget 500 000 euro för planering av projektet nästa år och enligt ekonomiplanen reserveras 5 miljoner för de två följande åren.

Skolkorridor i Kyrkfjärdens skola, nya delen.
Bildtext Framtiden för Kyrkfjärdens skola är fortfarande öppen.
Bild: Yle/Marica Hildén

Kommunstyrelsen tillsatte på sitt möte på tisdagen en arbetsgrupp som ska utreda hur kommunen ska gå vidare med skolprojektet.

- Förrän vi har den exakta planen för Kyrkfjärdens skola vet vi inte den exakta summan. Det här är bara en summa vi har tagit utgående från hur mycket andra liknande projekt kostar.

Kajprojekt

En annan stor investering är hamnområdet som enligt budgetförslaget slukar 1,2 miljoner euro.

- Nästa år är det meningen att kajkanterna längs med västra sidan av ån ska förnyas. Kajen vid östra sidan vid torget ska också förnyas.

Småbåtshamnen i ingå.
Bildtext Kajkanterna på västra sidan av ån ska förnyas.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det här ingår i det större projektet Strand som snart kommer till fullmäktige för behandling.

Hur påverkar social- och hälsovårdsreformen budgetarbetet?

- Vi har för år 2020 beräknat för nuvarande lagstiftning, men vi har inskrivet att direkt som det blir klart om reformen blir av måste vi börja beräkna vad det betyder.

- Det blir ett utmanande arbete. För det första kommer vår skattesats att vara cirka 8,2 procent och statsbidragen kommer att minska.

- Vi måste ju se till att vår förvaltning går ihop med den nya verksamheten. Ungefär hälften av vår personal försvinner till landskapet, så som det nu är tänkt.

Oförändrad skattesats

Enligt förslaget hålls inkomstskatten på 20,75 procent i kommunen oförändrad år 2018.

Den allmänna fastighetsskattesatsen i Ingå förblir också oförändrad 1,10 procent.

Artikeln rättades 8.11.2017 klockan 16.08. Ordet underskottet byttes ut mot ordet överskottet i meningen "Överskottet är för litet med tanke på de planerade investeringarna, säger Boström."

Diskussion om artikeln