Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Goda nyheter för trädgårdsodlare - det finns nu lite sorkar

Från 2017
Åkersork i snön
Bild: Rolf Granqvist

Sorkstammen är liten i södra, östra och norra Finland, visar observationer vid Naturresursinstitutet, Luke.

I mellersta Finland är stammen däremot som störst men sorkarna förekommer inte särdeles tätt.

I norr minskade stammen redan under fjolåret och där kan man redan se en lite ökning.

I västra Finland håller stammen på att växa men sorkarna förekommer fortfarande bara ställvis. På Naturresursinstitutet räknar man med att förekomsten kommer att vara som störst på hösten 2018.

Lite skador

De skador som sorkarna förorsakar på planteringar kommer att vara små i hela landet. Största risken för skador väntas i mellersta Finland.

Man kan förutspå risken för skador genom att iaktta mängden spår och hål kring plantorna i den första snön.

Skadorna kan motverkas med fällor men man kan också stampa snön runt plantan så att snön blir hård.

Ökad risk för sorkfeber i mellersta och västra Finland

I västra och mellersta Finland förekommer rätt mycket skogssork som sprider sorkfeber.

Smittan brukar oftast spridas på senhösten och början av vintern då skogssorken tar sig in i människoboningar och uthus.

Där frigörs virus från sorkarnas avföring och urin och kommer med damm in i människornas luftvägar. Viruset är smittobärande i rumstemperatur i två veckor och i kyla en längre tid.

Bästa sättet att undvika sorkfeber är att fånga sorkarna i fällor i sådana utrymmen där människor vistas.

Det är också bra att undvika att röra upp damm och att andas in den då man städar i utrymmen där det finns sork, som i uthus och lider.