Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos nyaste sjukhusbygge hämtar inspiration från skärgården - se bilderna

Från 2017
Uppdaterad 08.11.2017 18:58.
En stor byggnad med många våningar som sträcker sig över en motorväg
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

En stark anknytning till skärgården kommer att prägla det nya T3-sjukhuset som byggs vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Tanken är att själva sjukhuset ska föreställa en ö i ett skärgårdslandskap och de färggranna fönstren i sjukhuset ska symbolisera badhanddukar på en klippa.

ett sjukhus med många fönster
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

Eftersom sjukhuset byggs ovanpå motorvägen så ska trafiken under byggnaden föreställa ett strömmande vattendrag. Kronan på verket är ventilationstornen på taket som lyser upp omgivningen likt en fyr.

Skärgårdstemat fortsätter också inne i byggnaden. Influenser från sjöfarten syns i ingången till sjukhuset, som planerades utgående från en båt.

En bild av en huvudingång till ett sjukhus med många dörrar och fönster
Bildtext Huvudingången till sjukhuset planeras utgående från en båt.
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

”Konsten jätteviktig”

Byggnadens arkitektoniska idé har utvecklats till en berättelse om en ö med en fyr. Matti Tainio, som ansvarar för konstanskaffningarna i sjukhuset, säger att berättelsen också ska synas i konsten inne i sjukhuset.

- Det är jätteviktigt med konst i sjukhus, det ger byggnaden en helt ny nivå. Vi har konst hemma så varför skulle vi inte ha det i ett sjukhus också? konstaterar Tainio.

Matti Tainio ansvarar för konstanskaffningar till T3-sjukhuset.
Bildtext Matti Tainio ansvarar för konstanskaffningarna till T3-sjukhuset.

Med hjälp av en egen budget för konstanskaffningarna förverkligas minst fem konstverk för de offentliga utrymmena. En del av budgeten har redan reserverats för två konstanskaffningar, som placeras i sjukhusets två höga entréhallar.

En sjukhusaula med människor
Bildtext Entréhallarna ska förses med konst.
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

Bland annat kommer en åtta våningar hög muralmålning att prägla den ena entréhallen. Verket förverkligas av gruppen Multicoloured Dreams.

Åbokonstnären Heini Aho står för huvudkonstverket i den andra entréhallen. Hennes verk är en tredimensionell skulptur som ska hänga i luften och på skulpturen projiceras sedan videobilder.

Utsikten från t3 sjukhuset över motorvägen
Bildtext Sjukhusets utsiktsplatser ska förses med konst.
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

Sjukvårdsdistriktet söker också bildkonstnärer från Egentliga Finland som ska planera flera andra konstverk inne i sjukhuset. Bland annat söker man konstverk till särskilda utsiktsplatser i sjukhuset.

Dessutom kommer olika djurmotiv att pryda väggarna inne i sjukhuset. Personalen får själv rösta fram sina favoritdjur som sedan förverkligas.

Ett sjukhusrum med en säng
Bildtext Olika djurmotiv ska pryda väggarna i sjukhuset.
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

Första våningarna tar form i sommar

Sjukhusbygget drabbades av ett bakslag i ett tidigt skede då det uppdagades problem med betongfundamentens kvalitet. Enligt projektledare Timo Seppälä framskrider bygget nu som planerat och det första av sjukhusets åtta våningar börjar ta form på sommaren.

Sjukhuset byggs på ett betonglock ovanpå motorvägen, tanken är att locket blir färdigt i maj.

En fygbild över det nya sjukhusområdet i Åbo
Bildtext T3-sjukhuset ska stå färdigt 2021.
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

T3 kommer att stå färdigt 2021 och ska ersätta U-sjukhuset från 1968. De enheter som nu finns i U-sjukhuset ska flytta in i det nya sjukhuset. Det handlar bland annat om barn- och ungdomskliniken, kvinnokliniken samt öron-, näs- och halssjukdomarnas kliniker och avdelningar.

Diskussion om artikeln