Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdhem får ny ägare också i Österbotten: Svenska Attendo tar över Mikevas vårdenheter

Från 2017
Mikevas serviceboende i Jakobstad
Bildtext Serviceboendet på Castrensgatan i Jakobstad bytte ägare

Det svenska vårdföretaget Attendos köp av Mikeva är klart, det godkändes av Konkurrensverket i slutet på oktober och från den 1 november tog de nya ägarna över verksamheten. Konkurrensverket ställer inga speciella villkor för den här affären.

Bröd Mikeva har i Österbotten haft verksamhet i Karleby, Jakobstad, Korsholm, Vasa, Kaskö och Kristinestad och den verksamheten fortsätter i den nya ägarens regi. Mikeva har främst verkat inom äldreomsorgen och inom rusmedelsvården och mentalvården.

Miljardomsättning i det nya bolaget

Attendo Ab är ett svenskt bolag inom vårdbranschen med verksamhet i alla nordiska länder förutom på Island. Det är det största företaget i sin bransch med nordiskt ägande.Omsättningen låg på 1079 miljoner euro 2016 varav 442 miljoner i Finland.
Attendo har över 20 000 anställda i mer än 500 verksamhetspunkter i 200 kommuner..

Mikeva hade under fjolåret en omsättning på drygt 100 miljoner euro och företaget verkade enbart inom landets gränser.

Samarbetsförhandlingar inleddes i början på november

Verksamheten på de olika enheterna påverkas inte av företagsköpet, däremot inleddes samarbetsförhandlingar med anställda inom distriktsorganisationernas ledning. Resultatet av de förhandlingarna kan bli att 0-8 personer mister jobbet enligt Attendos hemsida.

Mikevas boende för alkohol-och drogberoende personer i Jakobstad
Bildtext Rusvårdsenheten i Jakobstad hör numera till Attendo.

Inga ändringar i verksamheten

Den lokala ledningen för de olika enheterna får inte uttala sig om ägarbytet och hänvisar till distriktsledningen. Det har inte gått att nå någon ansvarsperson för en kommentar.

Vilken betydelse har vårdjättar på små orter?

Attendo Ab har efter företagsköpet två enheter i Jakobstad och företaget söker också efter ytterligare en tomt för att låta bygga ett effektiverat serviceboende i Jakobstad. Ett annat privat företag, EsperiCare, har i höst öppnat ett effektiverat serviceboende.

Stadsstyrelsen i Jakobstad slog för några veckor sedan på bromsarna och ville ha mera utredningar kring följderna av de stora bolagens verksamhet innan arrendetomter delas ut och förhållandet mellan privat och offentlig vård överlag.

- På ett allmänt plan kan man säga att det är bekymmersamt om det blir färre aktörer men annars kan man väl säga att det är "business as usual", också efter den här affären, säger chefsläkare Pia-Maria Sjöström med ansvar för social-och hälsovården i Jakobstad.

- Vi hoppas kunna upprätthålla konkurrensen via servicesedlar åt kunderna och ramavtal med aktörer.

Staden borde stå för intiativet anser stadsgeodeten

I dagsläget är det företagen i vårdbranschen som kommer in till staden med anhållan om en tomt på ett visst ställe där planebeteckningen möjliggör verksamheten. Det här kan leda till vissa problem på den tekniska sektorn.

- Det känns lite som Vilda Västern, speciellt när bolag kommer in tidsmässigt nära varandra med anhållan om tomter, säger stadsgeodet Anders Blomqvist i Jakobstad.

- Initiativet borde ligga hos stadsstyrelsen, det borde finnas en strategi, bland annat gällande placeringen av olika verksamheter som äldreboenden och daghem i privat regi.

Diskussion om artikeln