Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vanligare att pojkar blir sexuellt trakasserade av skolpersonal än flickor

Från 2017
Två pojkar går in genom en dörr.
Bild: Lehtikuva

Pojkar upplever klart mera sexuella trakasserier från skolpersonalens sida än flickor, rapporterar Yle-programmet A-studio. Antalet offer räknas i hundratal.

I en enkät fick elever svara på frågan ”Vem eller vilka har utfört handlingarna som beskrevs i föregående fråga [sexuella trakasserier] under de senaste 12 månaderna – en lärare eller någon annan vuxen vid skolan?”

På den här punkten var skillnaden mellan pojkar och flickor stor. I gymnasiet har dubbelt fler pojkar än flickor upplevt att skolpersonal trakasserat dem sexuellt, och i yrkesskolor och grundskolor är antalet till och med fyrfaldigt.

Uppgifterna kommer från Institutet för hälsa och välfärds skolhälsoenkät. En del av resultaten har offentliggjorts redan tidigare, men A-studio har fått tag på opublicerade uppgifter från undersökningen.

Päivi Ojanperä som är informatör vid jämställdhetsombudsmannens byrå kommenterar att det är möjligt att det finns några ”skämtsvar” bland enkätsvaren.

Överlag fler kvinnliga offer

Vid jämställdhetsombudsmannens byrå säger man att flickor överlag upplever mera sexuella trakasserier än pojkar, men då det kommer till skolpersonal blir läget det motsatta.

Varför det är så vet man ännu inte.

– Resultaten är väldigt allvarliga. Procentuellt handlar det om en liten andel men till antalet är det många elever. Det borde ju inte finnas ett enda offer. Nu pratar vi om hundratal, säger Ojanperä.

Jämställdhetsombudsmannen samarbetade med THL i enkäten.

Sexuella trakasserier har varit extra omdiskuterat på senaste tid i och med den internationella #metoo-kampanjen som fått många att dela med sig av sina upplevelser.

Trakasserier i skolan har varit på tapeten i och med uppgifterna om en lärare vid Kallion lukio som misstänks ha trakasserat flera elever sexuellt.

Diskussion om artikeln