Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bäckby skola slopade stödundervisning — gör film istället

Från 2017
Uppdaterad 09.11.2017 14:22.
Anita Storm och elever skrapar fårskinn

Stödundervisning har vi inte längre, film är så mycket bättre, säger rektor Tore Jungerstam. På Pedersöreskolans blogg kan eleverna lära sig lösa problem med hjälp av lärarnas filmer.

På några år har lärarna och främst rektor Tore Jungerstam spelat in 1 800 filmer. Har någon elev problem med ett ämne spelar Tore Jungerstam in lösningar som han sätter på bloggen.

Bloggen har på några år fått över 200 000 visningar trots att den ligger bakom lösenord och främst riktar sig till de äldre årskurserna i Bäckby skola — ett 20-tal elever.

Det kan vara uppgifter för enskilda elever eller för hela klassen. Och så är man mycket ute. På onsdagen fick eleverna lära sig avspäcka fårskinn och garva lakskinn med Anita Storm.

- Här aktiverar vi alla sinnen, säger Storm. Har du hållit i ett fårskinn, skrapat kött och fett, minns du lukten. Vi är så olika, en del lär sig genom att läsa, andra genom att se bilder, och så har vi dem som lär sig genom sina fingertoppar, säger Storm.

Onsdagen var ingen ovanlig dag på Bäckby skola. På skolans blogg visar rektor Tore Jungerstam ett exempel på hur man dokumenterat en dag i skogen med naturguiden Mattias Kanckos.

Av minerna att döma gillade inte alla elever mjölon. Men smaka skulle man, det var obligatoriskt.

Filmerna har fört skolan mycket närmare föräldrarna, säger vicerektor Stina Levlin. Ibland har föräldrarna sett på bloggen vad man gjort i skolan innan eleven ens hunnit hem.

Elever förbereder lakskinn för garvning
Bildtext Elever förbereder lakskinn för garvning.

Bäckby skola innovativ

Bland eleverna verkar man tilltalade av vad Tore Jungerstam kallar en innovativ skola för framtidens behov. Vad det handlar om i praktiken är mycket uteliv och upplevelser. Som i dag då man garvar fårskinn och lakskinn.

Eller som när det blir rast rusar flera elever in i musikrummet. Det är konkurrens om pianot, trummorna och synten. Vill man hellre spela ett instrument än vara ute på skolgården är det tillåtet.

Och när man undrar vem som hittat på det här med musik på rasten, svarar eleverna Tore. Ska man tro eleverna är rektorn Tore riktigt påhittig av sig.

Musikrasten populär

Och garvar eleverna inte skinn, paddlar de kanot, besöker jättekyrkan eller trampar på angjärvmossen. Exemplen finns hur många som helst och Maja Ahlvik och Elna Häggman intygar att det har varit roligt.

Skolan ska överraska

Skolsituationen får inte bli för stillasittande och förutsägbar, förklarar rektor Tore Jungerstam.

- Istället för att varje dag ser likadan ut i 190 dagar ska eleverna veta att det kommer överraskningar.

Därmed inte sagt att det skulle saknas långsiktig planering. Redan i våras bokades Anita Storm in för dagens skinnarbeten.

- Vi arbetar långsiktigt men till exempel uteskolpedagogiken bjuder alltid på något spännande och oförutsägbart, säger Jungerstam.

Andra gånger tar man in experter till skolan. Det kan handla om jakt, fiske, fotboll eller ekologisk odling.

Tore Jungerstam och skolans blogg
Bildtext Tore Jungerstam och skolans blogg.

Chockerande goda resultat

För Bäckby skola blev bloggen kanske en större framgång än man anade. Inte bara för att den förde skolan närmare föräldrarna, utan för att den visade sig ha så stor betydelse för inlärningen.

Maja Ahlvik och Elna Häggman berättar att de via bloggen kan få hjälp med att lösa olika uppgifter. Har man svårt med finskan eller matten spelar Tore in lösningar på film och sätter det på bloggen.

Tore Jungerstam säger att stödundervisning i värsta fall kan upplevas som kvarsittning. Istället spelar Tore in en liten film på några minuter som eleven, när den vill, kan på titta på i sin telefon, platta eller dator.

- Det är fullständigt överlägset jämfört med en timmes stödundervisning. För vissa elever har resultaten varit närmast chockerande goda, säger Jungerstam.

- Jag minns inte när vi skulle ha haft stödundervisning för vi har ett så mycket bättre system.

Diskussion om artikeln