Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Drogförebyggande arbete i Jakobstad — starten borde ske i lågstadiet

Från 2017
Ireeni Finnholm från Beroendevårdsenheten, koordinator David Sandström, rektor Peter Lindqvist, kurator Tanja Sabel, socialterapeut Monica Hällund-Myntti, speciallärare Jouni Anttila
Bildtext Ireeni Finnholm från Beroendevårdsenheten, koordinator David Sandström, rektor Peter Lindqvist, kurator Tanja Sabel, socialterapeut Monica Hällund-Myntti, speciallärare Jouni Anttila
Bild: Yle/Kjell Vikman

Ett drogförebyggande arbete borde starta redan i dagisålder. Det ska handla om egna och andras känslor och hur man ska hantera dem.

Den åsikten kom fram under ett möte i Jakobstad där olika parter som är inkopplade på drogproblematik samlades på torsdagen.

Mötet var sammankallat av David Sandström, koordinator för den nya lågtröskelverksamheten Ungdomsstationen.

Ungdomsstationen inleder sin verksamhet nästa vecka i gårdsbyggnaden vid After Eight på Storgatan i Jakobstad och meningen är att de olika insatser som görs ska koordineras bättre.

Många ungdomar har en accepterande inställning till cannabis

Cannabis ses idag bland många ungdomar inte som en drog. Enligt dem som jobbar inom den uppsökande ungdomsverksamheten i Jakobstad räknar många ungdomar med att cannabis kommer att bli tillåtet.

Sari Kalliosaari som jobbar med den uppsökande verksamheten läste upp ett brev från en ung person på drygt 20 år.

Brevskrivaren vittnade om att alla typer av droger finns att få i Jakobstad och att hans kamrater började dö innan de fyllt 20 år.

- Vi har varit blåögda i den här regionen, sade stadsdirektör Gösta Willman som också var närvarande på mötet.

Gösta Willman, stadsdirektör i Nykarleby
Bildtext Gösta Villman
Bild: YLE/Johanna Överfors

Drogförebyggande är mer än att berätta om droger

Drogförebyggande borde börja redan i dagisåldern, men det handlar inte om att redogöra för vilka droger som finns och hur de fungerar.

- Drogberoende är en känslofråga, det handlar om att kunna hantera sitt liv och känna sig värdefull. Då behövs inte droger, säger Irene Finnholm som är chef för beroendevårdsenheten i Jakobstad.

- Föräldrar ska inte jämföra sina barn med andra barn och hur de lyckas i livet.

- Missbruksproblematiken handlar om problem på känsloplanet, i det egna jaget. Vem är jag, vad vill jag, varför gör jag så här, säger Tanja Sabel som är kurator vid Lagmansgården i Pedersöre.

Stress och tidsbrist i familjerna

Under mötet betonades vikten av fritidssysselsättningar från flera olika håll, men också på den punkten kan det gå snett.

I idrottsföreningarna är verksamheten långt inriktad på tävlingsidrott. För den ungdom som inte längre ryms med eller orkar hänga med i takten kan det bli en svår period när en dittills viktig del av livet försvinner.

- Enligt min erfarenhet slutar ofta de barn som inte riktigt haft stöd hemifrån. Föreningarna är så tävlingsinriktade och det borde finnas något mitt emellan, säger Pia Kotanen som är enhetschef för familjeservicecentralen.

- Jag har jobbat länge inom barnskyddet och sett hur det kan fungera i familjer, Man lever parallellt, man kan känna sig ensam i sin egen familj. Det är också vårt tidevarv med all individualism.

Problem finns ofta i grupper, liksom lösningen

Drogproblemen uppstår ofta när en ungdom hamnar i fel sällskap, men ett sällskap där man kanske ändå tycker sig få någon form av bekräftelse.

Tanja Sabel är kurator vid Lagmansgården i Pedersöre och hon arbetar med ungdomar som blivit omhändertagna av samhället. Hon betonar också känslofrågorna när det gäller lösningsmodeller.

- Man jobbar allra bäst med de här frågorna i gruppen där ungdomarna kan dela med sig av sina tankar, säger Tanja Sabel.

- Om man vill ändra ungdomars tankevärld ligger kraften i gruppen, både bland elever och bland föräldrar.

Positivt möte enligt Oxhamns skolas rektor

Rektor Peter Lindqvist, rektor på Oxhamns skola var nöjd med mötet och tyckte att det var en positiv tillställning.

- Vi pedagoger kan ibland känna oss lite ensamma, men här ser vi att vi absolut inte är ensamma.

- Jag hoppas att det här blir en öppning där vi kan se igenom de vattentäta skott som tystnadsplikten ibland ålägger oss. Alla som var här idag hade tystnadsplikt.

Diskussion om artikeln