Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Passerkort i Jakobstads gymnasium tog ett steg mot verklighet

Från 2017
Uppdaterad 10.11.2017 13:04.
Jakobstads gymnasium
Bildtext Jakobstads gymnasium.
Bild: Nathalie Lindvall

Bildningsnämnden i Jakobstad föreslår att man låser dörrarna under skoltid. Också Bonäs och Vestersundsby skolor slås ihop, föreslår nämnden.

Bildningsnämnden i Jakobstad diskuterade under torsdagskvällen huruvida man ska förse Jakobstads Gymnasiums elever med passerkort i framtiden. Nämnden föreslår att man går vidare med att ett system med låsta ytterdörrar tas i bruk under skoltid. Man ska utreda kostnaderna tillsammans med utrymmesförvaltningen

Passerkort är en vattendelare

Det är en diskussion där åsikterna går isär. Ska en skola vara stängd för utomstående eller inte?

- Det är ingen självklar och enkel sak. Som jag ser det borde det vara en värdegrundsdiskussion i hela Finland. Ska vi ta hand om illamåendet eller stänga ut det, frågar sig bildningsnämndens ordförande Brita Brännbacka-Brunell.

Brännbacka-Brunell förstår samtidigt att rektorer vill måna om sina lärare och elever om man är rädd för att något kunde hända.

Kändes det som en laddad debatt?

- Nej inte över huvudtaget, säger Brännbacka-Brunell.

Bonäs och Vestersundsby delar administration

Nämnden röstade också om hur stadens skolnät ska ommöbleras i framtiden. På bordet låg fyra förslag, men efter en omröstning som föll 9-2 landande man på ett resultat.

Enligt förslaget kommer Bonäs och Vestersundsby skolor att slås ihop administrativt till en början. På sikt planerar man en gemensam byggnad för skolorna.

- En ny skola borde byggas inom fem år i de västra stadsdelarna och den byggs på den tomt där nuvarande Bonäs skola finns, säger bildningsdirektör Jan Levander..

- Vestersundsby skola läggs ner i det skedet, det blev ingen diskussion i nämnden om den saken, säger Levander.

Ruusulehto skola kommer att flytta in i Länsinummi skola från och med nästa läsår och fastigheten blir daghem i framtiden. Den nya språkbadsskolan kommer att planeras under 2018 och byggas åren 2019-2020 på Pursisalmi skola tomten enligt nämndens förslag.

Den nuvarande Pursisalmi skolan är tagen ur bruk och kommer i vilket fall som helst att rivas.

Två skolor för det finska skolväsendet

Enligt nämnden beslut kommer det finska skolväsendet att ha två lågstadieskolor i framtiden, Länsinummi och Itälä skola. Den sistnämnda börjar också vara i ett sånt skick att den bör förnyas inom en tioårsperiod.

Skolfrågorna ska ännu behandlas av stadsstyrelsen och fullmäktige.

Artikeln har kompletterats 10.11 2017 kl. 12.38 av Kjell Vikman med bland annat en kommentar av bildningsdirektör Jan Levander.

Diskussion om artikeln