Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Silvervatten säljs som botemedel men är farligt att dricka: "Jag ger det istället för antibiotika"

Från 2017
Uppdaterad 30.11.2017 18:26.
Linda Holm och Carolina Beijar dricker silvergrogg, silvervatten med citron i.
Bildtext Linda Holm och Carolina Beijar dricker silvergrogg, silvervatten med citron i.
Bild: Yle/Taisto Lapila.

Allt flera finländare dricker kolloidalt silver – vatten med minimala nanopartiklar av silver i. Tillverkare och säljare hävdar att nanosilver botar sjukdomar. Men silvervatten får inte säljas för invärtes bruk och forskare varnar för skador på inre organ.

För några år sedan såldes silvervatten som kosttillskott, men sedan förbjöd EU invärtes bruk. Nu får det säljas bara för att rena vatten till exempel i en vattentank. Men på nätet hittar Svenska Yles Spotlight finländska tillverkare och säljare som hävdar att silvervatten botar sjukdomar eller förebygger dem, och att det går att dricka.

Det är förbjudet att påstå sådant om produkter som inte är läkemedel eller har godkända hälsoeffekter. Myndigheterna Evira och Fimea har inte lagt märke till de här webbsidorna tidigare, men griper in för att företagen ska ändra sina texter. Flera företag ändrar sina webbsidor eller raderar facebookkommentarer medan Spotlight arbetar med temat.

Spotlight lät undersöka fem flaskor med silvervatten. De flesta innehöll mindre silver än vad etiketten lovade, men en av dem innehöll för mycket. En av flaskorna innehöll inget silver alls.

Dricker silvervatten och ger det till barn

Linda Holm och Carolina Beijar i Korsholm dricker silvervatten när de blir sjuka. De anser att det hjälper mot bakterier och virus.

– Förut fanns det mera silver i jorden, nu är den utarmad på grund av konstgödsel. Därför vi får inte i oss så mycket silver genom mat och vatten. Jag brukar sätta till litet silvervatten i dotterns tuttflaska för att hålla vattnet rent och så att hon ska få i sig mera silver, säger Carolina.

Linda Holm (bloggare) och Carolina Beijar (med dottern Freja) anser att silvervatten botar och förebygger sjukdomar.
Bildtext Linda Holm och Carolina Beijar (med dottern Freja) anser att silvervatten botar och förebygger sjukdomar.
Bild: Yle/Annvi Gardberg

Linda Holm säger att silvervatten kan hindra magsjuka från att bryta ut. Hon dricker silvervatten när hon känner de första symptomen och upplever att hon blir frisk fortare på det sättet. Hon ger också silvervatten till barnen när de blir sjuka.

– Jag ger det i stället för antibiotika. Om barnen blir ordinerade en halv deciliter antibiotika kan jag ge dem en mindre mängd silver i stället. Men det är sällan oralt. Mot öroninflammation droppar jag två droppar i öronen och då försvinner inflammationen över natten, säger Linda.

Linda Holm har skrivit om hur hon använder kolloidalt silver i sin blogg på Sevendays. Jag hittar också två andra österbottniska bloggare som har skrivit om bruk av silvervatten.

Silvervatten skadar kroppen

Kirsi Vähäkangas är professor i toxikologi vid Östra Finlands universitet. Hon avråder starkt från att dricka silvervatten. Silver är inget spårämne, det är inget vi människor behöver. Det är toxiskt – alltså giftigt – och kan skada oss.

– Silver tas upp ur matsmältningskanalen och ansamlas i inre organ, i njurar och i hjärnan. I djurförsök med högre doser silver har lever- och njurskador konstaterats, säger Vähäkangas.

Hon betonar att barn och särskilt foster är känsligare för toxisk inverkan, och att nanosilver också går genom placentan till fostret. Dessutom är äldre människor känsligare.

Den som dricker mycket silvervatten kan i värsta fall få silverförgiftning, argyria, som färgar huden blå eller grå.

Kirsi Vähäkangas, professor i toxikologi, varnar för att nanosilver kan skada inre organ.
Bildtext Toxikologen Kirsi Vähäkangas avråder från att dricka silvervatten.
Bild: Itäsuomen Yliopisto/Raija Törrönen

Myndigheterna är på samma linje som Vähäkangas. För några år sedan förbjöd Livsmedelssäkerhetsverket Evira det finländska företaget Carno Impex att sälja silvervatten.

– Det marknadsfördes för invärtes bruk och företaget var inte villigt att ändra på bruksanvisningen. Eftersom silvervattnet inte uppfyller lagstiftningens krav och är potentiellt hälsovådligt drogs det bort från marknaden, säger Annika Nurttila på Evira.

Företaget fick fortsätta sälja silvervatten när det ändrade på bruksanvisningen: "Utvärtes för hudens rening" står det nu på förpackningen.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har inte kunnat konstatera att kolloidalt silver skulle vara tryggt att använda i livsmedel, underlaget är för dåligt och bristfälligt. Därför får kolloidalt silver inte säljas som kosttillskott inom EU, fastän det är ett kosttillskott i USA.

"Bara silvervatten hjälpte"

Vi talar med en man i Österbotten som vill vara anonym, vi kallar honom Kristian. Han låter oss följa med när han tillverkar sitt eget silvervatten. Han använder destillerat, avjoniserat vatten.

– Jag tillverkar silvervatten med elektrolys, jag har silver både i anoden och katoden. Silverstavarna består till 99,99 % av rent silver. När jag leder ström genom stavarna lossnar det nanopartiklar från dem, säger Kristian.

Han började tillverka silvervatten när hans far, som är omkring 70, blev sjuk och togs in på sjukhus. Pappan hade konstant urinvägsinfektion, och fick många antibiotikakurer som inte hjälpte.

Efter att Kristian lät sin pappa dricka kolloidalt silver gick infektionerna om.

– Jag gav pappa ett snapsglas morgon och kväll. Om jag själv blir sjuk så tar jag cirka ett mjölkglas 3 gånger om dagen av 50 ppm silver, säger Kristian.

Ppm står för parts per million och 1 ppm silver motsvarar 1 mg per liter vatten.

Här tillverkas silvervatten i ett kök i Österbotten.
Bildtext Här tillverkas silvervatten i ett kök i Österbotten.
Bild: Yle/Dennis Storhannus.
Silvervatten av olika styrka i glas.
Bildtext "Jag gav pappa ett snapsglas morgon och kväll" säger Kristian som tillverkar sitt eget silvervatten.
Bild: Yle/Dennis Storhannus.

Kristian upplyser oss om att det finns olika skolor bland tillverkarna. Själv gör han silvervatten genom såkallad grönsyntes. Han sätter till gelatin som kapslar in silvret så att det klarar magsyrorna bättre och kan tas upp i tarmen.

Det här silvervattnet kan vara mycket starkt, till och med 100 ppm. Ju starkare silvervatten är desto mörkare blir färgen. Det kan påminna om starkt té.

Mycket av det silvervatten som säljs i affärer och på nätet är joniskt, vattenfärgat och sällan starkare än 10 ppm. Tillverkarna rekommenderar att silvervattnet hålls i munnen en stund innan det sväljs. Då sugs silvret upp bättre.

– De som tillverkar inkapslat och joniskt silvervatten är i luven på varandra. Båda påstår att deras kolloidala silver är bättre, säger Kristian.

Själv använder han joniskt silvervatten utvärtes.

De forskare vi talar med ser ingen skillnad mellan tillverkningsmetoderna. De anser att alla sorters silvervatten kan skada inre organ.

Silvervattnet får mörkare färg ju starkare det blir.
Bildtext Silvervattnet får mörkare färg ju starkare det blir.
Bild: Yle/Dennis Storhannus.

Nanosilver skadar cellernas arvsmassa

Toxikologen Hanna Karlsson forskar vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon har forskat i hur partiklar av silver påverkar lungceller. Hon drar slutsatsen att silvret skadar cellernas DNA, alltså arvsmassan.

– Jag skulle inte exponera mig själv för nanosilver eller utsätta mina barn för det, säger Karlsson.

Hanna Karlsson är toxikololg och forskar i hur lungorna påverkas av nanopartiklar.
Bildtext Toxikolog Hanna Karlsson (till höger) forskar i hur lungorna påverkas av nanopartiklar.
Bild: Yle/Taisto Lapila.

I facebookgrupperna ger en del av dem som säljer silvervatten rådet att inhalera silvervatten vid olika lungsjukdomar. Hanna Karlsson tycker inte det är en bra idé.

– Det man ser i många studier är att det blir en inflammatorisk effekt i lungan av partiklar. Det finns inte tillräckligt med studier som har undersökt eventuella risker med inhalation, säger Karlsson.

Goda bevis för farorna

Den amerikanska myndigheten NCCIH, som hör till National institute of health, utvärderar alternativa vårdformer. Forskarna har kommit fram till att det finns för få högkvalitativa studier om silvervattnets effekter – men däremot goda bevis för farorna.

Den amerikanska myndigheten skriver om silvervatten.

Jag frågar Hanna Karlsson hur hon ser på saken. Finns det studier av nanosilver som håller hög kvalitet?

Det saknas toxikologiska studier om silvervattnets långtidseffekter, säger Karlsson, man vet till exempel inte om det kan orsaka cancer.

– Långtidsstudier är svåra och tar lång tid att göra. Sådana studier finns inte för silvernanopartiklar, säger hon.

Däremot finns det andra välgjorda studier, främst på djur och till en del också på människor. De visar bland annat skadliga effekter på levern, och immuneffekter som är svåra att bedöma. Karlsson säger att nanosilver sannolikt påverkar vårt immunförsvar till det sämre.

Silvervatten hälls i glas.
Bildtext Det saknas studier av långtidseffekterna av silvervatten, säger Hanna Karlsson.
Bild: Yle/Taisto Lapila.

"Silver i en vätska"

Jag ber Carolina Beijar och Linda Holm som dricker silvervatten bekanta sig med NCCIH:s text på webben. De blir inte alls övertygade.

– De definierar kolloidalt silver som "silver i en vätska". Vilken vätska menar de? Är det vatten eller salpetersyra? säger Carolina.

Många som säljer och dricker silvervatten hävdar att rent nanosilver i vatten är ofarligt, medan olika silversalter eller silvernitrat är skadliga. Linda Holm säger att det kan vara oklart vilken sorts silverpreparat forskarna har använt i sina studier.

Men professor Kirsi Vähäkangas konstaterar att rent silver och silvervatten också är toxiskt.

Linda Holm ser misstrogen ut när hon hör det här. Sedan säger hon:

– Det får hon ju tycka. Om hon är övertygad om det så får hon vara det.

Linda Holm blandar en silvergrogg med silvervatten och citron.
Bildtext Linda Holm blandar en silvergrogg med silvervatten och citron.
Bild: Yle/Taisto Lapila.

Kirsi Vähäkangas är inte bara professor i toxikologi, hon är också medicine och kirurgie doktor. Innan hon går med på att uttala sig för Spotlight har hon läst alla 22 färska vetenskapliga översiktsartiklar om nanosilver.

– Vetenskap är inte jämlikt. När det gäller vetenskap vet vissa av oss mera än andra, och en del vet inget alls. När jag säger att silvret är toxiskt är det inte en åsikt, utan ett omdöme jag har kommit till mot bakgrunden av 40 års vetenskaplig karriär, säger Vähäkangas.

Hon säger att det lossnar silverjoner från silver i alla former, både rent silver och nanosilver och silversalter. Forskarna antar att den giftiga effekten beror på jonerna.

"Behandla effektivt med kolloidalt silver"

Jag hittar flera företag som tillverkar eller säljer silvervatten och som ger bilden att silvervatten botar eller förebygger sjukdomar. Jag bekantar mig med företagens webbsidor, och går med i två slutna Facebookgrupper som diskuterar silvervatten.

Mikko Viinikainen tillverkar Lehtola Silvers silvervatten i Villmanstrand. Han är också medlem i en Facebookgrupp med drygt 1000 medlemmar i Finland.

Mikko Viinikainen tillverkar Lehtola silvers silvervatten i Villmanstrand, han är också medlem i en sluten facebookgrupp  som diskuterar kolloidalt silver.
Bildtext Mikko Viinikainen tillverkar silvervatten och ger råd i en sluten Facebookgrupp. Screenshot från facebook.
Bild: Yle/Miiku Lehtelä.

Mikko Viinikainen skriver att man i USA har fått goda resultat av att behandla borrelios med silvervatten, men att det kräver en rejäl kur.

Viinikainen vill inte bli intervjuad eller kommentera sina uttalanden på Facebook. Han refererar till en kanandensisk text som ger borreliospatienter rådet att dricka enbart silvervatten och ingenting annat ända tills deras symptom försvinner.

Ann-Katrine Backman som bor i Närpes har en friskvårdsklinik och en näthandel som säljer det svenska kolloidala silvret Ionosil. Hon är administratör för en Facebookgrupp med drygt 11 000 medlemmar i Sverige och Finland.

Ann-Katrin Backman ger råd om bruk av silvervatten i facebookgrupp.
Bildtext Ann-Katrin Backman från Närpes ger råd om bruk av silvervatten i en sluten facebookgrupp.
Bild: Yle/Miiku Lehtelä.

KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom, en sjukdom där luftrören som för luft till lungorna blir permanent trånga. Backmans ord ovan kommer ur en längre text om effektiv användning av silvervatten mot flera olika åkommor – en av dem är borrelios.

Ann-Katrin Backman vill inte ge någon intervju. Hon säger till Spotlight att hon aldrig har hävdat att silvervatten botar något, och att hon uttalar sig som privatperson på Facebook.

Reijo Matilainen på företaget Seppälämäen marjatila i Pieksämäki tillverkar silvervatten. Företagets webbsida berättar att silvervatten är "naturens eget antibiotikum". På webbsidan finns också en artikel ur en lokaltidning där rubriken handlar om silvervatten som mirakelmedicin.

Matilainen vill inte ge någon intervju eller kommentera sina webbsidor.

Silvervatten är en bortglömd mirakelmedicin, skriver Reijo Matilainen som tillverkar silvervatten i Pieksämäki. Utdrag ur lokaltidningen Paikallinen som finns med på företagets webbsidor.l
Bildtext Silvervatten är en bortglömd mirakelmedicin lyder rubriken i lokaltidningen Paikallinen, Reijo Matilainen som tillverkar silvervatten i Pieksämäki har med artikeln på sina webbsidor.
Bild: Okänd

Olaglig marknadsföring, anser myndigheter

Läkemedelsmyndigheten Fimea i Finland har inte upptäckt webbsidorna och Facebookgrupperna förrän Spotlight ber om en kommentar. Överläkare Päivi Ruokoniemi är bekymrad.

– När vi fick veta om det här har vi kontaktat fem olika företag som har marknadsfört kolloidala silverprodukter. Vi har upplyst dem om att deras marknadsföring är olaglig. Vi har också talat om för dem hur de borde ändra sin marknadsföring, säger Ruokoniemi.

Päivi Ruokoniemi, överläkare, säger att läkemedelsmyndigheten Fimea kan gripa in om företagen fortsätter med olaglig marknadsföring.
Bildtext Överläkare Päivi Ruokoniemi säger att Fimea har upplyst fem företag om att deras marknadsföring bryter mot lagen.
Bild: Yle/Otso Reunanen.

I Sverige förbjöd Läkemedelsverket silvervattentillverkaren Ion Silver att marknadsföra kolloidalt silver med påståenden om att det botar eller förebygger sjukdomar. Företaget måste betala 800 000 kronor i vite om det bryter mot förbudet.

Martin Burman är utredare vid Läkemedelsverket. Han säger att enbart godkända läkemedel får säljas med påståenden att de faktiskt fungerar och kan användas mot sjukdomar.

– Läkemedel är ju en speciell produkt, det är väldigt viktigt att de fungerar. Risken är att man använder produkter som inte fungerar vid allvarliga sjukdomar, säger Burman.

Martin Burman är utredare vid Läkemedelsverket i Sverige, som förbjöd företaget Ion Silver att marknadsföra silvervatten med påståenden om att det botar sjukdomar.
Bildtext Martin Burman är utredare vid Läkemedelsverket i Sverige, som förbjöd företaget Ion Silver att marknadsföra silvervatten med påståenden om att det botar sjukdomar.
Bild: YLE/Annvi Gardberg

Ion Silver hade marknadsfört silvervattnet både i slutna Facebookgrupper och på föreläsningar som filmats och låg på nätet.

– Företaget Ion silver har påstått i diverse sammanhang att deras produkt kan bota en uppsjö av sjukdomar, allt från olika cancerformer till borrelia och kroniska sjukdomar som MS eller reumatism, säger Burman.

"Jag kommenterar som privatperson" säger företagare

Anders Sultan, VD för företaget Ion Silver som tillverkar kolloidalt silver, kommenterar per epost:

"Jag ser förbudet som direkt olagligt då jag alltid talat om kolloidalt silver och dess vetenskapligt dokumenterade effekter i egenskap av privatperson och forskare" skriver Sultan.

Anders Sultan är VD för företaget Ion Silver som tillverkar kolloidalt silver i Sverige.
Bildtext Anders Sultan säger att han talar om kolloidalt silver i egenskap av privatperson och forskare.
Bild: Ion Silver / Anders Sultan

Anders Sultan anser att Läkemedelsverket har begränsat hans yttrandefrihet. Men Läkemedelsverket kom fram till att Sultan representerar företaget.

– Anders Sultan har överklagat beslutet, men förvaltningsrätten ansåg också att Sultan gör sina uttalanden som representant för företaget, säger Burman.

Jag frågar överläkare Päivi Ruokoniemi om Fimea kan ta till kraftigare åtgärder mot marknadsföring av silvervatten i Finland.

– Vi följer med situationen. Om vi anser att det behövs kan Fimea enligt läkemedelslagen klassificera silvervatten som läkemedel (som man har gjort i Sverige). Då kan Fimea inte bara begränsa marknadsföringen utan också försäljningen av silvervatten. Om företagen inte följer lagen kan det leda till ett förbud mot att sälja silvervattnet, säger Päivi Ruokoniemi.

Spotlight testar silvervatten - vad innehåller flaskorna egentligen?

Spotlight köpte fem olika tillverkares silvervatten och lät Östra Finlands universitet undersöka halten av silver i dem. Resultaten visar att det inte går att lita på etiketterna. Vissa flaskor innehöll mycket mindre silver, andra mycket mera än utlovat.

Östra Finlands universitet undersökte silvervattnen med två olika metoder för spektrometeranalys. AAS och TXRF mäter båda halten av metaller i vattnet.

Flaskan med Lehtola Silvers silvervatten innehöll bara 1,3 ppm silver i stället för de utlovade 10 ppm. Carno Impex silvervatten innehöll inget silver alls. Seppälänmäen marjatilas silvervatten innehöll för mycket silver, 15,9 ppm i stället för 10 ppm.

Svenska Ionosil är det silvervatten som ligger närmast den utlovade mängden silver, med 7,9 ppm i stället för 10 ppm. Det amerikanska Silver Water innehåller 1,3 ppm i stället för 3 ppm.

Östra Finlands universitet undersöker fem flaskor med silvervatten. På bilden från vänster Sonja Holopainen, Jouko Vepsäläinen och Annvi Gardberg (Yle).
Bildtext Östra Finlands universitet undersökte fem flaskor med silvervatten. På bilden från vänster Sonja Holopainen, Jouko Vepsäläinen och Annvi Gardberg (Yle).
Bild: Yle/Taisto Lapila.

Företagen reagerar på undersökningen

Se hela programmet här:

Silvervatten - bot eller hot? - Spela upp på Arenan
Silvervatten av olika styrka i glas.

Nu varnar myndigheten THL: Drick inte silvervatten

Institutet för hälsa och välfärd reagerar på Yles rapport.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln