Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå sjukhus vill locka fler svensktalande läkare till psykiatrin

Från 2017
Jannica Selenius och John Sandström framför Vårberga sjukhus.
Bildtext Jannica Selenius och John Sandström från medicinska fakulteten vid HU är på praktik vid Borgå sjukhus psykiatriska avdelning.
Bild: Yle / Hanna Othman

Ett nytt samarbete med medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet hämtar redan i höst tio till femton läkarstuderande från den svenska läkarutbildningen på praktik till Borgå sjukhus.

Det finns fler läkare inom psykiatrin än tidigare men behovet är också större. Därför råder det konstant brist på psykiatrer och speciellt svårt är det att få tag på kompetenta svensktalande sådana.

Vid Borgå sjukhus är man glada över det nya samarbetet med den svenska läkarutbildningen vid Helsingfors universitet.

Femte årets studerande ska göra en tre dagar lång praktik inom psykiatrin, och i höst kommer tio till femton läkarstuderande att göra sin praktik i Borgå.

Vårberga sjukhus i Borgå.
Bildtext Psykiatrisk vård fås i Borgå vid det så kallade Vårberga sjukhus.
Bild: Yle / Hanna Othman

Överläkare Markku Paavola vid vuxenpsykiatrin vid Borgå sjukhus berättar att medicine kandidaterna kan göra praktiken vid psykiatriska sjukhusen i Ekenäs, Helsingfors eller Borgå, och många väljer Borgå.

- Raseborgs sjukhus har minskat sina vårdplatser så vi i Borgå har de bästa möjligheterna att erbjuda en praktisk period, säger Paavola.

Finskspråkiga läkarstuderande vid Helsingfors universitet gör sin praktik i huvudstadsregionen, medan de svenskspråkiga gör sin praktik annanstans för att säkert få arbeta på svenska.

- Det finns procentuellt fler både i personalen och bland patienterna som pratar svenska i Borgå, säger Paavola.

Överläkare Markku Paavola.
Bildtext Överläkare Markku Paavola.
Bild: Yle / Hanna Othman

- Vi hoppas att praktiken dels inspirerar de studerande att specialisera sig inom psykiatrin, dels att söka sig till Borgå sjukhus då de studerat färdigt.

I Östnyland har det diskuterats om bristen av svensktalande läkare inom ungdomspsykiatrin. Enligt överläkare Paavola är orsaken att det över lag finns en brist på läkare i Finland, därmed också svensktalande.

Enligt honom har situationen förbättrats under hösten.

Viktigt med praktisk övning

Trots att Borgå bara ligger 50 kilometer från Helsingfors vill de flesta läkare jobba i huvudstadsregionen.

Kandidaterna på praktik får undersöka patienter under ledning av specialläkare och avdelningsläkare.

John Sandström från Esbo och Jannica Selenius från Ekenäs gör som bäst sin praktik på Borgå sjukhus psykiatriska avdelning. Trots att praktiken är kort känner de att de har fått mycket ut av den.

- Främst har vi övat på att intervjua patienter, sett olika sorters patienter och bekantat oss med avdelningen, berättar John Sandström.

Jannica Selenius säger att hon lärt sig bygga upp en intervju med tanke på en psykisk sjukdom.

- Man lär sig mycket mera av att praktiskt få göra saker än att bara läsa i böcker och gå på föreläsningar säger hon.

Jannica Selenius och John Sandström framför Vårberga sjukhus.
Bildtext Jannika Selenius och John Sandström studerar medicin för femte året.
Bild: Yle / Hanna Othman

Ingendera är ändå intresserad av att specialisera sig inom psykiatrin utan har siktet på det inremedicinska.

- Psykiatri är väldigt annorlunda än mycket annat inom läkaryrket. Jag har fått ett intryck av att de som blir psykiatrer hade tänkt sig det redan då de sökte in till utbildningen, säger Selenius.

Båda säger sig vara öppna för att jobba i Östnyland eftersom det finns många svenskspråkiga i landsändan och det är nära till huvudstadsregionen. Ingendera har ännu några definitiva planer för en framtida arbetsplats.

Det är svårt att veta hur många av praktikanterna som sist och slutligen kommer att specialisera sig inom psykiatrin.

- Det finns ett behov av läkare inom psykiatrin. Bara i Helsingforsregionen behövs åtminstone tjugo specialiserande läkare i året och vi hoppas förstås att en hel del av dem är svenskspråkiga, säger Paavola.

Diskussion om artikeln