Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg bjuder invånarna till diskussion om stadens nya strategi

Från 2017
Uppdaterad 13.11.2017 08:36.
Fontänen i Pumpviken i Karis var färggrann
Bildtext Vad vill invånarna att Raseborgs stad satsar på? Det vill staden nu veta.
Bild: Yle/Christopher Marins

Arbetet med Raseborgs stads nya strategi är i full gång och nu vill staden att också invånarna kommer med sina åsikter. Därför ordnas det åtta diskussionskvällar på olika håll i Raseborg under november och december.

Raseborgs strategi ska gälla åren 2018-2021. Arbetet görs upp med företaget Kissconsulting och deras expert Reidar Wasenius. Enligt staden har företaget stor erfarenhet av just strategiarbete.

Enkät

Förutom workshop-kvällarna tillsammans med Reidar Wasenius har staden också en webbenkät för allmänheten. Raseborg frågar vad det skulle vara viktigt att staden satsar på.

Enkäten kommer snart att publiceras på stadens webbplats.

Den som inte kan använda dator kan besöka biblioteken och fylla i enkäten i pappersformat.

Det här är tidtabellen för träffarna för allmänheten:

  • 22.11 Pojo kl. 18-20, Stämbacken (Hanna Gardbergsvägen 1)
  • 23.11 Tenala kl. 18-20, Villa Christine (Germundbyvägen 12)
  • 28.11 Ekenäs kl. 18-20, Hotel Sea Front (Vitsippsgatan 2)
  • 7.12 Bromarv kl. 18-20, Villa Vera (Bromarvvägen 1815)
  • 13.12 Fiskars kl. 18-20, Lokalen (Fiskarsvägen 12)
  • 14.12 Svartå kl. 18-20, (platsen ännu öppen)
  • 18.12 Snappertuna kl. 18-20, Tunaborg (Snappertuna Kyrkväg 129)
  • 19.12 Karis kl. 18-20, (platsen ännu öppen)

Personalenkät

Förutom att allmänheten får ha en åsikt ska också stadens personal höras. De anställda får fylla i en enkät.

Åsikterna och idéerna samlas in och bildar ett strategiutkast som sedan behandlas av stadens politiker under våren.

Målet är att strategin ska godkännas av fullmäktige i maj 2018.

Politikerna samlades till seminarium

Trots att politikerna först senare får ta del av allmänhetens och personalens åsikter om strategin har de inte stått utanför processen hittills.

Ledande tjänstemännen och politikerna i staden samlades 21.10 till ett strategiseminarium på Calliola i Snappertuna.

Där valde de några teman som de tyckte var viktiga: att ekonomin fås i balans, att servicen fungerar, att staden ska vara lockande och mera positivitet.

Diskussion om artikeln