Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen förkastade mot sin egen vilja medborgarinitiativet om att slopa sommartiden - nu för regeringen idén till EU

Från 2017
Uppdaterad 11.11.2017 05:49.
 Klaus Rinkes installation 'Zeitfeld' i Duesseldorf
Bild: EPA/MAJA HITIJ

Riksdagen har förkastat medborgarinitiativet om att slopa övergången till sommartid.

Riksdagen har slopat förslaget mot sin egen vilja. En majoritet av riksdagsmännen vill inte att klockorna ställs om på våren och hösten.

Riksdagsledamöterna har ändå ingen möjlighet att slopa tidsjusteringarna eftersom en förändring måste ske via EU .

EU-länderna har fattat ett gemensamt beslut om att alla länder måste använda sommartid

Systemet med sommar- och normaltid tillämpas inom hela EU, och Finland har följt systemet sedan år 1981.

Sommartid är fastslaget i ett EU-direktiv, och ett förslag om förändring måste komma från EU-kommissionen.

Den fortsatta behandlingen av medborgarinitiativet förs nu över på regeringen.

Riksdagen förutsätter att regeringen börjar arbeta aktivt inom EU för att tidsjusteringarna ska kunna slopas.

Förslag om att alla EU-länder följer samma tid och att sommartid slopas

Under diskussionen i riksdagen på fredagen visade det sig att ett slopande av tidsjusteringarna fick ett klart stöd.

Kravet på att alla EU-länder måste godkänna en ändring av direktivet fick hård kritik och gavs som exempel på dåliga paragrafer i EU-direktiven.

Enligt riksdagens uttalande bör alla EU-länder följa samma tid.

Den här ståndpunkten omfattas också av alla de finländska EU-parlamentarikerna. De har tillsammans med andra EU-parlamentariker arbetar med ett initiativ där man kräver ett slut på övergången till sommartid.

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) lovar att hon för riksdagens önskemål vidare till EU redan nästa vecka.

Frågan om byte av tidszon i Finland har också dykt upp

Det är inte bara diskussionen om sommartid och vintertid som går het.

Också frågan om Finland borde byta tidszon helt och hållet har dykt upp.

Europaparlamentariker Henna Virkkunen (Saml) har i en tidningsintervju föreslagit att Finland byter tidszon helt och hållet och ansluter sig till de länder som har centraleuropeisk tid - till exempel Sverige och Norge.

Det skulle i praktiken betyda att tiden förskjuts en timme bakåt från den östeuropeiska tid som Finland nu följer.

Det är fritt för EU-länder att välja vilken tidszon de hör till.

Diskussion om artikeln