Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Utbildning för flickor minskar märkbart fattigdom

Från 2017
Uppdaterad 11.11.2017 08:47.
Fler och bättre klassrum behövs för att trygga undervisningen. Kyrkans utlandshjälp bidrar bland annat genom Näsdagskampanjen till utbildningsprojekt för flyktingar i Uganda.
Bildtext Fler och bättre klassrum behövs för att trygga undervisningen. Kyrkans utlandshjälp bidrar bland annat genom Näsdagskampanjen till utbildningsprojekt för flyktingar i Uganda.
Bild: Foto: Tatu Blomqvist / Kyrkans Utlandshjälp

Trots löfte om gratis grundskola för alla i Kenya, medför skolan kostnader. Om familjerna tvingas prioritera, är det oftast pojkarna som står längst fram i kön för utbildning.

Flickorna i Afrika hålls ofta sysselsatta i hemmet och har därför sämre utsikter för karriär. Men att satsa på flickors skolgång ger goda resultat på många håll i världen. Därför satsas det mycket på att både garantera tillräckliga resurser för utbildningen som att jobba med utbildningens kvalitet.

- Uppmuntras flickorna till utbildning medför det bättre hälsa, färre oönskade födslar och en jämnare ekonomisk fördelning mellan könen. Att utbilda flickor är bland de bästa sätten att stöda utvecklingen, säger Karoline Røsholm som jobbar med regionalt programstöd för Norska flyktinghjälpen i Kenya.

Rwanda toppar jämställdhet

Skillnaden mellan regionerna är stora och hänger ofta ihop med kulturella frågor. Utvecklingsländer som betonat flickors utbildning har bevisligen nått större jämställdhet.

- Sverige hade tidigare den högsta andelen kvinnliga parlamentariker. Men nu toppas statistiken av Rwanda. När det är sagt, måste vi konstatera att de länder som släpar efter, släpar långt efter. Exempelvis i Syd Sudan får nästan inga flickor en högre utbildning, säger Røsholm.

Katarine Rösholm.
Bildtext Att stöda flickors utbildning är ett av de mest effektiva sätt att nå utveckling, säger Karoline Røsholm från Norska flyktinghjälpen.
Bild: Yle/Mårten Wallendahl

Det leder till en ond cirkel. Få utbildade kvinnor leder till färre kvinnliga lärare som i sin tur höjer tröskel för nya flickor att börja skolan, då de kvinnliga förebilderna är så få.

Gratis kostar trots allt

Även om allt fler länder börjat betona vikten av utbildning, även i sin statsbudget, ser Røsholm tillkortakommanden.

- Resurserna räcker aldrig till att satsa tillräckligt på skolbyggnader och undervisningsmedel – och lärarna är för få och klassrummen överfulla, så utbildningen lider.

Det har femtonåriga Joyce Wachane upplevt.

- Våra ledare säger att de betalar för skolan, men ändå ska man betala för det ena och det andra, säger hon.

Det kan vara bidrag till lärarnas löner, skoluniformer, läromedel eller direkt mutor. I många familjer blir den ekonomiska bördan för stor och föräldrarna tvingas välja vilka barn de bekostar utbildningen åt.

- Här i Afrika är det vanligt att pojkarna är de som ses som viktiga. Flickorna förväntas leva som skuggor åt männen, säger Joyce Wachane.

Hon vill inte att henne barn en dag ska behöva uppleva lika svår skolgång som hon gjort.

- Jag vill inte att de ska ha ett sånt liv som jag haft, eller gå i sådana skolor som jag gjort. Kenya måste förändras, säger Wachane rätt modfälld.

Pengabrist kväver utvecklingen

Även om det största ekonomiska ansvaret för utbildningarna ska ligga hos myndigheterna, behövs privata finansiärer. Därför finns många internationella organisationer som jobbar med jämställhet och utbildning. Men många av dem är i behov av fortsatt ekonomiskt stöd för att upprätthålla projekten.

- Tyvärr är det ju så att allt behöver mer eller mindre pengar. Och jag märker att mer och mer tid går åt till att skriva ansökningar för att anhålla om medel och pengar, säger Helena Sandberg, som är posterad i Uganda som utbildningsspecialist för Kyrkans utlandshjälp.

Femtonåriga Joyce Wachane vill inte att hennes barn ska behöva få en så dålig skolgång som hon har fått. Kenya måste förändras, säger hon.
Bildtext Femtonåriga Joyce Wachane vill inte att hennes barn ska behöva få en så dålig skolgång som hon har fått. Kenya måste förändras, säger hon.
Bild: Yle/Mårten Wallendahl

Finländskt kunnande välkommet

Kyrkans utlandshjälp jobbar bland annat för fler klassrum. Lärarna kan ha 100-200 elever i klassen, så det är lätt att bli frustrerad med risk för fysiska metoder för att skapa disciplin. Också här kan Finland bidra till utveckling.

- Jag tror vi har en viktig uppgift. Vi stöder de strukturer som finns, även om de kan vara svaga. Men ansvaret måste ligga vid de nationella institutionerna, säger Helena Sandberg.

Lärarna behöver också stöd

Kyrkans utlandshjälp vill också betona behovet av lärarutbildningar som också beaktar barn med behov av särkilt stöd. Det är en fråga som ofta förbises och behöver mycket stöd både praktiskt och ekonomiskt. Det ser man också på biståndsorganisationen Plan Kenya, som också jobbar med utvecklingsfrågor.

- Vi har nått långt sedan 90-talet, men långt ifrån där vi borde vara som ett land, säger Mercy Chege som jobbar med barnskydd på Plan.

Hon var tidigare lärare och såg hur utbildningen utvecklades 2003, då grundskolan, i princip, blev gratis för alla. Elevantalet ökade med nästan 180 procent och det var bra. Men resurserna och lärarkapaciteten förblev de samma. Det blev ohållbart.

Inget hopplöst läge

Hon ser ändå att det med rätt stöd finns goda möjligheter att nå vidare med utbildningen i regionen.

- Kan vi satsa på lärarutbildningen och utvidga skolorna, så blir det här bra, säger hon.

Så om ni får mera resurser har ni vettiga projekt att satsa pengarna på?

- Absolut. Får vi bara pengar, ser vi till att de kommer till god användning, säger Mercy Chege förhoppningsfullt.

Näsdagen 2017

Näsdagen arbetar för att de mest utsatta barnen i världen ska få en möjlighet till ett gott liv. De insamlade medlen går till nio olika biståndsorganisationer som hjälper barn och barnfamiljer i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika.

Skola, utbildning och hälsa är fokusområden. För 10 euro ger du ett barn möjlighet att lära sig att läsa eller skolmaterial och tre barn. Mera om vart pengarna går kan du läsa på näsdagen.fi

Yle Vega och Yle X3M utmanar varandra i vem som kan samla in mest pengar för Näsdagen.

Heja på Yle Vegas team
Skicka ett SMS med texten VEGA till numret 16499.
Du stöder näsdagsinsamlingen med 10 euro.
Du kan också delta i insamlingen här.

Heja på Yle X3M
Skicka ett SMS med texten X3M till numret 16499.
Du stöder näsdagsinsamlingen med 10 euro.
Du kan också delta i insamlingen här.