Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsnäsmöllorna gick att återvinna – glasfibret med i internationellt experiment

Från 2017
Uppdaterad 11.11.2017 15:40.
Den försat av fyra möllor plockas ner i Finlands äldsta vindkraftspark i Korsnäs.
Bildtext Delar av vindkraftsparken i Korsnäs är med i ett internationellt forskningsexperiment för att ta fram sätt att återvinna glasfiber.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

I slutet av augusti inleddes rivningen av Finlands äldsta vindkraftspark i Korsnäs. En bit av framdelen på ena möllan blev bidraget till ett internationellt återvinningsexperiment av glasfiber.

Målet för rivningen var att 85 procent av materialet skulle gå till återvinning. Men det gick bättre än väntat.

På förhand hade man trott att det skulle uppstå problem med att hitta nya användningsområden för glasfibret men det gick vägen.

- Det är återvinningsförbud på en stor del av det material som man står kvar med när rivningsarbetet är utfört. Vid rivning av vindkraftverk är glasfiber den största utmaningen att återvinna, sa projektchef Janne Salonen på rivningsfirman Delete till Yle Pohjanmaa före arbetet startade i Korsnäs.

Glasfibret blev kompositplanka

Det stora problemet är den mängd glasfiber det finns i vindkraftverk. I de fyra möllorna i Korsnäs fanns det sammanlagt 10 000 kilo glasfiber.

- Samtliga metalldelar gick till återvinning och en del av glasfibret gick till återvinning. Det betyder alltså att det ska användas till tillverkning av helt nya saker, säger Salonen.

Jyrki Rajala från Vasa Elektriska och Janne Salonen från Delete inspekterar propellern från en av möllorna i Korsnäs.
Bildtext Janne Salonen till höger i bild.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Något överraskande blev man tillfrågad om en del av glasfibret från Korsnäsmöllorna kunde bli ett bidrag till ett forskningsprojekt där man ska ta reda på hur man kan återvinna glasfiber.

Efter en viss tid fick Salonen veta att expermintet fått goda resultat. Salonen skulle dessutom få komma och se på den kompositplanka som tillverkats av Korsnäsmöllan.

Slutresultatet fick alltså gott betyg och det bådar gott för ett vindkraftverks livscykel i Finland.

- Det är riktigt bra, säger Salonen.

Holländskt intresse för Korsnäsmöllan

Det var av en händelse som möllorna från Korsnäs kom med i det EU-finansierade forskningsprojektet där man vill hitta lösningar för återvinning av glasfiber.

Det finska bolaget Conenor är med i projektet. På initiativ av bolagets vd Markku Vilkki undersöker man också återvinningen av glasfiberarmerad plast.

I det stora vindkraftslandet Nederländerna intresserar man sig också för forskningen om återvinning av glasfiber. På uppdrag av ett holländskt företag fick Markku Vilkki och hans företag titta närmare på Korsnäsmöllorna.

- I Nederländerna har man som projekt att grunda en anläggning som ska återvinna vindkraftverk. Där vill man förstå hur delar som innehåller glasfiber kan återvinnas, säger Vilkki.

Sista bilden av vindkraftsparken i Korsnäs före nedmonteringen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Återvinning av plast är ett problem

Plast delas in i termoplast och härdplast. Termoplast kan man smälta och forma om till något nytt. Men det går inte att smälta ner och göra om härdplast.

Därför går det inte att som så göra om glasfibermaterial som använts till vindkraftverk. Men Conenor har tagit sig an utmaningen.

- Vi har utvecklat återvinningsteknologi och -anläggningar för komposit i över 15 år. Vår teknik och vårt kunnande ska räcka för att kunna återvinna glasfiber, säger Vilkki.

Tar med produkten till Spanien

Det första testet är nu klart. Till det har man använt 20 procent glasfiber från Korsnäsmöllan. Förutom glasfiber har man använt till termoplast och byggmaterial till testprodukten.

De fyra vindkraftverken i Korsnäs heter Hella, Bella, Ella och Stella.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

- 20 procent är ingen gräns. Det optimala vore en tredjedel glasfiber, en tredjedel termoplast av till exempel schampoflaskor och kanistrar, en tredjedel byggmaterial och ännu fem procent material som behövs för att hjälpa till tillverkningen, säger Vilkki.

Conenor har sökt om patent för det tillvägagångssätt bolaget utvecklat. Framtiden får utvisa hur stor betydelse innovationen har.

- Om tre veckor är det dags för det första mötet i Spanien sedan EU-projektet startade i juni. Jag kommer att åka dit med en klar produkt. Vad som händer framöver kan jag inte säga något om i det här skedet, säger Vilkki.

"Glasfiber har alltid varit ett problem"

För rivningsfirman Delete fortsätter återvinningsproblemen hopa sig när de stöter på glasfiber i olika rivningsarbeten.

- Glasfiber har alltid varit ett problem och alltid nu som då när industrierna bygger med glasfiber är avfallsanläggningar i slutändan det enda alternativet dit vi kan föra det, säger Janne Salonen på Delete.

Därför säger Salonen att han är intresserad att följa med och se hur återvinningsexperimenten av glasfiber fortsätter.

- Det skulle vara bra om den här innovationen skulle slå genom och det skulle komma en riktig produkt ut till marknaden. Den produkten borde då vara ett ekonomiskt alternativ så att man kan återvinna glasfiber.

Text av Elina Kaakinen / Yle Pohjanmaa
Översättning och bearbetning av Sofi Nordmyr / Yle Österbotten
Orginalartikeln kan du läsa här.