Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Niinistö vill ändra civiltjänstlagen - Vapenvägrarförbundet sågar förslaget

Från 2017
Uppdaterad 11.11.2017 19:35.
Försvarsminister Jussi Niinistö i riksdagen den 1 februari 2017
Bildtext Försvarsminister Jussi Niinistö.
Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) föreslår att lagen om civiltjänst ska skrivas om. I en insändare i Helsingin Sanomat antyder Niinistö bland annat att civiltjänstgörare bör fråntas sin rätt att vägra vapentjänstgöring under krig.

- Speciellt problematiskt i normala förhållanden är den nuvarande lagstadgade rätten att vägra vapentjänst också då landet på allvar behöver värnpliktiga, skriver Niinistö.

Vapenvägrarförbundets organisationssekreterare Kaj Raninen säger att slopandet av möjligheten att tacka nej till vapentjänstgöring skulle bryta mot människorättsavtalen Finland förbundit sig att följa.

- Enligt dem är Finland förpliktat att erkänna rätten att vägra väpnad tjänst också i krigstid, säger Raninen.

Civiltjänstlagen 2008 gav civiltjänstgörare befrielse från väpnad tjänst också under krig. Före 2008 gällde rätten bara i fredstid.

Niinistö vill minska civiltjänstgöringsplatserna

I sitt inlägg föreslår Niinistö också att alla civiltjänstgöringsplatser borde vara hos myndigheter "som uttryckligen svarar för den samhälleliga säkerheten och beredskapen till den."

Raninen ser även detta som problematiskt i och med att förslaget kunde äventyra skyddet av den personliga övertygelsen som är kopplad till civiltjänstgöringen.

- Dessutom skulle en dylik omläggning minska på platserna där man kan göra sin civiltjänst och i och med det också nyttan civiltjänstgörarna medför samhället.

Sannolikt skulle en nedskärning av arbetstjänstplatserna också leda till att antalet totalvägrare ökar.

För närvarande är utbudet av civiltjänstgöringsplatser rätt så omfattande. Platser erbjuds bland annat av kommunerna, staten, allmännyttiga föreningar och vissa religiösa samfund.

Niinistö understöder också en tidigare insändare i samma tidning som förslog repetitionsövningar för civiltjänstgörare.

Dessutom vill försvarsministern låta personer som inlett civiltjänstgöringen ändra sig och flytta över till militärtjänst.


(FNB)

Diskussion om artikeln