Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad sätter fokus på arbetshälsa - hemvårdare och daghemspersonal först ut i pilotprojekt

Från 2017
Person vandrar i naturen, närbild på skorna.
Bildtext Motion, sömn, stresshantering och mentalt välmående är ingredienser i Vasa stads pilotprojekt för arbetshälsa.

Vasa stad inser värdet av att de anställda mår bra. Därför satsar staden under de kommande åren extra mycket på arbetshälsan för de anställda.

På torsdagen ljöd startskottet för ett pilotprojekt som ska öka välmåendet och minska sjukfrånvaron.

- När kände du senast iver och entusiasm? Var det någon gång förra året eller är det något du känner dagligen?

Frågan ställs med glimten i ögat av Harri Gustafsberg och riktar sig till en sal full av åhörare från Vasa stad.

Gustafsberg har en 20 år lång karriär inom polisens specialstyrka Karhu bakom sig, men är idag mental tränare som forskar och föreläser kring människans prestationsförmåga.

Vasa stad har bjudit in honom för att föreläsa vid ett tillfälle som är startskottet för ett pilotprojekt kring de anställdas arbetsförmåga.

Marita Björkman och Christina Forssell-Eerola jobbar inom småbarnsfostran vid Vasa stad.
Bildtext Marita Björkman och Christina Forssell-Eerola.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

För Marita Björkman och Christina Forssell-Eerola, som är anställda inom småbarnsfostran och till vardags jobbar med dagisbarn, är det inte svårt att hitta ivern och entusiasmen.

- Den kommer ju från barnen, säger de med en mun.

- Man håller sig ung när man jobbar med små barn, tillägger Forssell-Eerola.

Men barngrupperna har blivit större under de senaste årens kommunala sparande och de känner av en del stress. Nu vill Vasa stad ändå satsa på deras arbetshälsa genom det nya projektet - döpt till Energi ur hälsa.

Framgångsrecept

Under det närmaste året ska hemvårdens anställda och personalen inom småbarnsfostrans enheter i Gerby vara med i pilotprojektet.

Tanken är att personalens välmående ska utgöra en allt starkare del av Vasa stads framgångsrecept, och därför har arbetshälsan också skrivits in i stadens nya strategidokument.

- Vårt jobb är otroligt krävande, både fysiskt, psykiskt och socialt, säger Leif Holmlund som är chef för hemvården i Vasa.

I den sektor som Holmlund leder är sjukfrånvaron högre än på andra håll inom staden och det är något han gärna skulle lyckas få bukt med.

- Man vill ju annars gärna vara etta, men helst inte på den här punkten, säger Holmlund.

Under ribban

Nu har ändå Leif Holmlund förhoppningar om att sjukfrånvaron bland dem som jobbar inom hemvården av seniorer skulle kunna fås ner tack vare arbetshälsosatsningen.

Rent konkret handlar det om att alla anställda ska få genomgå konditionstest och fylla i en hälsoenkät.

När man vet var man står och hur man mår är det lättare att sätta upp mål för hur man vill förbättra måendet, är tanken. Och all motion är av godo.

Riitta Nurminen och Leif Holmlund jobbar inom hemvården vid Vasa stad.
Bildtext Riitta Nurminen och Leif Holmlund
Bild: Yle/Moa Mattfolk

- Personalen ska också få stöd från personalservicen, företagshälsovården och idrottsservicen, säger arbetshälsokoordinator Henna Nurmikoski.

Leif Holmlund tror att projektet kommer att ge resultat.

- Enligt stadens budgetförslag ska hemvården klara sig med något mindre pengar nästa år, men jag hoppas att vi får ner sjukfrånvaron och behöver färre vikarier och på så vis tar oss under ribban.

Prata, prata, prata

Riitta Nurminen arbetar som förman inom hemvården och välkomnar stadens satsning på sina anställda. Samtidigt tror hon att det är lättare sagt än gjort att få ner den höga sjukfrånvaron.

- Det jag måste göra som förman är att prata med mina kolleger inom hemvården, prata prata prata. Man tycker kanske inte att man har tid att motionera och ta hand om sig själv, och det måste vi försöka ändra på, säger Nurminen.

Närbild av cykelhjul
Bildtext Ta cykeln till jobbet eller välj trapporna istället för hiss, uppmanas de anställda vid staden.
Bild: Leo Gammals

Under sin föreläsning påpekade mentala tränaren Harri Gustafsberg vikten av att inte bygga upp sitt liv kring bara en pelare, exempelvis jobbet. Riitta Nurminen lät sig övertygas.

- När man har något meningsfullt att göra också på sin fritid så sköter man om sig själv både fysiskt och psykiskt, det tror jag på.

Diskussion om artikeln