Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Slutrapport avslöjar – en mängd olika brister i hela arbetskedjan bakom betongproblem vid T3-sjukhuset

Från 2017
Uppdaterad 14.11.2017 09:25.
Bild över T3-sjukhusbygget och Helsingforsvägen i Åbo.
Bildtext T3-sjukhusbygget i december 2016. Bilden togs efter att beslutet om att riva betongen togs.
Bild: Yle/Nora Engström

En mängd olika brister ligger bakom betongproblemen som hittades vid bland annat T3-sjukhuset i Åbo i fjol.

Problemen uppdagades, då betongen vid T3-sjukhuset visade sig vara för skör.

Det visar en omfattande slutrapport som publiceras på tisdag.

Det finns ändå inget enskilt misstag som föranledde betongproblemen vid T3-sjukhuset och andra bygggprojekt, enligt rapporten som är sammanställd av den oberoende utredaren, diplomingenjör Tapani Mäkikyrö.

Mäkikyrö har hittat brister i så väl beställarens agerande, betongtillverkningen, planeringen av arbetet vid byggarbetsplatsen och själva genomförandet av arbetet.

En stor del av problemen förklaras av de tillsatsämnen som har använts i betongen för att göra den mer elastisk, men de förklarar inte ensamma hela problemet.

Enligt Mäkikyrö har både betongtillverkare och byggarbetsplatser överraskats av den effekt de nya tillsatsämnena har haft på betongens hållbarhet.

Aalto-universitetes Robust Air-forskning lyfte fram problemen med tillsatsämnena tidigare under hösten, säger Mäkikyrö.

Andra bidragande orsaker till betonghärvan är misstag som gjorts längs med hela arbetskedjan. Till exempel arbetsmetoder, arbetskompetens, kvalitetssäkring och anvisningar har varit bristfälliga.

Stickprov i Åboregionen avslöjade inte nya problembyggen

I Åboregionen har byggnadsinspektionen tagit ytterligare stickprov från 28 olika betongbyggen.

I tre av fallen fanns det orsak till att undersöka byggnadsprojekten mer grundligt. På basen av de här utredningarna stärktes senare konstruktionerna vid ett av betongbyggena .

De konstruktionerna ingår i T3-sjukhusbygget och är bekant från tidigare, uppger rapporten.

Ytterligare byggnader med liknande hållfasthetsproblem har inte uppdagats i Åboregionen.

Åtgärdsförslag: fortbildning och bättre kvalitetskontroll

Mäkikyrö räknar upp ett antal förslag för att åtgärda problemen som uppdagats med betongbyggandet.

Bland förslagen nämns kvalitetsmål som beställaren bör sätta upp, åtgärder för att övervaka att målen uppfylls, fortbildning och mer genomskinlighet i granskandet av betongkvaliteten.

Diskussion om artikeln