Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Antalet barn som föds i Raseborg sjunker stadigt

Från 2017
Uppdaterad 14.11.2017 11:18.
Kiilan koulu skolgård
Bildtext Det är utmanande för bildningen att anpassa verksamheten. Bilden är från Kiilan koulu i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Det föds allt färre barn i Raseborg och trenden förutspås inte vända inom de närmaste åren.

Det visar siffror som Raseborgs bildningsnämnd får ta del av på sitt möte på tisdag (14.11).

Antalet svenskspråkiga elever ha sjunkit kraftigt det senaste decenniet, och år 2023 förutspås siffran ha sjunkit från drygt 2 000 barn år 2006 till drygt 1 500.

Även antalet finska elever i Raseborg sjunker stadigt. Siffran förutspås från 2006 ha sjunkit från knappt 1 000 elever till under 800 elever år 2023.

Billigare med färre barn

Antalet barn som föds i Raseborg har även sjunkit från knappa 300 per år till kring 230 under de senaste sex åren.

Bildningssektorn menar att det är en stor utmaning att anpasssa verksamheten till ett sjunkande antal barn.

Samtidigt sparar staden pengar på ett minskat antal barn.

Hälften av stadens underskridning i nettobudgeten på 1,3 miljoner euro beror besparingar i småbarnspedagogiken.

Antalet barn inom småbarnspedagogiken har sjunkit med 13 procent sedan mars.

Artikeln kompletterades på tisdag förmiddag 14.11.2017 med uppgifter om hur mycket färre de finskspråkiga eleverna har blivit.

Diskussion om artikeln