Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Grankulla har ingen svensk skolpsykolog - en sökte jobbet

Från 2017
Kvinna vid dator håller händerna för ansiktet
Bildtext Ingen skolpsykolog i Grankulla för tillfället.
Bild: pixabay

Bristen på svenska skolpsykologer syns också i huvudstadsregionen. Grankulla har ingen svensk skolpsykolog för tillfället. I Esbo har rekryteringen också varit svår. Helsingfors har löst situationen genom att ta in studerande som gör sin sista praktikperiod och på så sätt fått in dem i stadens system.

Eleverna i de svenska skolorna i Grankulla ska ha två skolpsykologer. Från och med den här veckan är båda tjänsterna obesatta.

Staden har sökt efter en skolpsykolog för lågstadiet sedan sommaren. Under tiden har stadens enda svenska skolpsykolog fått ta över en del av uppgifterna.

- Vi har haft en skolpsykolog ända tills den här veckan som har kunnat sköta om de mest brådskande ärendena. Vår rådgivning har också lite hjälpt oss, säger undervisningschef Tina Nordman.

Nu har också den skolpsykologen slutat. Tjänsten ska lediganslås snart.

- Det är jättejobbigt. Jag har bett om offert av privata vårdproducenter om vi skulle kunna köpa tjänster. Men det är inte lätt det heller. Det finns inte svenska skolpsykologtjänster att få, säger Nordman.

Blir det inte napp kan det bli fråga om att ge betalningsförbindelser till vårdnadshavarna som sedan kan få tjänsten av ett privat företag.

Tredje gången gillt

Grankulla stad har sökt en skolpsykolog för förskolan och årskurserna 1-6 sedan sommaren. Tredje gången arbetsannonsen publicerades blev det napp. En person har sökt jobbet.

Men det är för tidigt att ropa hej. Rekryteringsprocessen kan ta tid.

- I bästa fall får vi en ny skolpsykolog på det här årets sida, säger Nordman.

Den skolpsykolog som jobbar för förskolan till årskurs 6 i Grankullas svenska skolor, jobbar med 400 elever. Skolpsykologen som jobbar i högstadiet och gymnasiet har ungefär 600 elever att jobba med.

Esbo har hittat skolpsykologer - men få söker jobben

I Esbo berättar undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson att det varit svårt att hitta skolpsykologer. Alla fem psykologvakanser och fem kuratorsvakanser i Esbo svenska bildningssektor är fyllda - men det finns ett men.

- Vissa jobbar deltid. Vi har inte lyckats hitta någon lösning för deltidsprocenterna. Vi pratar om en arbetsdag i veckan på psykologsidan och en arbetsdag på kuratorsidan, säger Saloranta-Eriksson.

Om någon är borta så är det mycket svårt att hitta vikarier

Outi Saloranta-Eriksson, undervisningschef i Esbo

Skolpsykologerna inom den svenska utbildningen i Esbo har runt 600 elever de sköter om.

- Speciellt på psykologsidan är det jättesvårt. Det finns väldigt få sökanden. Hittills har vi varit lyckligt lottade, vi har hittat duktiga sökanden. Det behövs inte fler än en om vi har en plats ledig. Någon rusning finns det inte till de här jobben.

När Esbo stad sökte två skolpsykologer på våren var det totalt tre personer som sökte jobben.

- Vi är nöjda med den personalen vi har idag. Men om någon till exempel är borta så är det mycket svårt att hitta vikarier. Därför är systemet väldigt sårbart, säger Saloranta-Eriksson.

Lyckad rekrytering

I Helsingfors har rekryteringen av skolpsykologer blivit bättre år för år berättar undervisningschef Niclas Rönnholm.

- Det har varit riktigt bra egentligen de senaste åren. Vi har alltid haft sökanden nu under de senaste åren och det har varit en bra sak, säger Rönnholm.

Rönnholm har en förklaring till att rekryteringen gått så bra i Helsingfors.

- Vi har systematiskt tagit in studerande som gör sin sista praktikperiod och fått in dem i vårt system. De har blivit bekanta med våra skolor och vår personal, och har handletts av våra kuratorer och psykologer. Det har lett till att de ofta valt att söka jobb här genast när en position blivit ledig, säger Rönnholm.

En annan orsak till att rekryteringen fungerat kan enligt Rönnholm vara att Helsingfors har flera skolpsykologer på den svenska sidan.

Tolv personer jobbar inom elevvård i Helsingfors svenska utbildningssektor, de får gemensam arbetshandledning och fortbildning. Skolpsykologerna i Helsingfors har högst tusen elever på sitt ansvar.

Diskussion om artikeln