Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

15 000 vetenskapsmän i dramatisk vädjan för miljön

Från 2017
Rykande skorstenar vid ett kraftverk i USA.
Bild: Mostphotos

Vetenskapsmän från 184 länder går ut i en gemensam vädjan att ta miljöproblemen på allvar. Det rör sig om en uppföljning till en liknande appell från 1992 - sedan dess har det mesta blivit "mycket sämre", anser undertecknarna.

De mer än 15 000 forskarnas vädjan - en "andra varning" till mänskligheten - publiceras i tidskriften BioScience. Den första varningen 1992 undertecknades av 1 700 experter, bland dem många nobelpristagare.

Under de 25 år som gått sedan dess har alla de stora miljöhoten ökat i omfång, anser undertecknarna. Framför allt inger befolkningsexplosionen oro. Jorden har nu två miljarder fler invånare än 1992, en ökning med 35 procent.

Den globala uppvärmningen har förvärrats, likaså skogsavverkningen, det ohållbara lantbruket, bristen på rent vatten och de döda zonerna i världshaven. Och djurarter försvinner i snabb takt på grund av människans inverkan.

"Vi har utlöst ett massutdöende, det sjätte på ungefär 540 miljoner år, där många av dagens livsformer kan förintas eller åtminstone drivas till utrotningens rand före seklets slut", skriver vetenskapsmännen i sitt upprop.

Förändringar är möjliga

Forskarna riktar sig i speciellt hög grad till FN:s pågående klimattoppmöte i Bonn. Under den här veckan borde de 195 deltagande länderna enas om vilka steg som ska tas härnäst, och hur Parisavtalet från 2015 ska verkställas,

I sin vädjan pekar forskarna på att det också har skett framsteg på miljöområdet. Ozonhålet har blivit märkbart mindre, tack vare förbud mot aerosoler och andra skadliga kemikalier. Och genom satsningar på utbildning för kvinnor och flickor har födelsetalen gått ner.

Sådana exempel visar att positiv förändring är möjlig, ifall man agerar beslutsamt, tycker vetenskapsmännen.

Tretton lösningar

I uppropet lägger forskarna fram 13 konkreta åtgärder som skyndsamt borde vidtas. Listan omfattar lättillgängliga preventivmedel, främjande av vegetarisk kost och satsningar på förnybar energi, samtidigt som subsidierna till fossila bränslen fasas ut.

I slutändan borde hela den globala ekonomiska ordningen ses över. "Det behövs ett miljömässigt hållbarare alternativ till business as usual-konceptet", fastslår skribenterna. "Systemet med priser, beskattning och incitament bör beakta de verkliga kostnaderna, som konsumtionsmönstren medför för vår miljö".

"Betydande" delar av jorden borde därtill fredas för exploatering, och tjuvjakten och den illegala handeln med arter stoppas.

Appellen påminner om att föreskrifterna redan för 25 år sedan framfördes på ett vältaligt vis av världens ledande vetenskapsmän. Men på de flesta punkter har varningarna nonchalerats.

"Snart kommer det att vara för sent att byta kurs från den fördärvliga bana vi är inne på. Tiden rinner ut", lyder den ödesmättade slutklämmen.

Diskussion om artikeln