Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sannfinländarna: Ner med biståndet, förmögenhetsskatten tillbaka

Från 2017
Uppdaterad 16.11.2017 16:26.
Jussi Halla-aho
Bild: AOP

Sannfinländarna vill slopa Finlands u-landsbistånd i dess nuvarande form och bromsa invandringen ytterligare. I partiets färska skuggbudget har man också återinfört förmögenhetsskatten.

Sannfinländarna föreslår i sin skuggbudget en radikal minskning av Finlands u-landsbistånd. Biståndet uppgår i år till sammanlagt 880 miljoner euro och Sannfinländarna vill minska summan med 550 miljoner.

Det nuvarande biståndet skulle i praktiken upphöra helt och hållet. Istället vill partiet inrätta en u-landsfond, som enskilda medborgare kan donera pengar till och dra av donationerna i beskattningen. Staten skulle skjuta till 250 miljoner euro i startkapital.

Det populistiska tonfallet i skuggbudgeten är tydligt: Finland och finländarnas intressen går före allt annat, heter det i inledningen.

"Orimliga" asylkostnader

Sannfinländarna vill också få ner de "orimliga" kostnader som dagens asylprocesser för med sig.

Partiet upprepar sitt krav att regeringen "till punkt och pricka" ska förverkliga sitt invandringspolitiska åtgärdsprogram.

Villkoren för familjeåterföreningar och för beviljande av asyl borde skärpas ytterligare, och invandrare borde lära sig finska snabbare, anser partiet.

Sannfinländarna vill också styra mer pengar till polisen, tullen, gränsbevakningen och domstolarna, men inte till försvaret.

Beskatta förmögna stiftelser

Sannfinländarna vill vidare återinföra förmögenhetsskatten för privatpersoner med en förmögenhet värd minst 500 000 euro. Som förmögenhet räknas inte bostäder där ifrågavarande personer har sin hemadress.

Dessutom vill Sannfinländarna börja beskatta förmögna stiftelser och föreningar. Partiet anser att det är en rättvisefråga.

Alla stiftelser och föreningar med kapitalinkomster på över 100 000 euro skulle beskattas, med undantag för dem som ägnar sig åt välgörenhet.

Billigare boende, mindre moms

Sannfinländarna föreslår flera olika bidrag och skattelättnader för att pressa ner boende- och energikostnaderna, särskilt för pensionärer och låginkomsttagare.

Partiet föreslår också sänkt inkomstskatt för låginkomsttagare och barnfamiljer. Företagare kunde räkna med momslättnader.

Partiet vill också höja flera sådana bidrag och pensioner som regeringen har skurit i de senaste åren.

Yrkesskolorna och universiteten skulle få tilläggsanslag, men de kompenserar inte för de nedskärningar som regeringen gjort inom utbildningssektorn.

Partiet ser också gärna att skolorna erbjuder eleverna större valfrihet då det gäller språkstudier.

Halla-ahos första skuggbudget

Skuggbudgeten är den första som Sannfinländarna lagt fram sedan partiets riksdagsgrupp splittrades och partiet hamnade i opposition i somras.

Splittringen var ett faktum då Jussi Halla-aho valdes till ny partiordförande efter Timo Soini.

Timo Soini och ett 20-tal andra riksdagsledamöter bildade då gruppen Blå framtid, och fortsatte regeringssamarbetet med Centern och Samlingspartiet.

Oppositionspartiernas skuggbudgetar

Oppositionens skuggbudgetar är ett bra verktyg - men de ska tas med en nypa salt

Varför behövs skuggbudgetar? Vi förklarar i tre punkter!

Diskussion om artikeln