Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sälar, fåglar och människan konkurrerar om Östersjöns fisk

Från 2017
Uppdaterad 14.11.2017 18:50.
Två sälhuvuden guppar i havet.
Bild: Yle/Andy Ödman

I Finland och i Europa förs en laddad debatt kring frågan huruvida sälar, fiskätande fåglar och människan konkurrerar om fisken i havet.

Enligt en nyss publicerad studie råder en viss ömsesidig konkurrens om fiskresurserna.

Ökande bestånd av fiskätande däggdjur och fåglar i Östersjön har lett till en inflammerad debatt om deras eventuella påverkan på fiskbestånden.

Den debatten förs ofta på ogrundade antaganden, och därför utfördes en internationell objektiv studie av problemkomplexet under ledning av professor Sture Hansson vid Stockholms universitet.

Även Åbo Akademis forskare deltog, meddelar ÅA i ett pressmeddelande.

Forskarna analyserade sälarnas och fåglarnas konsumtion av fisk, och människans fångster via fiske. Sälarna är de viktigaste fiskätande däggdjuren. Deras totala konsumtion är på ungefär samma nivå som fåglarnas totalt.

Människans uttag av fisk i Östersjön är 3-4 gånger större än sälarnas och fåglarnas sammanlagda konsumtion.

Hav
Bild: Yle/Marie Söderman

Konkurrensen om fiskresurserna mellan däggdjur, fågel och människa är störst i kusttrakterna, där de viktigaste fångsterna utgörs av abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja.

Av dessa arter konsumerar skarv och säl ungefär lika mycket som människan fångar. Vi vet att vårt fiske påverkar fiskbestånden, så det är rimligt att anta att också sälarnas och fåglarnas konsumtion gör det.

Människa, säl och fågel konkurrerar därmed ömsesidigt om resurserna.

Baserat på dessa resultat drar forskarna slutsatsen att sälarnas och fåglarnas effekter på fiskbestånden måste beaktas i fiskeriförvaltningen.

Artikeln med forskningsresultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ICES Journal of Marine Science.

Fakta i siffror:

Människans fångster: 700.000 ton/år, varav 650.000 ton strömming, skarpsill och torsk

Sälarna äter: 100.000 ton fisk/år, varav 60.000 ton strömming, skarpsill och torsk. Gråsälen äter 75.000 ton, vikaren 20.000 ton och knubbsälen 5.000 ton

Fåglarna äter: 100.000 ton fisk/år, varav 30.000 ton strömming, skarpsill och torsk.

Skarven konsumerar 40.000 ton/år, medan sillgrissla, tordmule, stor- och småskrake äter omkring 10.000 ton vardera, och resterande 20.000 ton äts av andra fiskätande fågelarter.

Diskussion om artikeln