Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lyxjakter, nätspel och ett svikande minne – hundratals finländare med i maltesiska skatteparadisbolag

Från 2017
Illustration med spelkort som avslöjar namnet Malta.
Bild: Stina Tuominen / Yle

Yle frågade finländare som äger bolag på Malta vad de gör med bolagen. Enligt svaren har få av bolagen verksamhet och om de har det är det förlustbringade verksamhet. Flera av ägarna har svårt att minnas syftet med företaget eller sina affärskumpaner.

Paradisdokumenten avslöjar att närmare 350 finländare har varit aktieägare eller chefer i maltesiska företag. Finländare äger fartyg, lyxkryssare och andelar i nätkasinon. De sysslar också med placeringar på Malta.

En del av dessa finländare har ändå svårt att ens minnas sitt ägande på Malta.

Gruppen är brokig: här finns representanter för rika släkter som von Rettig och Berner, här finns den kända skådespelaren Jasper Pääkkönen. Här finns Supercell-placerare, företagsledare och en lokalpolitiker från Tavastehus.

Enligt svaren har få av bolagen någon affärsverksamhet överhuvudtaget. En del av bolagens ägare minns inte eller känner inte sina affärskumpaner. För vissa är det helt oklart varför de alls grundat ett bolag på Malta.

Att äga ett bolag i ett skatteparadis är inte olagligt om ägarna meddelar sina inkomster till skattemyndigheterna.

”Det är utomlands”

Det finns några idrottare med i Paradisdokumenten. En av dem är före detta NHL-spelaren och en av ishockeylaget SaiPas ägare, Jussi Markkanen. Han är delägare i maltesiska Inspiration Group.

- Jag äger en liten del av ett sådant bolag. Bolaget har ingen verksamhet just nu. Det är grundat där och jag kan inte uttala mig om framtiden, säger Markkanen.

Hans affärskumpan är bankiren Björn ”Nalle” Wahlroos son Thomas Wahlroos samt fyra andra finländare.

Affärskumpanerna har en bakgrund inom poker. Malta är populärt bland spelsajter och flera sådana har etablerat sig där.

- Det är ett bolag som grundats av några bekanta och jag beslöt att gå med, säger Markkanen.

Varför grundades bolaget på Malta?

-Det kan jag inte säga, det är nu utomlands. Jag kan inte alls kommentera, säger Markkanen.

Hade den låga beskattningen på Malta något att göra med varför bolaget grundades där?

- Jag känner inte alls till Maltas beskattning, säger Markkanen.

En skatt på 35 procent blir ofta fem procent

  • Skatteprocenten på Malta är officiellt 35 procent och 20 procent i Finland.
  • Landets lagar möjliggör ändå olika avdrag i företagens beskattning.
  • Som följd av avdragen är den effektiva eller egentliga skatteprocenten som utländska bolag betalar på Malta i medeltal cirka fem procent.

Pokerspelarnas favoritland

Möjligheterna inom spelbranschen på Malta intresserar finländare. Skådespelaren Jasper Pääkkönens och filmproducenten Markus Selins ägarskap i spelbolaget iGameGroup har redan tidigare figurerat i offentligheten.

Bolaget såldes till svenska Unibet för 59 miljoner euro för några år sedan.

I spelbolaget fanns tiotals andra finländare som aktionärer, t.ex. vissa pokerproffs och placeraren Kai Mäkelä. Det finns tiotals eller till och med över hundra finländare med i maltesiska bolag inom spelbranschen.

Det är svårt att säga den exakta siffran eftersom det finländska ägandet finns i en kedja av holding- och egendomsförvaltningsbolag.

Yle hittade till exempel elva estniska bolag som ägs av finländare och som äger andelar i maltesiska bolag. Ett av dessa estniska bolag har grundats av Jasper Pääkkönen och Markus Selin samt av pokerproffset Aleksi Enbuske.

Berners med i spelbranschen

Förutom pokerproffs har också förmögna släkters representanter satsat i spelbranschen. Robert och Klaus Berner som hör till ägarna i Bernerkoncernen äger andelar i det maltesiska bolaget Fortuity Holdings Ltd.

Robert Berner ville inte kommentera per telefon, utan bad om att få frågorna per e-post.

Frågarna ställdes på finska och besvarades till slut på engelska av bolagets verkställande direktör Martin Prantner.

- Fortuity Holding är ett egendomsförvaltningsbolag via vilket det ägs bolag som erbjuder business-to-business-tjänster för spelbolag. Bolaget är grundat år 2015, skriver Prantner i sitt e-postsvar.

Av svaret framgår inte vad "business-to-business-tjänster" egentligen betyder i det här sammanhanget. Enligt Prantner har beskattningsfrågor inte påverkat beslutet att etablera sig på Malta – det var branschen som bolaget verkar inom, det vill säga spelbranschen, som avgjorde.

Malta är både inom Europa och också globalt ett av de viktigaste ställena för nätkasinon och spelbolag.

I Finland har Polisstyrelsen flera gånger kommit med en undersökningsbegäran gällande spelbolagens verksamhet. De har marknadsfört sina tjänster lagstridigt i Finland där statsägda Veikkaus har monopol på penningspel.

Klaus Berner svarade på Yles frågor kort i ett sms:

- I det ifrågavarande bolaget är jag minoritetsägare och kan inte svara för bolagets del.

Förutom Klaus och Robert Berner är också två finländska privatpersoner samt ett bolag från Panama som heter Panama IBC Group Inc. delägare. Gällande detta bolag finns ingen information i det läckta material som Yle har undersökt, det vill säga Paradisdokumenten eller Panamadokumenten.

Ett populärt utflaggningsland

  • Malta har Europas största och världens sjätte största fartygsregister.
  • Förutom stora tankers seglar även 500 superjakter det vill säga över 24 meter långa lyxbåtar under maltesisk flagg.
  • På Malta verkar flera advokatbyråer och andra företag som säljer service åt rederier och rika båtägare.

Kommunpolitiker om sitt Malta-bolag: ”Värdelös övning”

Inga finländska toppolitiker hittas i Paradispappren. Däremot förekommer Juha Kallioinen, en samlingspartistisk lokalpolitiker i Tavastehus.

Samlingspartisten Kallioinen sitter både i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen. Tillsammans med tre andra finländare äger han det maltesiska bolaget Port Sparrow Ltd.

Till Yle säger Kallionen först att han inte vet eller kommer ihåg något om ett maltesiskt bolag.

– Det ringer nog ingen klocka här.

Enligt Maltas handelsregister är du delägare i bolaget.

– Ahaa. Det säger mig nog absolut ingenting.

Ett par dagar senare kommer Kallioinen ihåg bolaget.

– År 2006 grundade vi ett bolag som jag ägde några procent i. Enligt vad jag vet var det aldrig verksamt, säger Kallioinen.

Enligt Maltas handelsregister grundades bolaget 2008 och Kallioinen äger 7,5 procent. Varför Malta?

– Då var det väl någon fin idé om konsultering. På Malta hände det något och det hade att göra med beskattning. Jag kommer inte ihåg vad det riktigt handlade om. En värdelös övning så att säga, säger Kallioinen.

Enligt Maltas handelsregister är bolaget fortfarande verksamt.

Kallioinen är advokat till yrket. Han arbetar vid företaget Eversheds, där också många andra nuvarande eller tidigare samlingspartistiska politiker jobbar.

Bostadschefen med i den ”värdelösa övningen”

Utöver kommunpolitiker Kallioinen har det maltesiska företaget tre andra finländska delägare. En av dem är bostadsinvesteringsbolaget Satos ekonomichef Markku Honkasalo. Inte heller han har någon minnesbild av bolaget på Malta.

– Nu känner jag nog tyvärr inte alls till bolaget i fråga, säger Honkasalo.

Enligt Maltas handelsregister är du delägare i bolaget.

– Det här är helt ny information för mig. Jag vet tyvärr inte vad det är fråga om.

De två andra affärskumpanerna är Arto Leino och Jouni Parviainen. De har varit med i snabblånsföretaget Fundiors verksamhet.

Leino är styrelsemedlem och Parviainen vd. Fundior som var verksamt i Sverige gick i konkurs år 2014.

Har du någon annan affärsverksamhet tillsammans med Arto Leino, Markku Honkasalo och Jouni Parviainen?

– Även om jag hade det skulle jag inte reda ut desto mera. Parviainen känner jag inte ens vid namn, säger Kallioinen.

Leino och Honkasalo är mina kompisar, säger Kallioinen.

Den österbottniska investerarens maltesiska fraktfartyg

Malta har det största fartygsregistret bland EU-länder. Det lilla öriket i Medelhavet lockar rederier förutom med sitt läge också med sin beskattning.

Inom rederibranschen är användningen av skatteparadis, eller bekvämlighetsflagg som det kallas i branschen, vanligt.

Den nordiska investeraren och företagaren Jorma Lillbacka har grundat ett bolag i Malta för att administrera ett fraktfartyg. Industrirådet Lillbacka har bland annat grundat verkstadsföretaget Lillbacka Powercon.

Lillbacka hamnade på Malta då företaget planerade att börja med frakt. Lillbacka Powercons nuvarande chef Pekka Lillbacka berättar att affärsverksamheten på Malta övergavs redan efter ett par år då konkurrensen visade sig vara hårdare än förväntat och bolaget blev ekonomiskt olönsamt.

Att lägga ner bolaget har ändå blivit ogjort trots att verksamheten avslutades helt och hållet för två år sedan, säger Lillbacka.

Enligt Lillbacka var fartyget som köptes registrerat i Malta, vilket är orsaken till att bolaget grundades där.

– Maltas beskattning var inte en avgörande faktor här, säger Pekka Lillbacka.

Lyxiga lustjakter

På Malta är också en enorm mängd lustjakter registrerade. Bland annat över 500 ”superyachter”, det vill säga över 24 meter långa lyxbåtar.

Den maltesiska lagstiftningen erbjuder skattefördelar till exempel i fall där ett maltesiskt bolag äger ett fartyg som är ämnat att hyras ut åt utomstående.

I sådana fall kan det bolag som äger fartyget få betydande lindringar i mervärdesskatten. Vid köp av en dyr båt kan man alltså med hjälp av skattesystemet spara tiotusentals euro.

Spelutvecklaren Toni Fingerroos från Uleåborg har grundat bolaget Katariina Yacht Leasing i Malta. Via en webbtjänst kan man hyra ett fartyg med samma namn för 45000 - 55000 euro i veckan.

Fartygets hemhamn finns i Kroatien. På nätet kan man läsa att fartygets besättning är finskspråkig. På en video som förevisar yachten vajar den finländska flaggan i aktern.

Fingerroos har utvecklat flera spel, varav det mest populära är Hill Climb Racing. Det spelet har gjort Fingerroos till miljonär.

Yle har inte nått Fingerroos för en kommentar.

För von Rettigs handlar Malta inte om skatter

Den förmögna släkten von Rettig äger också en lustjakt via ett maltesiskt bolag.

- Det är affärsverksamhet som handlar om att hyra ut båten på Medelhavet. Ägarna kan använda båten till marknadspris, svarar Tomas von Rettig på ett e-postmeddelande från Yle.

Varför är företaget registrerat på Malta?

- Den begagnade båten var registrerad på Malta då den köptes, så det var naturligt att grunda företaget på Malta. Maltas fartygsregister har förmånliga krav gällande den här sortens verksamhet, vilket är orsaken till att många båtar på Medelhavet registreras där men det är inte överhuvudtaget en skattefråga.

Supercell-investerare i en lockande miljö

Två personer som har investerat stort i spelbolaget Supercell, Jari Ovaskainen och Erkki Heilakka, är inte på Malta på grund av sjöfarten.

De är aktionärer i ett egendomsförvaltningsbolag, i vilket man enligt Heilakka samlar dividendinkomster och placerar dem på nytt.

Bolaget grundades i Malta eftersom landet, liksom Luxemburg, Holland och Irland, har skapat ”en effektiv och ekonomiskt lockande miljö för företag”, skriver Heilakka på engelska i ett e-postmeddelande .

Heilakka berättar att han också tänker meddela Finlands skattemyndighet om eventuella utdelningar.

- Bolaget har bara varit verksamt i två år och jag har inte ännu fått dividender från det, skriver Erkki Heilakka.

Till bolagets delägare hör också två finländare som bor i Schweiz och två schweiziska affärsmän.

Malta lockar med sekretess

Informationsläckan Paradispappren innehåller uppgifter om kring 75 000 maltesiska företag.

Materialet som rör Malta är knapphändigare än resten av materialet: det innehåller främst uppgifter om bolagens ägare och chefer samt andra grunduppgifter.

Materialet är trots det exceptionellt eftersom det är svårt att få ens grunduppgifter från länder som Malta.

- Malta är ett av Europas små finanscenter. Det konkurrerar inte med länder som Irland, Luxemburg och Holland som främst hjälper storföretag att undvika skatter. Maltas system bygger mera på sekretess, säger Alex Cobham, expert vid medborgarorganisationen Tax Justice Network som undersöker skatteparadis.

Tusentals aktieägare i maltesiska bolag är företag som är verksamma i andra skatteparadis, så som Panama, Caymanöarna eller de brittiska Jungfruöarna. Från de här länderna är det svårt eller nästan omöjligt att få ut ägarinformation.

På grund av det här förblir ofta företagens slutgiltiga ägare okända.

Artikelförfattare: Teemu Hallamaa, Jyri Hänninen, Minna Knus-Galán, Aapo Parviainen, Mikko Sauli
Svensk översättning: Eva Brunell, Pekka Palmgren

Diskussion om artikeln