Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finlandssvenskarna får inte nationell minoritetsstatus i Sverige - vår historia är för kort

Från 2017
Uppdaterad 15.11.2017 16:34.
Ankdamm

Finlandssvenskarna får inte status som nationell minoritet i Sverige. Enligt regeringens utredning uppfyller inte finlandssvenskarna det historiska kravet för att betraktas som en minoritet.

I våras röstade den svenska riksdagen för att regeringen ska utreda om finlandssvenskarna ska få officiell minoritetsstatus i Sverige. Lennart Rhodin har nu utrett frågan och kommit fram till att finlandssvenskarna inte ska få minoritetsstatus.

Rhodin hänvisar bland annat till historiska skäl. De nationella minoriteterna ska ha funnits i Sverige före 1900-talet, men finlandssvenskarnas identitet började utvecklas först i början av 1900-talet.

- Det har naturligtvis funnits mänskor i Sverige före 1900-talet som har haft sina rötter på den östra sidan av Östersjön, men de har inte varit en del av en finlandssvensk kultur, säger Rhodin.

Det finlandssvenska, precis som Finland överhuvudtaget, borde ta större plats i den svenska historieundervisningen i skolan. Idag är det väldigt magert med detta.

Det är endast minoritetsgrupper som har funnits i Sverige före 1900-talet som kan bli en nationell minoritet, enligt de kriterier Sveriges riksdag har gjort upp.

Idag har Sverige fem nationella minoriteter: samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Det finns idag ungefär 200 000 finlandssvenskar i Sverige.

Finlandssvenskarnas riksförbund jobbade för minoritetsstatus

Det är speciellt Finlandssvenskarnas riksförbund Fris som har jobbat för att finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet.

- Dels skulle vi bli omnämnda som finlandssvenskar, som den grupp som kommer från Finland. Då skulle vi bli omnämnda i skolundervisningen. Och vi skulle känna att vi syns, sa Fris ordförande Inger Nyblom Hermansson till Svenska Yle, efter att riksdagen hade röstat för utredningen i våras.

Nationell minoritetsstatus hade också betytt att den svenska staten hade haft ett ansvar att stöda den finlandssvenska kulturen, genom till exempel pengar till finlandssvenska kulturprojekt i Sverige.

- Den kritik som finns från finlandssvensk sida, hur man uppfattas i Sverige, eller snarare inte uppfattas alls, det är en kritik som jag delar. Det är någonting man behöver ta itu med oavsett om man är en nationell minoritet eller inte, säger Rhodin.

- Det finlandssvenska, precis som Finland överhuvudtaget, borde ta större plats i den svenska historieundervisningen i skolan. Idag är det väldigt magert med detta och det bidrar naturligtvis till okunnigheten om vår gemensamma historia, säger Rhodin.

Artikeln uppdaterades med citat av Rhodin kl. 16.34.

Diskussion om artikeln